Balneum Hermal 500ml

Balneum Hermal 500ml

prísada do kúpeľa

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.
-        Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-        Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-        Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy. 
-        Ak sa niektoré nežiaduce účinky stanú závažnými alebo ak pozorujete nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, informujte prosím svojho lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa:
 
1.    Čo je Balneum Hermal a na čo sa používa
2.    Skôr ako užijete Balneum Hermal
3.    Ako užívať Balneum Hermal 
4.    Možné vedľajšie účinky
5.    Uchovávanie lieku Balneum Hermal
6.    Ostatné informácie
 
 
1.       ČO JE Balneum Hermal A NA ČO SA POUŽÍVA
 
1.1          Čo je Balneum Hermal?
Balneum Hermal obsahuje účinnú látku sójový olej (sojae oleum) 84,75g v 100g roztoku.
Balneum Hermal je prísada do kúpeľa.
 
Balneum Hermal pokrýva pokožku olejovým filmom, ktorý slúži ako prechodná ochranná vrstva až do obnovenia prirodzeného tukového kožného plášťa. Balneum Hermal znižuje uvoľňovanie fyziologických faktorov, ktoré zadržujú vodu v rohovej vrstve kože. Znižuje tiež zvýšené odparovanie vody u kožných chorôb ako sú ekzémy a lupienka. Okrem toho tiež uľahčuje odlučovanie lupín. Použitie Balneum Hermal je vhodné u tých pacientov, ktorí majú v pokožke nedostatok látok tukovej povahy a suchú, ľahko svrbiacu kožu. Zvláštnou výhodou je príjemný spôsob opätovného obnovenia prirodzeného mastného povrchu kože.
 
1.2       Balneum Hermal sa používa na podpornú liečbu tých pacientov, ktorí majú ťažkosti so suchou a svrbiacou kožou, ako napríklad u atopického ekzému. Používať Balneum Hermal je tiež možné u malých detí a dojčiat s citlivou kožou. Do ďalšieho spektra použitia patrí seborrhoická dermatitída dojčiat a malých detí, chronické druhy ekzému (ekzém predkolenia, neurodermatitída), zápaly kože z opotrebovania, starecká koža, ichtyózy a lupienka. Liek môžu používať dospelí, deti i mladiství aj  bez odporúčania lekára. Liek je možné používať i počas tehotenstva a dojčenia.
 
2.              SKÔR AKO UŽIJETE Balneum Hermal
 
2.1       Neužívajte Balneum Hermal
 
-          ak ste precitlivený / precitlivená na liečivú látku alebo niektorú z pomocných látok
-          pri akútnych formách pustulóznej (pľuzgierovej) lupienky
 
2.2 Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní Balneum Hermal
 
Liečba kúpeľmi (tiež s prísadou Balneum Hermal) nie je odporúčaná pri stavoch s vysokou horúčkou, pri tuberkulóze, pri chorobách srdca a obehovej sústavy a pri vysokom tlaku krvi. Ak sa u vás objaví niektorá z týchto chorôb, poraďte sa o ďalšom používaní lieku so svojím lekárom.
 
 
2.3     Užívanie iných liekov
Interakcie s inými liekmi nie sú známe. Iba po následujúcom použití mydiel a saponátov dochádza k zrušeniu priaznivého účinku Balneum Hermal.
 
2.4 Užívanie lieku Balneum Hermal s jedlom a nápojmi
Použitie lieku Balneum Hermal nie je viazané na jedlo alebo nápoje.
 
2.5 Gravidita a dojčenie
Používanie v tehotenstve a počas dojčenia je možné bez obmedzenia.
 
2.6 Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
 
2.7 Dôležité upozornenia o niektorých zložkách Balneum Hermal
Butylhydroxytoluém môže vyvolať miestne podráždenie kože, podráždenie očí a slizníc.
Propylénglykol môže vyvolať podráždenie kože.
Benzylbenzoát, obsiahnutý v parfému, môže vyvolať mierne podráždenie kože, očí a slizníc.
 
3.         AKO UŽÍVAŤ Balneum Hermal
Balneum Hermal užívajte vždy presne podľa pokynov lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Ako odmerku môžete použiť vnútorný diel skrutkového uzáveru.
 
Ak lekár neurčil ináč, zvyčajná dávka je:
Na 1 kúpeľ (150 l vody) použite 30-45 ml olejového roztoku, čo zodpovedá 2-3 odmerkám (skrutkový uzáver).
Na detský kúpeľ (25 l vody) použite 5 ml olejového roztoku, čo zodpovedá 1/3 odmerky (skrutkový uzáver).
Na čiastočný kúpeľ (5 l vody) použite 1 ml olejového roztoku, čo zodpovedá ¼ kávovej lyžičky.
Ak chcete dosiahnuť vyššie premastenie kože, môžete zvýšiť koncentráciu olejového roztoku v kúpeli 2-3 krát alebo použiť prísadu Balneum Hermal F.
 
 
Spôsob použitia:
Frekvencia používania sa riadi podľa druhu, rozsahu a veľkosti ťažkostí a má byť stanovená individuálne. Pokiaľ nie je určené inak, vykonávajú sa kúpele v odstupe 2-3 dní, prípadne denne. Odmerané množstvo olejového roztoku pridajte do vody, nie naopak a dobre rozmiešajte až do dosiahnutia rovnomerného rozptylu. Teplota kúpeľa by nemala prekročiť 36°C (nižšia teplota kúpeľa, okolo 32°C, je pre opätovné obnovenie mastného povrchu priaznivejšia, pri vyššej teplote premasťovací efekt mierne klesá). Trvanie kúpeľa je individuálne, nemalo by však presiahnuť 15-20 minút. U dojčiat a malých detí obvykle stačí doba kúpeľa len niekoľko minút.
Balneum Hermal môže byť použitý i pri sprchovaní. V tomto prípade sa nanesie neriedený olejový roztok na navlhčenú pokožku a potom sa ľahko osprchuje. Po kúpeli sa koža osuší ľahkými dotykmi uterákom; silné otieranie znižuje liečebný účinok!
 
Upozornenie:
Balneum Hermal nesmie neriedený vniknúť do očí. K dosiahnutiu opätovného premastenia sa koža nesmie nadmerne osušovať a otierať uterákom, aby sa nezotrel vytvorený mastný povlak. Po každom kúpeli je potrebné vyčistiť vaňu bežným čistiacim prostriedkom a opláchnuť horúcou vodou, pretože i povrch vane je pokrytý mastným povlakom a vzniká nebezpečenstvo pokĺznutia.
 
Ak ste užili viac Balneum Hermal ako ste mali:
Škodlivé pôsobenie vplyvom zvýšenej olejovej koncentrácie vo vode kúpeľa nie je známe.
Po náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
 
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Balneum Hermal môže mať vedľajšie účinky. 
 
Pri hodnotení vedľajších účinkov sa používajú nasledovné údaje o  frekvencii ich výskytu:
 
Veľmi časté:    viac ako 1 z 10 pacientov
Časté:              menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100    pacientov
Menej časté:    menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1000 pacientov
Zriedkavé:       menej ako 1 z 1000, ale viac ako 1 z 10.000 pacientov
Veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10.000 pacientov, zahŕňajúci jednotlivé hlásenia
 
4.1       Vedľajšie účinky:
Liek sa znáša obvykle dobre, ale v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť začervenanie, svrbenie až pálenie pokožky. Sójový olej môže vo veľmi zriedkavych prípadoch (<1/10 000) vyvolať reakciu z precitlivenosti.
 
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, prípadne pri neistote o účinku tohto lieku, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
 
5.   UCHOVÁVANIE Balneum Hermal
 
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale.
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Obal pevne uzavrite na ochranu pred svetlom.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!
 
Liek nesmie byť likvidovaný v odpadovej vode alebo domovom odpade. Nepoužívaný liek vráťte k likvidácii do lekárne. Chránite tým životné prostredie.
 
 
6.         OSTATNÉ INFORMÁCIE
 
6.1 Čo obsahuje Balneum Hermal
 
Liečivo je sójový olej (sojae oleum).
100g roztoku obsahuje 84,75g sójového oleja.
 
Pomocné látky: lauromacrogolum (lauromakrogol), diolamidum acidi oleici (dietanolamid kyseliny olejovej), butylhydroxytoluenum (butylhydroxytoluén), ascorbylis palmitas (askorbylpamitát), acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny citrónovej), propylenglycolum (propylénglykol), parfume DV 5171 (aróma)
 
 
6.2 Ako liek Balneum Hermal vyzerá a veľkosť balenia
Žltý alebo svetložltý olejový roztok v bielej nepriehľadnej plastovej fľaši, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
 
Balneum Hermal je dostupný v baleniach 20ml, 100ml, 150ml, 200ml, 500ml a 2x500 ml.
Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.
 
 
6.3 Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Nemecko
www.hermal.de
 
 
Dátum poslednej revízie textu
 Júl 2008

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.