STOPDOL chladivý sprej s arnikou 150ml

STOPDOL chladivý sprej s arnikou 150ml

Úľava od bolesti kĺbov a svalov.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Použitie

Sprej aplikujte na postihnuté miesto 4 – 5 sekúnd zo vzdialenosti minimálne 20 – 30 cm a nechajte voľne pôsobiť. Pri nesprávnom použití, resp. dlhšej aplikácii môže spôsobiť omrzliny resp. popáleniny. Keď sprej po prvej aplikácie prestane účinkovať, je možné aplikáciu podľa potreby opakovať.

Upozornenie

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Môže vybuchnúť pri zahrievaní. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vznietenia. Uchovávajte mimo tepelných zdrojov, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Vyhnite sa kontaktu s očami. Nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú pokožku. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba podľa uvedených pokynov.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.