Coryzalia 40tbl

Coryzalia 40tbl

nádchy

7,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
7,50 €
Skladom
30,66 €
Skladom
5,80 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CORYZALIA, obalené tablety
Homeopatický liek
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu , pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať CORYZALIA
 obalené tablety obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.  
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo sú CORYZALIA obalené tablety  a na čo sa používajú.
2.       Skôr ako užijete CORYZALIA obalené tablety .
3.       Ako užívať CORYZALIA obalené tablety?
4.       Možné vedľajšie účinky.
5.       Ako uchovávať CORYZALIA obalené tablety?
6.       Ďalšie informácie.
 
 
1. ČO SÚ CORYZALIA obalené tablety A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ
 
 
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Homeopatikum.
 
CHARAKTERISTIKA
Zložený homeopatický liek.
Farmakodynamické vlastnosti účinných látok zodpovedajú výsledkom patogenetických
pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica.
 
TERAPEUTICKÁ INDIKÁCIA
Symptomatická liečba nádchy a ochorení nosohltana.
 
2.      SKÔR AKO UŽIJETE CORYZALIA obalené tablety
 
 
Neužívajte CORYZALIA  obalené tablety
- keď ste alergický ( precitlivený ) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
CORYZALIA obalených tabliet.
 
Buďte zvlášť opatrní pri užívaní CORYZALIA filmom obalených tabliet
- ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.
 
- ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršili alebo pretrvávajú, je nutné vyhľadať lekára.
 
Užívanie iných liekov
Žiadne interakcie nie sú známe.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie CORYZALIA obalených tabliet s jedlom a nápojmi
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo a dojčenie
 Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
 Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
CORYZALIA obalené tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách CORYZALIE obalených tabliet
Pomocná látka so známym účinkom : sacharóza
 
3.       AKO UŽÍVAŤ CORYZALIA obalené tablety
 
Vždy užívajte CORYZALIA obalené tablety presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka je:
Dospelí a deti: 1 obalenú tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu od okamihu
prvých prejavov choroby. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody.
 
Spôsob podania:
Perorálne použitie.
 
Ak užijete viac CORYZALIA obalených tabliet, ako je určené
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. 
 
Ak zabudnete užiť CORYZALIA obalené tablety
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať CORYZALIA obalené tablety
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
 
Tak ako všetky lieky, aj CORYZALIA obalené tablety môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú  uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ CORYZALIA obalené tablety
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
 
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C.
 
Chráňte pred svetlom.
 
Nepoužívajte CORYZALIA obalené tablety po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po skratke „ POUŽITEĽNÉ DO : “.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo CORYZALIA, obalené tablety  obsahujú
 
Liečivá: 1 obalená tableta (300 mg) obsahuje :
Allium cepa (Cibuľa kuchynská)3CH...…....………....0,333 mg                       
Belladona (Ľulkovec zlomocný)3CH..…………..........0,333 mg
Sabadilla (Sabadilla lekárska)3CH …...........................0,333 mg                      
Kalium bichromicum (dvojchroman draselný)3CH......0,333 mg
Gelsemium (Jazmínovec vždyzelený)3CH…................0,333 mg                         
Pulsatilla (Poniklec lúčny)3CH.....................…….........0,333 mg
 
Ďalšie zložky sú:
Pomocné látky: saccharosum (sacharóza), talcum (mastenec), magnesii stearas (stearan horečnatý),
gummi arabicum (arabská guma), gelatina (želatína), cera carnauba (karnaubský vosk), cera alba
(biely vosk), q.s. ad 300 mg v 1 obalenej tablete.
 
 
Ako vyzerajú CORYZALIA obalené tablety a obsah balenia
 
 obalená tableta - 300 mg
 Obsah balenia: 40 obalených tabliet, Al/ PVC blister , papierová škatuľa, písomná
 informácia pre používateľov
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii  
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 SAINTE FOY LES LYON
FRANCÚZSKO

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2009.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 40 tabliet
Kód:
97941
ŠUKL kód: 97941
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyHomeopatiká
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieZápal dutín