Claritine 10mg 7tbl

Claritine 10mg 7tbl

zmierňuje alergické príznaky

5,15 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
5,99 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

V tejto písomnej informácií pre používateľov:
1. Čo je Claritine a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Claritine
3. Ako užívať Claritine
4. Možné vedľajšie účinky
5 Uchovávanie Claritinu
6. Ďalšie informácie

Claritine 10 mg tablety
loratadín

- Liečivo je loratadín 10 mg.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuricový škrob a stearan horečnatý.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgicko.

Výrobca: SP Labo N.V, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgicko.

1. ČO JE CLARITINE A NA ČO SA POUŽÍVA

Claritine sú biele oválne tablety na jednej strane s poliacou ryhou a s vyrazeným logom a „10“.
Tablety Claritine sú balené v blistrových baleniach po 7, 10, 30 alebo 60 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Claritine 10 mg tablety v balení po 7 tabliet dostanete v lekárni aj bez lekárskeho predpisu. Ostatné balenia dostanete len na lekársky predpis.

Claritine patrí do skupiny liekov známej ako antihistaminiká. Antihistaminiká pomáhajú zmierňovať alergické príznaky prostredníctvom zablokovania účinkov látky nazývanej histamín, ktorá sa tvorí v ľudskom organizme.

Claritine zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (napr. senná nádcha), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, ako aj svrbenie a pálenie očí.

Claritine možno tiež použiť na zmiernenie príznakov žihľavky (urtikárie), ako sú svrbenie, začervenanie a počet a veľkosť vyrážok.

Zmiernenie týchto príznakov pretrváva celý deň a pomôže vám vrátiť sa k vašim bežným denným aktivitám a spánku.

2. SKÔR AKO UŽIJETE CLARITINE

Neužívajte Claritine:
- keď ste precitlivený (alergický) na loratadín alebo niektorú z ďalších zložiek Claritinu.

Buďte zvlášť opatrný pri Claritine:
Skôr, ako začnete Claritine užívať, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
- keď máte ochorenie pečene.

Užívanie Claritinu s jedlom a nápojmi:
Claritine sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Gravidita
Ak ste tehotná, užívanie Claritinu sa neodporúča.
Skôr ako začnete počas tehotenstva užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie
Ak dojčíte, užívanie loratadínu sa u vás neodporúča.
Skôr ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
V odporúčaných dávkach sa neočakáva, že by Claritine spôsoboval ospalosť alebo poruchu pozornosti. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyvinula ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Claritinu:
Claritine tablety obsahujú laktózu; preto ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, spojte sa s ním ešte pred tým, ako začnete tento liek užívať.

Užívanie iných liekov:
Nie sú žiadne dôkazy, že by Claritine zosilňoval účinok alkoholických nápojov.

Nie sú známe žiadne interakcie Claritinu s inými liekmi. Avšak, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Laboratórne vyšetrenia:
Ak vás objednali na kožné testy na alergie, nesmiete užívať Claritine 2 dni pred týmito testami, pretože by mohol ovplyvniť výsledok týchto testov.

3. AKO UŽÍVAŤ CLARITINE

Vždy užívajte Claritine presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Užívajte jednu tabletu raz denne s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla.

Deti od 2 do 12 rokov s:
- telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg:
Užívajte jednu tabletu raz denne každý druhý deň s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla.

Pacienti so závažnými problémami s pečeňou:
- dospelí a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg:
Užívajte jednu tabletu každý druhý deň s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla.

Užívanie Claritinu sa neodporúča u detí mladších ako 2 roky.

Ak ste užili viac Claritinu, ako ste mali:
Užívajte Claritine len tak, ako vám to predpísal lekár. Po náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné ťažkosti. Ak ste však užili viac Claritinu, ako vám povedal lekár, okamžite sa skontaktujte s ním alebo s lekárnikom.

Ak ste zabudli užiť Claritine:
Ak ste zabudli užiť dávku načas, užite ju čo najskôr a potom pokračujte v užívaní lieku v pôvodných pravidelných intervaloch. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Claritine môže mať vedľajšie účinky. Ak máte akúkoľvek reakciu na Claritine, ktorá nemizne, obťažuje vás alebo máte dojem, že je závažná, spojte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky u detí vo veku od 2 do 12 rokov zahŕňali bolesť hlavy, nervozitu a únavu. U dospelých a dospievajúcich boli najčastejšie hlásené ospanlivosť, bolesť hlavy, zvýšenie chuti do jedla a ťažkosti so spánkom.

Po uvedení Claritinu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažnej alergickej reakcie, závraty, nepravidelná alebo zrýchlená činnosť srdca, nevoľnosť (pocit na vracanie), suchosť v ústach, tráviace ťažkosti, ťažkosti s pečeňou, vypadávanie vlasov, kožná vyrážka a únava.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.

5. UCHOVÁVANIE CLARITINU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do +25 °C.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na krabici a na blistri.

Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte o tom lekárnikovi.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Merck Sharp Dohme B.V. Waarderweg 39, Haarlem Holandsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v jún 2012

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: SP Labo
Balenie: 7 tbl.
Kód:
34706
ŠUKL kód: 34706
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyAlergia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieKožaImunitaAlergieAlergické prejavyAlergia, poštípanie