Claritine 10mg 10tbl

Claritine 10mg 10tbl

Liečba príznakov alergie.

6,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Liek na príznaky alergie, Claritine patrí do skupiny liekov známej ako antihistaminiká. Antihistaminiká pomáhajú zmierňovať alergické príznaky prostredníctvom zablokovania účinkov látky nazývanej histamín, ktorá sa tvorí v ľudskom organizme.
 
Dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Claritine pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Claritine a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Claritine
3.       Ako užívať Claritine
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Claritine
6.       Ďalšie informácie
 
 
1. ČO JE CLARITINE A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Claritine patrí do skupiny liekov známej ako antihistaminiká. Antihistaminiká pomáhajú zmierňovať alergické príznaky prostredníctvom zablokovania účinkov látky nazývanej histamín, ktorá sa tvorí v ľudskom organizme.
 
Claritine zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (napr. senná nádcha), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, ako aj svrbenie a pálenie očí.
 
Claritine tiež pomáha zmierniť príznaky chronickej žihľavky (urtikárie), ako sú svrbenie, začervenanie a počet a veľkosť vyrážok, u ktorej nie je známa príčina (tzv. chronická idiopatická urtikária).
 
Zmiernenie týchto príznakov pretrváva celý deň a pomôže Vám vrátiť sa k Vašim bežným denným aktivitám a spánku.
 
Bez konzultácie s lekárom je použitie lieku možné pri prejavoch akútnej (sezónnej) alergickej nádchy, alergického zápalu spojoviek, svrbenia a žihľavky u dospelých a detí starších ako 12 rokov.
 
 
2. SKÔR AKO UŽIJETE CLARITINE
 
Neužívajte Claritine
-                 keď ste alergický (precitlivený) na loratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Claritine.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Claritine
-                 keď máte ochorenie pečene, pred začatím jeho užívania sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
 
Užívanie iných liekov
Nie sú žiadne dôkazy, že by Claritine zosilňoval účinok alkoholických nápojov.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate ešte iné lieky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o vhodnosti ich súbežného užívania s liekom Claritine.
 
Užívanie lieku Claritine s jedlom a nápojmi
Claritine sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, užívanie lieku Claritine sa neodporúča.
Ak dojčíte, užívanie lieku Claritine sa u Vás neodporúča.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
V odporúčaných dávkach sa neočakáva, že Claritine bude spôsobovať ospalosť alebo poruchu pozornosti. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyvinula ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Claritine
Claritine tablety obsahujú laktózu (mliečny cukor); preto ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, spojte sa s ním ešte pred tým, ako začnete tento liek užívať.
 
Laboratórne vyšetrenia
Ak Vás objednali na kožné testy na alergie, nesmiete užívať Claritine 2 dni pred týmito testami, pretože by mohol ovplyvniť výsledok týchto testov.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ CLARITINE
 
Vždy užívajte Claritine presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, navštívte lekára a požiadajte ho o radu.
 
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Užívajte jednu tabletu raz denne s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla.
 
Deti od 2 do 12 rokov s:
-                 telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg:
Užívajte jednu tabletu raz denne s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla.
-                 telesnou hmotnosťou 30 kg alebo menej:
Tablety so silou 10 mg nie sú vhodné pre deti s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg.
 
Pacienti so závažnými problémami s pečeňou:
-                 dospelí a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg:
Užívajte jednu tabletu každý druhý deň s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla.
 
Užívanie lieku Claritine sa neodporúča u detí mladších ako 2 roky.
 
Ak užijete viac lieku Claritine, ako máte
Užívajte Claritine len tak, ako je uvedené vyššie. Po náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné ťažkosti. Ak ste však užili viac lieku Claritine, ako ste mali, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak zabudnete užiť Claritine
Ak zabudnete užiť dávku načas, užite ju čo najskôr a potom pokračujte v užívaní lieku v pôvodných pravidelných intervaloch. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Claritine môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak máte akúkoľvek reakciu na Claritine, ktorá nemizne, obťažuje Vás alebo máte dojem, že je závažná, spojte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky u detí vo veku od 2 do 12 rokov zahŕňali bolesť hlavy, nervozitu a únavu. U dospelých a dospievajúcich boli najčastejšie hlásené ospanlivosť, bolesť hlavy, zvýšenie chuti do jedla a ťažkosti so spánkom.
 
Po uvedení lieku Claritine na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažnej alergickej reakcie, závraty, nepravidelná alebo zrýchlená činnosť srdca, nevoľnosť (pocit na vracanie), suchosť v ústach, tráviace ťažkosti, ťažkosti s pečeňou, vypadávanie vlasov, kožná vyrážka a únava.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ CLARITINE
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke a na blistri.
 
Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Claritine obsahuje
-        Liečivo je loratadín 10 mg.
-        Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob a magnéziumstearát.
 
Ako vyzerá Claritine a obsah balenia
Claritine sú biele alebo takmer biele oválne tablety, na jednej strane s logom Schering, poliacou ryhou a s označením „10“.
 
Tablety Claritine sú balené v blistrových baleniach po 7, 10, 30 alebo 60 tabliet.
Balenia po 7 a 10 tabliet dostanete v lekárni aj bez lekárskeho predpisu. Ostatné balenia dostanete len na lekársky predpis.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Merck Sharp & Dohme B.V.,
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem,
P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem,
Holandsko
 
Výrobca:
SP Labo N.V.,
Industriepark 30,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgicko
 

 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.