Septolete tvrdé pastilky 30ks

Septolete tvrdé pastilky 30ks

Pri zápaloch ústnej dutiny a hrdla.

6,11 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Septolete pastilky Vám pomôžu rýchlo zmierniť nepríjemné príznaky bolesti hrdla:

·      

Bolesť hrdla pri prehĺtaní (keďže sliznica je zapálená a poškodená, je citlivejšia na podráždenie, napr. prehĺtanie slín alebo jedla)

·      

Pálenie a škriabanie v hrdle spojené s bežným nachladnutím a chrípkou

Kombinácia antiseptík s prírodnými zložkami ničí rôzne baktérie, huby a vírusy, ktoré spôsobujú zápal v ústach a v hrdle.

Užívaním Septolete predchádzate rozvoju zápalu Viac ako 70% zápalov v hrdle je spôsobených vírusmi. Za zvyšok sú zodpovedné baktérie a huby. Z baktérií je najčastejšou streptokok, ktorý môže spôsobiť angínu. Z húb sa najčastejši vyskytuje Candida.Vírusy poškodzujú sliznicu a spôsobujú zvýšenú tvorbu hlienu, ktorý je dokonalým prostredím pre množenie baktérií. Tak môže vzniknúť sekundárna bakteriálna infekcia, ktorá sa môže rozšíriť do vedľajších nosových dutín, uší a pľúc.

Prírodné zložky v pastilkách Septolete plnia užitočné úlohy Levomentol a mentolový esenciálny olej zmierňujú pocit bolesti (napr. bolesť pri prehĺtaní, pocit pálenia) a navyše majú príjemnú a osviežujúcu chuť. Tymol ničí mikróby. Eukalyptový esenciálny olej podporuje vylučovanie slizníc v horných cestách dýchacích (v nosových dutinách a vedľajších nosových dutinách, v hltane), čím uľahčuje dýchanie.

Písomná informácia pre používateľa

Septolete 1 mg, tvrdé pastilky

benzalkóniumchlorid, levomentol silica mäty piepornej, eukalyptová silica, tymol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Septolete a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Septolete

3. Ako užívať Septolete

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Septolete

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Septolete a na čo sa používa

Tvrdé pastilky Septolete obsahujú benzalkóniumchlorid, ktorý účinkuje ako antiseptikum a ničí mnohé typy baktérii a tiež niektoré kvasinky. Levomentol a silica mäty piepornej zmierňujú pálenie hrdla a bolesť pri prehĺtaní a spríjemňujú chuť v ústach. Tymol má podobný účinok ako benzalkóniumchlorid. Taktiež dezinfikuje ústnu dutinu a tým zvyšuje účinnosť lieku. Eukalyptová silica podporuje vylučovanie hlienu v horných dýchacích cestách, čím uľahčuje dýchanie.

Pastilky Septolete pôsobia priamo na pôvodcov infekcií ústnej dutiny a hrdla, predchádzajú rozšíreniu infekcií a účinne zmierňujú ťažkosti spojené s infekciou a zápalom ústnej dutiny a hrdla.

Septolete sa používa na zmiernenie bolesti a dezinfekciu:

- pri miernych infekciách ústnej dutiny a hrdla;

- preventívne pri chrípke a prechladnutí;

- pri zápale ďasien a slizníc ústnej dutiny;

- pri zachrípnutí a sťaženom dýchaní.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Septolete

Neužívajte Septolete

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Septolete, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak zachrípnutie pretrváva dlhšie, navštívte svojho lekára.

Deti

- Septolete sa neodporúča používať u detí vo veku do 4 rokov.

Iné lieky a Septolete

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nie je známe, že by užívanie pastiliek Septolete malo vplyv na iné lieky.

Septolete a jedlo a nápoje

Neužívajte Septolete spolu s mliekom, pretože mlieko znižuje antimikrobiálny účinok benzalkónium-chloridu.

Neužívajte Septolete pred jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V priebehu tehotenstva a počas dojčenia môžete užívať Septolete len na odporúčanie lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tvrdé pastilky Septolete nemajú vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Septolete

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika pred užitím tohto lieku, pretože tvrdé pastilky Septolete obsahujú viac druhov cukrov. Pastilky taktiež obsahujú glycerol, ktorý môže vo vyšších dávkach vyvolať bolesti hlavy a tráviace ťažkosti.

Septolete môže spôsobiť zubný kaz u detí.

3. Ako užívať Septolete

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 1 pastilka, ktorá sa môže nechať rozpustiť v ústach každé 2 až 3 hodiny. Odporúčaná dávka pre deti vo veku od 4 rokov je do 4 pastiliek denne, pre deti od 10 rokov je do 6 pastiliek denne. Odporúčaná dávka pre dospelých a deti nad 12 rokov je do 8 pastiliek denne.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Septolete, ako máte

Ak užijete väčšie množstvo pastiliek, prekonzultujte to so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Nakoľko je obsah liečiva v každej pastilke nízky, možnosť predávkovania minimálna. Ak užijete príliš veľa pastiliek, môžu sa u vás prejaviť tráviace problémy: nevoľnosť, vracanie a hnačka. Ak sa u vás prejavia tieto účinky, prerušte užívanie pastiliek, vypite veľa vody alebo mlieka a prekonzultujte to so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Septolete

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa pastilky užívajú tak ako je odporúčané, vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé. U citlivých osôb pri použití vyšších dávok, ako sú odporúčané, sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Septolete

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Septolete obsahuje

- Liečivo je benzalkóniumchlorid, levomentol, silica mäty piepornej, eukalyptová silica a tymol.

Každá tvrdá pastilka obsahuje 1 mg benzalkóniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú sacharóza, tekutá glukóza, monohydrát laktózy, sorbitol, glycerol, panenský ricínový olej, magnéziumstearát, tekutý parafín a odpeňovacie činidlo 1510 v jadre pastilky a povidón, oxid titaničitý (E171), koncentrát požltu, meďnatý komplex chlorofylínu (E141), capol 600 Pharma

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Krka
Balenie: 30 tvrdých pastiliek
Kód:
62603
ŠUKL kód: 62603
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyBolesť hrdla
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePálenie v hrdle