Cocculine 30tbl

Cocculine 30tbl

Cocculine je homeopatický liek na nevoľnosť pri cestovaní

5,70 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
COCCULINE, tablety
Homeopatický liek
 
Anamirta metlinovitá, Stychnínovník indický, Tabak virginský, Biely petrolej
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia , musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je COCCULINE a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete COCCULINE
3.         Ako užívať COCCULINE
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať COCCULINE
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je COCCULINE a na čo sa používa
 
COCCULINE je zložený homeopatický liek, používaný na prevenciu a liečbu nevoľností spojených
s cestovaním v dopravných prostriedkoch (auto, autobus, lietadlo, loď). Nevyvoláva ospalosť.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete COCCULINE
 
Neužívajte COCCULINE
-        ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.
 
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.
 
Ak príznaky vášho ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
 
Iné lieky a COCCULINE
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
COCCULINE   a jedlo, nápoje
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
COCCULINE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
COCCULINE obsahuje sacharózu a laktózu
 
 
3.         Ako užívať COCCULINE
 
Vždy užívajte  tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.  Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Dospelí a deti :
Večer pred cestou a v deň cesty : 2 tablety 3 krát denne
Pri prvých príznakoch: 2 tablety každú hodinu až do vymiznutia príznakov
Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.
 
Ak užijete viac COCCULINE, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiť COCCULINE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať COCCULINE
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       Ako uchovávať COCCULINE
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte COCCULINE tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po skratke „ Dátum exspirácie:   “.
 
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo COCCULINE obsahuje
 
Liečivá :
1 tableta ( 150 mg ) obsahuje :
Cocculus indicus (Anamirta metlinovitá) 4 CH............0,375 mg
Nux vomica (Strychnínovník indický) 4 CH................0,375 mg
Tabacum (Tabak virginský) 4 CH................................0,375 mg
Petroleum (Biely petrolej) 4 CH...................................0,375 mg
 
Ďalšie zložky sú:
Pomocné látky: sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát q.s. ad 150 mg v 1 tablete.
 
Ako vyzerá COCCULINE a obsah balenia
 
Tablety malé, biele a ploché s kolmými hranami.
Al/ PVC  blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
30 tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 Sainte - Foy – lès- Lyon
FRANCÚZSKO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 30 tabliet
Kód:
97943
ŠUKL kód: 97943
EAN:
3352712003020
Kategórie: Voľnopredajné liekyHomeopatiká
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusNevoľnosť, zvracanie