Septonex, dermálna roztoková aerodisperzia 45ml

Septonex, dermálna roztoková aerodisperzia 45ml

Septonex obsahuje povrchovo aktívnu dezinfekčnú látku bromid karbetopendecínia, ktorý bráni rozmnožovaniu baktérií a niektorých vírusov.

3,50 €
Dostupnosť: Skladom
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu pre používateľa, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Napriek tomu však Septonex  musíte používať starostlivo podľa návodu, aby Vám čo najviac pomohol.
- Ponechajte si písomnú informáciu pre používateľa pre prípad, že si ju budete potrebovať prečítať znovu.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, opýtajte sa prosím svojho lekárnika.
- Ak sa Váš stav zhorší alebo sa nezlepší do 3 dní, ihneď navštívte lekára.
 
V písomnej informácii pre používateľa nájdete: 
Čo je Septonex a na čo sa používa
Čomu musíte venovať pozornosť predtým, ako začnete Septonex používať
Ako sa Septonex používa
Možné nežiaduce účinky
Uchovávanie lieku Septonex
Ďalšie informácie
 
SEPTONEX
dermálna roztoková aerodisperzia
 
Liečivom je: carbethopendecinii bromidum (bromid karbetopendecínia) 8,3 mg v 1 ml
Pomocnými látkami sú: propylenglycolum (propylénglykol), povidonum 25 (povidón 25), rubor ponceau 4R (ponso 4R), flavum orangeatum (oranžová žlť), ethanolum 96% (etanol 96%), aqua purificata (čistená voda).
 
Liek obsahuje 30 alebo 45 ml roztoku.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Teva Czech Industries s.r.o., 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
 
 
1. ČO JE SEPTONEX A NA ČO SA POUŽÍVA
Septonex obsahuje povrchovo aktívnu dezinfekčnú látku bromid karbetopendecínia, ktorý bráni rozmnožovaniu baktérií a niektorých vírusov.
Bez porady s lekárom môžu liek používať dospelí aj deti k bežnej dezinfekcii drobných kožných poranení. Ďalej sa Septonex  používa na liečbu drobných prejavov kožného hnisania prejavujúceho sa začervenaním, mokvaním a chrastami, a to aj pri ich výskyte vo vlasatej časti hlavy.
Len na odporúčanie lekára je možné liek použiť na dezinfekciu pooperačných rán a píšťal.
 
2. ČOMU MUSÍTE VENOVAŤ POZORNOSŤ, KÝM ZAČNETE SEPTONEX POUŽÍVAŤ
Septonex nepoužívajte:
- ak ste precitlivený(á) alergický(á) na liečivo alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku Septonexu.
- na ošetrenie bezprostredného okolia oka, nepoužívajte vnútorne, ani liek nevdychujte.
 
Ak ste použili viac Septonexu, ako ste mali:
Pri náhodnom požití lieku, jeho vdýchnutí alebo aplikácii do oka okamžite vyhľadajte lekára.
 
Tehotné a dojčiace ženy:
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku:
Septonex obsahuje propylénglykol, ktorý môže podráždiť pokožku.
 
Vzájomné pôsobenie s ďalšími liekmi:
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnom čase, a to aj o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
 
3. AKO SA SEPTONEX POUŽÍVA
Po zložení ochranného krytu prudkým stlačením ventilu postriekajte miesto určené na dezinfekciu zo vzdialenosti asi 10 cm tak, aby sa na ňom vytvorila súvislá vrstvička. Pri nástreku je nutné držať nádobku vo zvislej polohe, ventilom nahor.
Ak máte pocit, že účinok Septonexu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
4. MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY
Podobne ako všetky lieky, môže mať aj Septonex nežiaduce účinky. Liek sa ale veľmi dobre znáša. Len u citlivých jedincov sa môžu vyskytnúť kožné reakcie (vyrážky rôzneho charakteru a intenzity). Pri podráždení pokožky treba použiť dezinfekčný prostriedok iného chemického zloženia.
Ak zaznamenáte akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý nie uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľa, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5. UCHOVÁVANIE LIEKU SEPTONEX
Uschovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25° C, v pôvodnom vnútornom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.
Horľavina! Nepoužívať v blízkosti otvoreného ohňa!
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.
 
6. Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
 
Dátum poslednej revízie textu

 Jún 2011

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Teva Pharmaceuticals
Balenie: 45ml
Kód:
92414
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyKoža a vlasy
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePálenie v hrdleKožaInfekcie, dezinfekcia