Dermazin 1% krém 50g

Dermazin 1% krém 50g

Dermálny krém na prevenciu a liečbu infekcií u pacientov s popáleninami a inými poraneniami kože. 

4,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
5,80 €
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

Dermazin 1% krém 50g

Dermálny krém Dermazin na prevenciu a liečbu infekcií u pacientov s popáleninami a inými poraneniami kože.Strieborná soľ sulfadiazínu sa v popálenine rozpadá, a tým sa uvoľňujú ióny striebra. Ióny striebra zabraňujú rastu a rozmnožovaniu bakteriálnych buniek, pričom nepoškodzujú bunky kože a podkožného tkaniva. Dermazin krém pôsobí (širokospektrálne) proti viacerým mikroorganizmom, ktoré spôsobujú infekcie v popáleninách a iných poraneniach kože. Dermazin je liek obsahujúci liečivo sulfadiazín vo forme striebornej soli. Sulfadiazín patrí so skupiny liečiv nazývaných lokálne chemoterapeutiká.

Nepoužívajte Dermazin

 • keď ste alergický (precitlivený) na sulfadiazín a/alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku

 • keď ste v treťom trimestri tehotenstva, pozri časť Tehotenstvo a dojčenie

 • u predčasne narodených detí a novorodencov počas prvých dvoch mesiacov života z dôvodu možného kernikteru (poškodenie niektorých častí mozgu v dôsledku vysokej koncentrácie bilirubínu-žlčové farbivo)

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dermazinu

 • keď ste alergický (precitlivený) na sulfónamidy (kvôli možným alergickým reakciám)

 • keď máte vrodený deficit glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (po aplikácii krému na rozsiahle plochy sa môže vyskytnúť hemolýza (rozpad červených krviniek))

 • keď máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene

 • keď máte porfýriu (poruchu tvorby krvného farbiva)

Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi. Taktiež povedzte svojmu lekárovi ak máte nejaké chronické ochorenie alebo poruchu metabolizmu.

Tak ako pri iných lokálne podávaných antibiotikách, aj po liečbe striebornou soľou sulfadiazínu sa môže objaviť superinfekcia (vedľajšia infekcia).

Pri používaní krému sa vyhnite kontaktu s očami.

Pri dlhodobej aplikácii krému na rozsiahle plochy kože Vám Váš lekár skontroluje krvný obraz, koncentráciu sulfadiazínu v krvi, funkciu obličiek a vyšetrí moč (kvôli možnej kryštalúrii – tvorba kryštálikov v moči).

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súbežná liečba Dermazinom môže ovplyvniť účinok nasledujúcich liečiv alebo skupín liečiv:

 • proteolytické enzýmy na lokálne použitie: Striebro môže inaktivovať takzvané proteolytické enzýmy na lokálne použitie (enzýmy spôsobujúce kvasenie, ktoré štiepia bielkoviny) ak sa strieborná soľ sulfadiazínu používa súbežne s týmito enzýmami.

 • Cimetidín: Keď sa tablety s obsahom cimetidínu (liečivo používané na liečbu žalúdočných vredov) podávali súbežne s Dermazinom častejšie sa zaznamenalo zníženie počtu bielych krviniek.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná (alebo si myslíte, že môžete byť ste tehotná) alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi.

Tehotenstvo

Počas tehotenstva je potrebné sa vyhnúť používaniu Dermazinu, tak ako aj iných liekov. Váš lekár rozhodne, či je používanie krému nevyhnutné. V posledných týždňoch tehotenstva nesmiete používať Dermazin. Striktne dodržiavajte pokyny svojho lekára.

Dojčenie

Dermazin krém sa nemá používať počas dojčenia detí mladších ako 2 mesiace , keďže sulfónamidy prechádzajú do materského mlieka a môžu mať nežiaduce účinky na dieťa (kernikterus). Ak je dieťa staršie, Váš lekár rozhodne, či máte pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo či máte pokračovať v liečbe/prerušiť liečbu. Lekár pri rozhodovaní zváži prínosy dojčenia pre dieťa, ako aj prínosy liečby Dermazinom pre Vás.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neexistujú žiadne údaje o tom, že by Dermazin vo významnej miere ovplyvňoval pacientovu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Dermazinu

Dermazin obsahuje metylparabén a propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (prípadne oneskorené). Dermazin obsahuje podzemnicový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek. Krém obsahuje aj propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.

  AKO POUŽÍVAŤ Dermazin

Vždy používajte Dermazin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dermazin je určený na použitie na kožu.

Najskôr očistite popálenú plochu a odstráňte zvyšky odumretého tkaniva. Naneste Dermazin krém na popálenú plochu vo vrstve 2-4 mm, alebo ešte lepšie, naneste krém na sterilnú gázu, ktorou prekryjete popáleninu.

Krém sa môže naniesť na popálenú plochu aj sterilnou špachtľou alebo rukou chránenou rukavicou. Dermazin sa zvyčajne používa jedenkrát denne. V prípade ťažkých popálenín sa môže krém opakovane nanášať minimálne každých 24 hodín. Pred každou aplikáciou krému sa musí rana umyť prúdom vody alebo antiseptickým roztokom, aby sa z rany odstránili zvyšky krému a výpotky rany. Výpotky sa farbou podobajú na hnis, v skutočnosti sú však sterilné.

Ak je to nevyhnutné, rana sa môže prekryť obväzom.

Dermazin balený v nádobe je určený na opakovanú aplikáciu len pre jedného pacienta. Aplikácia krému je bezbolestná. Krém nezanecháva škvrny na oblečení ani na posteľnej bielizni.

Ak použijete viac Dermazinu, ako máte

Ak ste použili väčšie množstvo krému ako bolo odporučené, ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pri dlhodobej aplikácii Dermazinu na rozsiahle plochy kože sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré sa zvyčajne pozorujú pri liečbe sulfónamidmi a striebrom.

Ak zabudnete použiť Dermazin

Ak zabudnete použiť Dermazin, naneste si krém čo najskôr, keď si spomeniete. Keď sa však blíži čas na podanie ďalšej dávky krému, neaplikujte si zabudnutú dávku, ale počkajte a použite krém v obvyklom čase. Nenanášajte si dvojnásobné množstvo krému, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Dermazin

Krém musíte používať tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár.

Ak liečbu ukončíte predčasne, niektoré baktérie sú schopné prežiť a infekcia sa môže vrátiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Dermazin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 pacientov): podráždenie kože, pocit pálenia, svrbenie, bolesť v mieste aplikácie, vyrážka, nízky počet bielych krviniek, sivé sfarbenie kože. Kvôli možnému poklesu počtu bielych krviniek Vám môže chcieť Váš lekár počas liečby skontrolovať krvný obraz.

Počas liečby sa môže vyskytnúť tiež hyperpigmentácia, i keď frekvencia výskytu nie je známa.

V prípade aplikácie krému Dermazin na rozsiahle plochy, obzvlásť na ťažké popáleniny, sa pozorovali nežiaduce reakcie bežne sa vyskytujúce po perorálnom podávaní sulfadiazínu (cez ústa), ako sú zmeny krvného obrazu, zvýšenie telesnej teploty, poškodenie pečene a obličiek a kryštalúria. Frekvencia týchto vedľajších účinkov nie je známa, keďže boli hlásené jednotlivo.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 AKO UCHOVÁVAŤ Dermazin

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Nepoužívajte Dermazin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dermazin obsahuje : liečivo je sulfadiazinum argenteum (strieborná soľ sulfadiazínu). 1 g dermálneho krému obsahuje 10 mg liečiva, ďalšie zložky sú alcohol cetylicus (cetylalkohol), arachidis oleum hydrogenatum (hydrogenovaný podzemnicový olej), polysorbatum 60 (polysorbát 60), propylenglycolum (propylénglykol), methylparabenum (metylparabén), propylparabenum (propylparabén), aqua purificata (čistená voda).

Ako vyzerá Dermazin a obsah balenia

Dermazin je biely homogénny krém.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sandoz
Balenie: 50 g
Kód:
62229
ŠUKL kód: 62229
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyKoža a vlasyKožné infekcie
Trápi ma: Koža