Rosalgin, granulát na vaginálny roztok 6 vreciek

Rosalgin, granulát na vaginálny roztok 6 vreciek

Liečba zápalových prejavov pošvy, krčka maternice a vonkajšej časti ženských pohlavných orgánov. Aplikuje sa oplachom alebo irigátorom.

5,38 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
ROSALGIN
(benzydamini hydrochloridum)
granulát na vaginálny roztok

     Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať ROSALGIN pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 14 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.       Čo je liek ROSALGIN a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete liek ROSALGIN
3.       Ako používať liek ROSALGIN
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať liek ROSALGIN
6.       Ďalšie informácie


1.             ČO JE LIEK ROSALGIN A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Nesteroidný protizápalový prostriedok na vaginálne použitie. ROSALGIN je granulát, ktorý je určený na prípravu vaginálneho roztoku. Roztok sa používa k výplachom pošvy  a oplachom vonkajších rodidiel pri zápalových ochoreniach ženských pohlavných orgánov a pri bežnej ženskej hygiene. Roztok sa aplikuje pomocou ROSALGIN irigátora na gynekologické použitie.

Liečba zápalových prejavov pošvy, krčka maternice a vonkajšej časti ženských pohlavných orgánov, ktoré sú mikrobiálneho, chemického i fyzikálneho pôvodu, vrátane tých, ktoré sa vyskytujú po chemoterapii a rádioterapii. Liek sa tiež používa pred a po operačnom gynekologickom zákroku. Liek je vhodný pre bežnú ženskú hygienu a hygienu počas šestonedelia. Liek ROSALGIN sa používa k výplachom pošvy a oplachom vonkajších rodidiel u žien starších ako 15 rokov. U detí od 6 rokov je možné použiť liek ROSALGIN k oplachom vonkajších pohlavných orgánov.


2.       SKÔR AKO POUŽIJETE LIEK ROSALGIN

ROSALGIN sa nesmie používať u žien precitlivených na benzydamín a ďalšie zložky lieku.
Liek pôsobí iba miestne. Ovplyvnenie iných súčasne užívaných liekov nie je známe. O vhodnosti súčasného používania ROSALGIN s inými voľnopredajnými liekmi na miestne vaginálne použitie sa poraďte s lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie
Aj keď neboli preukázané účinky poškodzujúce plod, liek sa má používať v tehotenstve iba po odporučení lekára.


3.             AKO POUŽÍVAŤ LIEK ROSALGIN
 
Liek ROSALGIN sa používa k výplachom pošvy a oplachom vonkajších rodidiel u žien starších ako 15 rokov. U detí od 6 rokov je možné použiť liek ROSALGIN k oplachom vonkajších pohlavných orgánov.
Obsah jedného vrecka ROSALGIN rozpusťte v pol litri alebo v jednom litri prevarenej vody.
Pred použitím najprv ROSALGIN irigátor  na gynekologické použitie dôkladne opláchnite teplou vodou a osušte ho. Nádobku irigátora naplňte pol litrom vopred pripraveného vlažného roztoku ROSALGIN. Na nádobku naskrutkujte priložený nástavec. Nástavec opatrne zasuňte do pošvy a nádobku s roztokom stlačujte, až sa vyprázdni. Po ukončení nádobku držte stlačenú a nástavec opatrne vytiahnite z pošvy von. Po použití nástavec z nádobky odskrutkujte a obe časti irigátora na gynekologické použitie dôkladne omyte teplou vodou a nechajte ich osušiť.
Liek ROSALGIN sa zvyčajne používa jeden alebo dvakrát denne, pokiaľ lekár neurčí inak. Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 14 dní alebo sa stav zhorší, prípadne sa objavia nežiaduce účinky alebo nezvyčajné reakcie, vyhľadajte lekára. Bez porady s lekárom nepoužívajte tento liek dlhšie než 14 dní. Liek ROSALGIN sa môže používať na bežnú ženskú hygienu aj nepravidelne, podľa potreby.
Používajte na vaginálne výplachy 1 – 2 krát denne, podľa odporúčania ošetrujúceho lekára.
Pripravený roztok spotrebujte najneskôr do 24 hodín po rozpustení obsahu vrecka ROSALGIN v prevarenej vode.

Predávkovanie lieku je vzhľadom na miestne použitie nepravdepodobné. Pri náhodnom požití lieku vyhľadajte lekára.

4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Liek je obvykle veľmi dobre tolerovaný. Vo výnimočných prípadoch sa môžu vyskytnúť miestne prejavy precitlivenosti ako je pálenie alebo svrbenie, zvlášť pri dlhšie trvajúcej liečbe. Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré neboli v tejto písomnej informácii popísané, informujte o tom takisto svojho lekára.

5.       AKO UCHOVÁVAŤ LIEK ROSALGIN
 
Liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!
Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedenom na obale.

6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo liek ROSALGIN obsahuje
         
Každé vrecko obsahuje:
Liečivo: benzydamini hydrochloridum (benzydamíniumchlorid) 500 mg v 1 vrecku.
Pomocné látky: cetrimonii tosilas (cetrimóniumtosilát), povidonum (povidón), natrii chloridum (chlorid sodný).

Ako vyzerá liek ROSALGIN a obsah balenia
           
Papier/PP vrecko, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 alebo 12 vreciek.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 Medicom International s.r.o.
 Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika
 Telefón: +420 546123111
 Fax: +420 546123112
 E-mail:info@medicomint.cz

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 03/ 2009

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.