Aspirin-C šumivé tablety 10ks

Aspirin-C šumivé tablety 10ks

S obsahom vitamínu C. Tíši bolesť, znižuje horúčku, pôsobí protizápalovo.

6,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
9,90 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Aspirin-C
šumivé tablety
kyselina acetylsalicylová, kyselina askorbová - vitamín C
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Aspirin-C obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 3 až 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Aspirin-C a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Aspirin-C
3.       Ako užívať Aspirin-C
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Aspirin-C
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE Aspirin-C A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Kyselina acetylsalicylová znižuje tvorbu prostaglandínov (fyziologicky účinných zlúčenín, ktoré sa podieľajú na vzniku zápalu), a tým pôsobí proti bolesti, znižuje horúčku a potláča zápal.
 
Aspirin-C môžu užívať dospelí pri miernych až stredne silných bolestiach (napr. hlavy, zubov, hrdla, svalov, kĺbov, chrbta, a menštruačných bolestiach), pri miernych bolestiach pri artritíde, pri prechladnutí alebo chrípke na zmiernenie bolesti a horúčky a pri zápaloch.
 
Deti nad 9 rokov môžu užívať liek iba na odporučenie lekára.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE Aspirin-C
 
Neužívajte Aspirin-C
-          keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Aspirin-C ,
-          keď ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky,
-          keď máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy,
-          keď máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu),
-          keď máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene,
-          keď máte závažnú srdcovú nedostatočnosť,
-          v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie,
-          v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Aspirin-C
 
-          ak ste precitlivený (alergický)na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť), antireumatiká (lieky na liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky alebo iné alergény,
-          ak ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka a čreva,
-          ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá),
-          ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkových ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok, sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek,
-          ak máte zníženú funkciu pečene,
-          ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie. 
-          ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek vyvolať záchvat dny.
 
V takomto prípade užívajte Aspirin-C po konzultácii so svojím lekárom.
 
Aspirin-C nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekár a ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môže byť znakom Reyeovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.
 
Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení na niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík / analgetikami navodená astma), ak užívajú Aspirin-C. Ak trpíte takýmito problémami, pred užívaním lieku Aspirin-C sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou.
 
Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívaní lieku Aspirin-C.
 
Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach bez konzultácie s lekárom.
 
Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti:
-                      krvným zrazeninám (napr. warfarín)
-                      neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)
-                      vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)
-                      bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)
-                      dne (probenecid)
-                      nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)
 
Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).
 
U pacientov, ktorí majú predispozíciu na kalcium oxalátovú nefrolitiázu (obličkové kamene) alebo majú rekurentnú nefrolitiázu (vracajúce sa obličkové kamene) sa s ohľadom na kyselinu askorbovú odporúča opatrnosť.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou
-          Metotrexát (liek na liečbu nádorov alebo reumatoidnej artritídy).
-          Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín.
-          Protizápalové lieky a analgetiká.
-          Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu ((lieky na liečbu depresie)
-          Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi.
-          Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká).
-          Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov).
-          Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie).
 
Zoslabenie účinkov v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou
-          Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká).
-          Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory).
-          Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón).
 
Zosilnenie účinku v kombinácii s kyselinou askorbovou 
-          Deferoxamín súbežne používaný s kyselinou askorbovou môže zväčšiť tkanivovú toxicitu železa, najmä v srdci.
 
Užívanie lieku Aspirin-C s jedlom a nápojmi
Liek sa nesmie užívať nalačno.
Pri liečbe týmto liekom nepožívajte alkoholické nápoje.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak počas liečby liekom Aspirin-C otehotniete, musíte o tom informovať lekára. Aspirin-C sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Aspirin-C sa nemá užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.
 
Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá liečiva kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Aspirin-C nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Aspirin-C
Tento liek obsahuje 467 mg sodíka v jednej šumivej tablete. U pacientov so zníženou sodíkovou
diétou je to potrebné zohľadniť.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ Aspirin-C
 
Vždy užívajte Aspirin-C presne podľa pokynov v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak nedochádza k zmierneniu horúčky alebo bolesti do 3 až 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.
 
Šumivá tableta sa musí pred užitím rozpustiť v pohári vody. Neužívajte nalačno.
 
Dospelí užívajú obvykle 1 až 2 šumivé tablety ( t.j. 400 až 800 mg kyseliny acetylsalicylovej) 3 až 4-krát denne. Maximálna denná dávka 10 šumivých tabliet sa nesmie prekročiť.
Deťom nad 9 rokov (iba vo výnimočných prípadoch na lekársky predpis a za stálej kontroly lekárom) sa obvykle podáva 1 šumivá tableta denne, t.j. 400 mg kyseliny acetylsalicylovej. V prípade potreby možno jednotlivú dávku opakovať až 3-krát denne v odstupoch 4 až 8 hodín. Maximálna denná dávka 3 šumivé tablety sa nesmie prekročiť.
 
Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte
Ak užijete viac lieku Aspirin-C, ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom to okamžite oznámte svojmu lekárovi.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Aspirin-C môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ochorenia tráviaceho traktu ako je dyspepsia (porucha trávenia), bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti, zriedkavo zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy, veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a perforáciou (prasknutím) žalúdkových alebo dvanástnikových vredov s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a príznakmi. 
 
V dôsledku účinku, ktorý znižuje činnosť krvných doštičiek sa môže kyselina acetylsalicylová spájať so zvýšeným rizikom krvácania. Pozorovali sa krvácania ako je perioperačné krvácanie (krvácanie v období operácie), hematómy (krvné podliatiny), epistaxa (krvácanie z nosa), urogenitálne krvácanie (z močových ciest a pohlavných orgánov), krvácanie z ďasna. Zriedkavo až veľmi zriedkavo sa hlásili závažné krvácania, ako je krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (najmä u pacientov s neliečeným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou antihemostatickými (pôsobia proti zrážaniu krvi) látkami), ktoré môžu v ojedinelých prípadoch ohroziť život.
 
Krvácanie môže spôsobiť akútnu alebo chronickú posthemoragickú anémiu (málokrvnosť)/anémiu z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania) s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a príznakmi, ako je asténia (telesná slabosť), bledosť, hypoperfúzia.   
 
U pacientov so závažnými formami nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy sa hlásila hemolýza (rozpad červených krviniek) alebo hemolytická anémia (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek).
 
Hlásilo sa poškodenie funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek. 
 
Reakcie precitlivenosti s príslušnými laboratórnymi a klinickými prejavmi zahŕňajú astmatický syndróm, mierne až stredne závažné reakcie ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém vrátane príznakov, ako je vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, ťažkosti s dýchaním a srdcom, a veľmi zriedkavo závažné reakcie vrátane anafylaktického šoku. 
 
Veľmi zriedkavo sa hlásilo prechodné poškodenie funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami (transaminázami).
 
Hlásil sa závrat a hučanie v ušiach, ktoré môžu byť znakom predávkovania.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Aspirin-C
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Aspirin-C po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Aspirin-C obsahuje
 
-        Liečivo je kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová. 1 šumivá tableta obsahuje 400 mg kyseliny acetylsalicylovej a 240 mg kyseliny askorbovej - vitamínu C.
-        Ďalšie zložky sú nátriumdihydrogencitrát, hydrogenuhličitan sodný, kyselina citrónová, uhličitan sodný.
 
Ako vyzerá Aspirin-C a obsah balenia
Aspirin-C sú biele okrúhle tablety so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným logom Bayer. Tablety sú balené po 10, 20 a 40 šumivých tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Bayer, spol. s r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Výrobca
Bayer Bitterfeld GmbH                                                Bayer Schering Pharma AG
OT Greppin                                         a                      Kaiser-Wilhelm-Allee
Salegaster Chaussee 1                                                 51368 Leverkusen
06803 Bitterfeld-Wolfen                                               Nemecko
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Bayer, spol. s r.o.
Tel. +42 12 59 21 31 11
e-mail: bayer@bayer.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.