OneTouch Select Testovacie prúžky 50ks

OneTouch Select Testovacie prúžky 50ks

Na meranie hladiny glukózy v krvi s meracími prístrojmi a systémami OneTouch Select.

Dostupnosť: Nedostupné
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

Testovacie prúžky OneTouch® Select sú určené na použitie v glukometroch OneTouch® Select, pričom kvantitatívne merajú množstvo glukózy z čerstvej krvi z kapilár.

Vlastnosti testovacích prúžkov OneTouch® Select:

rýchle meranie – 5 sekúnd,
samonasávacie prúžky automaticky nasajú krv,
prúžkov sa možno dotýkať.

Predpokladaný účel:

Glukometer OneTouch® Select je kalibrovaný na jednoduché porovnanie výsledkov s laboratórnymi metódami.

Pred použitím výrobku si vždy prečítajte návod na použitie výrobku ako i informácie potrebné na bezpečné používanie výrobku, ktoré sú pribalené k zdravotníckej pomôcke. 

Skladovanie a manipulácia

 • Tubičku s testovacími prúžkami skladujte na chladnom a suchom mieste s teplotou do 30 °C. Nevkladajte ju do chladničky. Nevystavujte ju priamemu slnečnému svetlu ani teplu.
 • Testovacie prúžky uchovávajte len v ich pôvodnom obale. Neprekladajte ich do iného obalu, aby ste zabránili poškodeniu alebo znečisteniu.
 • Tubičku s testovacími prúžkami neotvárajte, kým nie ste pripravený na meranie. Otvorte ju len pri vyberaní prúžkov.
 • Po vybraní testovacích prúžkov na tubičku ihneď nasaďte viečko a pevne ho dotiahnite.
 • Každý testovací prúžok použite ihneď po jeho vybratí z obalu.
 • Nepoužívajte testovacie prúžky z poškodenej tubičky alebo tubičky, ktorú ste nechali otvorenú.
 • Po prvom otvorení tubičky napíšte na štítok na nej dátum, kedy ju treba použiť (dátum otvorenia plus 6 mesiacov).
 • Testovacie prúžky nepoužívajte po dátume exspirácie (vytlačenom na obale tubičky) alebo po dátume spotreby, podľa toho, čo nastane skôr.
 • Zabráňte tomu, aby sa na prúžok dostali nečistoty, jedlo alebo tekutiny. Ktorejkoľvek časti testovacieho prúžka sa môžete dotknúť čistými a suchými rukami.
 • Testovacie prúžky neohýbajte, nestrihajte ani inak neupravujte.
 • Testovacie prúžky sú jednorazové. Nikdy opätovne nepoužívajte prúžky, na ktorých je krv alebo kontrolný roztok.
 • Pred meraním sa uistite sa, že glukometer aj testovacie prúžky majú približne rovnakú teplotu.
 • Na testovací prúžok naneste len roztok kontrolný ku glukometru OneTouch® Select alebo vzorku krvi.
 • Po vykonaní merania použitý prúžok nevkladajte späť do tubičky.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: LifeScan
Balenie: 2 tubičky po 25 prúžkov
Kategórie: Zdravotnícke potrebyZdravotnícke prístrojeGlukometre
Trápi ma: