Septolete plus, tvrdé pastilky 18ks

Septolete plus, tvrdé pastilky 18ks

Dvojitý účinok pri bolestiach hrdla. Antiseptikum.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Septolete Plus
Tvrdé pastilky
dvojitý účinok
pri bolestiach hrdla
antiseptikum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Septolete plus pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.         Čo je Septolete Plus a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Septolete PLUS
3.         Ako užívať Septolete PLUS
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Septolete PLUS
6.         Ďalšie informácie1.       ČO JE SEPTOLETE PLUS A NA ČO SA POUŽÍVA

Tvrdé pastilky Septolete PLUS majú lokálny analgetický a antimikrobiálny účinok. Dezinfikujú ústnu dutinu a hltan a zároveň zmierňujú bolesť.
Tieto pastilky obsahujú antiseptikum monohydrát cetylpyridíniumchloridu, ktorý ničí mnohé baktérie, huby a tiež brzdí rast vírusov. Zmierňuje zápal v ústnej dutine a hltane a tým predchádza rozvoju ťažkých bakteriálnych zápalov. Časť preniká aj do sliznice úst a hltana, kde zabraňuje rastu baktérií.
Benzokaín je lokálne anestetikum vhodné na zmiernenie bolesti pri prehĺtamí, ktorá často sprevádza infekcie a zápaly v ústnej dutine a hltane.
Septolete PLUS obsahujú manitol a maltitol. Pastilky neobsahujú cukor, ktorý baktérie potrebujú pre svoj rast. Preto sú pastilky Septolete PLUS vhodné aj pre pacientov s cukrovkou nepodporujú tvorbu zubného kazu, a ich antiseptický účinok je oveľa lepší.

Pastilky Septolete PLUS sa užívajú na zmiernenie bolesti a dezinfekciu pri:
·         miernych formách zápalov ústnej dutiny a hrdla (faryngitída, laryngitída, začínajúca angína)
·         zápaloch ďasien a slizníc (stomatitída, gingivitída)
·         na prevenciu pri chrípke a prechladnutí

2.       SKÔR AKO UŽIJETE SEPTOLETE PLUS

Neužívajte Septolete PLUS
-          keď ste alergický (precitlivený) na cetylpyridíniumchlorid alebo benzokaín alebo na niektorú z ďalších zložiek Septolete PLUS.
-          Septolete PLUS sa neodporúča užívať deťom mladším ako 6 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Septolete PLUS
Neužívajte vyššie dávky ako je predpísané.

Užívanie iných liekov
Nie je známe, že by sa užívanie Septolete PLUS a iných liekov navzájom ovplyvňovalo.

Užívanie Septolete PLUS s jedlom a nápojmi
Neužívajte Septolete PLUS tesne pred jedlom a spolu s mliekom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Tehotné a dojčiace ženy môžu užívať pastilky Septolete PLUS len na odporúčanie lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pastilky Septolete PLUS nemajú vplyv na vedenie vozidiel a na obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách SEPTOLETE PLUS
Ak ste diabetik, musíte vziať do úvahy, že každá pastilka obsahuje 1 g maltitolu. Maltitol má pre svoju slabú hydrolýzu a absorpciu z gastrointestinálneho traktu, len malý účinok na hladiny krvného cukru. Energetická hodnota maltitolu (10kJ/g alebo 2,4 kcal/g) je nižšia ako cukru.
Pastilky Septolete PLUS obsahujú glycerol. Vysoké dávky glycerolu môžu vyvolať bolesti hlavy a tráviace ťažkosti. Pastilky obsahujú aj viacsýtne alkoholy, ktorých vysoké dávky môžu vyvolať hnačky najmä u detí.


3.       AKO UŽÍVAŤ SEPTOLETE PLUS

Vždy užívajte Septolete PLUS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka pre dospelých a deti nad 12 rokov je do 8 pastiliek denne. 1 pastilka sa môže nechať rozpustiť v ústach každé 2 až 3 hodiny.
Odporučená dávka pre deti vo veku od 6 do 12 rokov je do 4 pastiliek denne. 1 pastilka sa môže nechať rozpustiť v ústach každé 4 hodiny.

Ak užijete viac Septolete PLUS ako máte
Ak užijete väčšie množstvo pastiliek, poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.
Pre nízky obsah účinných látok v každej pastilke je možnosť predávkovania minimálna. Ak užijete príliš veľa pastiliek, môžu sa u Vás prejaviť tráviace ťažkosti: nevoľnosť, vracanie a hnačka.
Ak sa u Vás prejavia tieto účinky, prerušte užívanie pastiliek, vypite veľa vody alebo mlieka a poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.


4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Septolete PLUS môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa pastilky používajú ako je odporúčané, vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé. U citlivých jedincov sa pri používaní vyšších dávok, ako je odporúčané, môžu z dôvodu dráždenia sliznice žalúdka vyskytnúť tráviace ťažkosti.
U pacientov precitlivených na niektorú zložku lieku sa môže vyskytnúť alergická reakcia.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.       AKO UCHOVÁVAŤ SEPTOLETE PLUS
 
Uchovávajte pri teplote do 25 oC. Chráňte pred vlhkosťou a svetlom.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Septolete PLUS obsahuje
 
-           Liečivá sú monohydrát cetylpyridíniumchloridu a benzokaín.
Každá pastilka obsahuje 1 mg monohydrátu cetylpyridíniumchloridu a 5 mg benzokaínu.
-           Ďalšie zložky sú levomentol, silica mäty piepornej, roztok maltitolu, manitol, glycerol, ricínový olej, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, patentná modrá V (E 131), oxid titaničitý (E171), voskové leštidlo, povidón, maltitol.

Ako vyzerá Septolete PLUS a obsah balenia
 
Tvrdé pastilky Septolete PLUS sú modré, okrúhle a mierne konvexné pastilky.
Obsah balenia: 18 alebo 30 tvrdých pastiliek.

Neužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti vyznačenom na obale.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovensko organizačná zložka, Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v február 2008.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Krka
Balenie: 18 tvrdých pastiliek
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePálenie v hrdleZápal dutín