Wobenzym dražé 40ks

Wobenzym dražé 40ks

ovplyvňuje imunitu, tlmí zápal, opuchy, rozpúšťa krvné zrazeniny

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

WOBENZYM®

dražé odolné proti žalúdočnej šťave
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: MUCOS Pharma GmbH & Co, Geretsried, SRN
 
Zloženie v 1 dražé: Pancreatinum 100 mg, papainum 60 mg, bromelaina 45 mg, lipasum 10 mg,
amylasum 10 mg, trypsínum 24 mg, chymotrypsínum 1 mg, rutosidum trihydricum 50 mg.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuričný škrob, stearan horečnatý, kyselina stearová, čistená voda, koloidní bezvodný oxid kremičitý, mastek, sacharóza, uhličitan vápenatý, kopolymer kyseliny methakrylovej a methylmethakrylovej 1:1, dibutylftalát, šelak, oxid titaničitý, kaolin, ponceau 4R, povidon, makrogol 6000, žltý vosk, karnaubský vosk.
 
Indikačná skupina: varium
 
Charakteristika:
WOBENZYM® obsahuje vhodne zostavené enzýmy (látky štiepiace bielkoviny), ktoré majú schopnosť účelne ovplyvňovať imunitu, tlmiť zápal a otoky a do istej miery aj rozpúšťať krvné zrazeniny. Urýchľujú priebeh zápalu a zmierňujú jeho následky, tlmia chorobné prejavy spôsobené škodlivými imunokomplexmi vznikajúcimi v dôsledku protilátkových reakcií. Produkty látkovej výmeny ľudskému telu škodlivé a odumretý tkanivový materiál sú urýchlene odbúravané. Otoky a krvné výrony sa lepšie vstrebávajú. Rutin normalizuje priepustnosť cievnej steny. WOBENZYM® znižuje viskozitu krvi a tým zlepšuje krvný obeh v nejdrobnejších cievach. Zápaly, bolesti a otoky rýchlo odznievajú a hojenie je tak uľahčené. Dražé sú odolná voči žalúdočnej šťave.
 
Indikace:
1. Ako alternatíva k doposiaľ používaným liečebným postupom je WOBENZYM® možno použiť u týchto
stavov:
- Poúrazové otoky
- Lymfedémy (otoky spôsobené poruchou odtoku moku) rôzne etiológie
- Fibrocystická mastopatia (chronické ochorene prsníkov vyznačujúce sa tvorbou dutín a väziva )
2. Ako podporná liečba je WOBENZYM® vhodný pri týchto stavech:
- Niektoré pooperačné stavy v chirurgii
- Zápaly povrchových žíl
- Potrombotický syndróm dolných končatín (stavy po upchatí žíl dolných končatín krvnou zrazeninou)
- Reumatoidná artritída (zápalove ochorenie kĺbov)
- Reumatizmus mäkkých tkanív
- Artróza (degeneratívne choroby kĺbov) - pokročilé štádia
- Niekoľkonásobná mozgomiešna skleróza
- Chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných aj dolných ciest dýchacích,
močového a pohlavného ústrojenstva, tráviacej trubice, kože atď.),ako podporná liečba pri podávaní antibiotík .
Deťom je možné WOBENZYM® podávať len po porade s detským lekárom, ktorý zároveň určí dávkovanie.
 
Kontraindikácie: WOBENZYM® nejde užívať v situáciach, ktoré sú spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo so zvýšenou fibrinolýzou (rozpúšťaním krvných zrazenín). Prípravok sa nesmie užívať pri známej precitlivelosti na účinné či pomocné látky. O užívaní WOBENZYMu® počas tehotenstva se poraďte s lekárom, a to aj vtedy, ak otehotniete počas liečby.
 
Nežiadúce účinky: WOBENZYM® je obvykle dobre znášaný, tiež pri dlhodobom podávaní vysokých dávok neboli pozorované nežiadúce účinky. Ojedinele sa môže objaviť nevýrazná zmena konzistencie, farby a zápachu stolice. Pri užívaní vyšších jednorázových dávok boli pozorované pocity vzdúvanie, ojedinele nevoľnosť . Týmto pocitom sa dá zamedziť rozdelením dávky v priebehu dňa. Ak tieto príznaky aj po zníženiu dávky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Zriedka sa objavujúce alergické reakciue (kožná vyrážka) odznievajú po vysadení lieku . Pri jej prípadnom výskyte prerušte užívanie WOBENZYMu® a poraďte sa s lekárom. S lekárom sa o ďalšom užívaní WOBENZYMu® poraďte tiež v prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých reakcií.
 
Interakce: Nežiadúca interakcia WOBENZYMu® s inými súčasne podávanými liekmi nie je známa.
 
Dávkovanie : Liečba sa zahajuje dávkou 3x5 až 3x10 dražé denne. V súvislosti s ústupom chorobných prejavov sa dávkovanie postupne znižuje až na udržiavaciu dávku 3x3 dražé denne .
- Poúrazové otoky (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) - doporučujeme zahájiť liečbu dávkou
3x10 dražé denne, podľa klinického stavu (po 7-10 dňoch) dávku znižujeme na 3x3 dražé denne až
do úplného vymiznutia príznakov .
- Niektoré pooperačné stavy v chirurgii - liečbu začíname dávkou 3x10 dražé denne, po ustúpení
akútneho stavu (7-10 dní) až do ustúpenia príznakov pokračujeme dávkou 3x5 až 3x3 dražé denne.
- Lymfedémy (otoky spôsobené porušeným odtokom moku) - ide o dlhodobú liečbu, u ktorej
začíname s dávkovaním 2x10 alebo 3x7 dražé denne (po dobu 4-5 týždňov), potom sa dávkovanie znižuje
na 3x5 až 3x3 dražé denne (najmenej 8 týždňov). V tejto indikácii je nutné poradiť sa s ošetrujúcim
lekárom.
- Fibrocystická mastopatia (chronické ochorene prsníkov vyznačujúce sa tvorbou dutín a väziva ) -
doporučujeme dávkovanie 2x10 dražé denne najmenej po dobu 6 týždňov. Pred začiatkom liečby je
možné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.
- Potrombotický syndróm (stav po upchatí žíly krvnou zrazeninou) - 3x10 až 3x5 dražé denne po dobu
5-6 týždňov.
- Zápaly povrchových žíl - 3x7 až 3x5 dražé denne po dobu 2-3 týždňov.
- Reumatoidná artritída (zápalove ochorenie kĺbov) - 3x5 dražé denne po dobu 5-6 mesiacov .
- Reumatizmus mäkkých tkanív - 3x5 dražé denne najmenej po dobu 3-4 týždňov.
- Artrózy (degeneratívne choroby kĺbov) - 3x6 dražé denne po dobu 5-6 týždňov.
- Niekoľkonásobná mozgomiešna skleróza - 1.-14. den 3x10 dražé denne, potom sa prechádza na udržiavaciu dávku
3x3 dražé denne -dlhodobo, u záťažových stavov (infekčné ochorenie, fyzická záťaž, stres, očkovanie,
slnenie) dávkovanie zvyšujeme na 3x10 dražé denne . Liečbu je možné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
- Chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných aj dolných ciest dýchacích,
močového a pohlavného ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, kože atď.)
- 3x5 dražé denne do ustúpenia klinických
príznakov . U zápalových ochorení WOBENZYM® nenahradzuje antibiotickú liečbu, ale zvyšuje jej
účinok, preto doporučujeme poradiť sa s ošetrujúcim lekárom a vhodne kombinovať s antibiotikami.
- U detí určí dávkovanie lekár.
Ak užije dospelý naraz viac ako 20 dražé alebo dieťa viac ako 5 dražé, je nutné poradiť sa s lekárom.
 
Spôsob použitia: Doporučuje sa 1/2 hodiny pred jedlom zapiť nerozkusané tablety väčším množstvom tekutiny (najmenej 1/4 litra).
 
Upozornenie: Tento liek nenahradzuje antibiotickú liečbu u infekčného zápalu, zvyšuje však jej účinnosť !
Pred užívaním WOBENZYMu® u chronických ochorení a pri jeho dlhšom ako dvoumesačnom užívaní je nutné poradiť sa s lekárom. Príležitostne môže pri chronických ochoreniach po začiatku liečby WOBENZYMom® nastať zhoršenie príznakov, co je podľa doterajších skúseností v prevažnej väčšine prípadov považované za kladnú reakciu organizmu na liečbu. V tomto prípade by nemal byť liek vysadený, ale malo by sa zvážiť eventuálne prechodné zníženie doterajšieho dávkovania. Za takových okolností je nevyhnutné poradiť sa s lekárom, rovnako ako pri prípadnom výskyte nežiadúcich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií. Ak užívate iné lieky, a to na lekársky predpis aj bez neho, poraďte sa o vhodnosti užívania WOBENZYMu® s lekárom a bez jeho doporučenia ho neužívajte.
Ak Vám bude lekár predpisovať nejaký iný liek, upozornite ho, že užívate WOBENZYM®. Bez porady s lekárom neužívajte súčasne s WOBENZYMom® ani žiadne ďalšie lieky bez lekárskeho predpisu.
Sacharidy obsiahnuté v 1 tablete zodpovedajú 39 kJ = 9.3 kcal.
 
Varovanie : Prípravok uchovávajte mimo dosah detí !
Prípravok nesmie byť používaný po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
 
Spôsob uchovávania : Na suchom, tmavom mieste pri obyčajnej teplote.
 
Balenie:
40 dražé a 200 dražé
Klinické balenie 800 dražé

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.