SeptaNazal sprej pre deti 10ml

SeptaNazal sprej pre deti 10ml

na úľavu príznakov opuchu v nose

5,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Septanazal sprej pre deti
0,5 mg/50 mg v 1 ml nosovej roztokovej aerodisperzie
Xylometazolíniumchlorid/Dexpantenol
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                     Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                     Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                     Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                     Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.                  Čo je Septanazal sprej pre deti a na čo sa používa
2.                  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Septanazal sprej pre deti
3.                  Ako používať Septanazal sprej pre deti
4.                  Možné vedľajšie účinky
5.                  Ako uchovávať Septanazal sprej pre deti
6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.                  Čo je Septanazal sprej pre deti a na čo sa používa
 
Septanazal sprej pre deti, nosový sprej, obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpantenol. Xylometazolíniumchlorid rýchlo sťahuje cievy sliznice nosa a znižuje opuch nosovej sliznice a vylučovanie hlienu. Týmto spôsobom sa znižuje pocit upchatého nosa. Dexpantenol je derivát kyseliny pantoténovej, vitamín, ktorý podporuje hojenie rán a ochraňuje nosovú sliznicu.
 
Septanazal sprej pre deti sa používa:
-                     na zníženie opuchu sliznice nosa počas zápalu nosovej sliznice (nádchy) a podporu hojenia poranení sliznice,
-                     na úľavu pri nealergickom zápale sliznice nosa (vazomotorická nádcha),
-                     na liečbu sťaženého dýchania nosom po operáciách nosa.
 
Tento liek je určený pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
 
 
2.                  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Septanazal sprej pre deti
 
Nepoužívajte Septanazal sprej pre deti:
-         ak je vaše dieťa alergické na xylometazolíniumchlorid, dexpantenol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-         ak má vaše dieťa suchý zápal nosovej sliznice s tvorbou chrást (rhinitis sicca),
-         ak je vaše dieťa po chirurgickom odstránení hypofýzy alebo po inom operačnom zákroku odhaľujúcom mozgový obal.
Tento liek sa nesmie používať u detí mladších ako 2 roky.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Septanazal sprej pre deti, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
-            ak vaše dieťa užíva inhibítory monoaminooxidázy (MAOIs) alebo iné lieky, ktoré môžu zvyšovať tlak krvi,
-            ak má vaše dieťa zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm), najmä ak trpí glaukómom s uzavretým uhlom,
-            ak má vaše dieťa ťažké poruchy srdca a ciev (napr. ochorenie vencovitých tepien, vysoký tlak krvi),
-            ak má vaše dieťa nádor drene nadobličky (feochromocytóm),
-            ak má vaše dieťa poruchy metabolizmu (napr. zvýšenú činnosť štítnej žľazy prejavujúcu sa zvýšením potením, zvýšenou telesnou teplotou, zvýšenou frekvenciou srdca alebo ak má cukrovku),
-            ak má vaše dieťa metabolické ochorenie porfýriu,
-            ak má vaše dieťa zväčšenú prostatu.
 
Pri chronickej (dlhodobej) nádche sa môže používať len pod lekárskym dohľadom, vzhľadom na riziko stenčenia nosovej sliznice.
 
Nesprávne použitie alebo používanie nadmerného množstva spreja môže vyvolať systémové nežiaduce účinky, obzvlášť u detí (pozri časť Možné vedľajšie účinky).
 
Neodporúča sa, aby ste podali tento liek vášmu dieťaťu, ak už užíva:
-          iné lieky na liečbu chrípky,
-          iné lieky na kašeľ a prechladnutie obsahujúce sympatomimetiká (lieky, ktoré sa používajú na liečbu upchatého nosa ako pseudoefedrín, efedrín, fenylefrín, oxymetazolín, xylometazolín, tramazolín, nafazolín, tuaminoheptán).
Súbežné užívanie týchto liekov so Septanazal sprejom pre deti môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov na srdcovocievny systém a centrálny nervový systém.
 
Vyhýbajte sa priamemu kontaktu tohto lieku s očami.
 
Deti
Nepoužívajte vyššie dávky ako boli odporučené lekárom. Ohľadom dĺžky trvania liečby a frekvencie použitia u detí sa prosím poraďte so svojím lekárom.
Septanazal sprej pre deti je vhodný len pre deti od 2 do 6 rokov. Pre deti staršie ako 6 rokov je dostupný nosový sprej Septanazal sprej pre dospelých s vyššou dávkou účinnej látky.
Použitie tohto lieku u vášho dieťaťa má byť pod vaším dohľadom.
Ak sa po 3 dňoch liečby dieťa necíti lepšie alebo ak sa cíti horšie, poraďte sa prosím so svojím lekárom.
 
Iné lieky a Septanazal sprej pre deti
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Používanie Septanazal spreja pre deti v rovnakom čase ako niektoré lieky na liečbu depresie (inhibítory monoaminooxidázy tranylcypromínového typu alebo tricyklické antidepresíva), rovnako ako aj lieky zvyšujúce tlak krvi môže viesť k zvýšeniu tlaku krvi v dôsledku účinkov týchto látok na srdcovocievne funkcie.
Súbežné používanie Septanazal spreja pre deti s niektorými liekmi proti chrípke alebo liekmi na kašeľ a prechladnutie obsahujúce sympatomimetiká (lieky, ktoré sa používajú na liečbu upchatého nosa ako pseudoefedrín, efedrín, fenylefrín, oxymetazolín, xylometazolín, tramazolín, nafazolín, tuaminoheptán) môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov na srdcovocievny systém a centrálny nervový systém.
 
Ak vaše dieťa užíva niektorý z vyššie uvedených liekov, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začne užívať Septanazal sprej pre deti.
 
Septanazal sprej pre deti a jedlo a nápoje
Tento liek môžete užívať nezávisle od jedla.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Tento liek sa nemá používať v tehotenstve, pretože nie sú dostupné dostatočné údaje o bezpečnom podávaní tehotným ženám.
Tento liek sa nemá používať počas dojčenia, pretože nie je známe, či xylometazolíniumchlorid prechádza do materského mlieka.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri odporúčanom používaní sa nepredpokladá vplyv tohto liek na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.                  Ako používať Septanazal sprej pre deti
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka pre deti vo veku od 2 do 6 rokov je jedno vstreknutie do každej nosovej dierky až 3-krát denne, podľa potreby. Dávkovanie je závislé od individuálnej citlivosti a odpovede na liečbu. Nepoužívajte tento liek dlhšie ako 7 dní. Opätovné použitie je možné až po niekoľko dňovej prestávke.
 
Spôsob podávania
Najprv odstráňte ochranný kryt z rozprašovača.
Pred prvým použitím alebo ak nebol sprej používaný dlhšiu dobu, niekoľkokrát stlačte hlavičku spreja, až kým sa neobjaví jemná aerodisperzia (opar).
 
Vsuňte hrot rozprašovača tak zvisle ako je to možné do nosovej dierky a jedenkrát stlačte hlavičku spreja. Počas vstrekovania sa zľahka nadychujte nosom. Ak je to potrebné, tento postup opakujte aj pre druhú nosovú dierku.
 
Po každom použití utrite hrot rozprašovača papierovou vreckovkou a umiestnite na rozprašovač ochranný kryt.
 
Dlhodobé používanie alebo používanie vysokých dávok tohto lieku môže viesť k chronickému opuchu a časom k stenčeniu (poškodeniu) nosovej sliznice.
Pacienti so zvýšeným vnútroočným tlakom (glaukómom), najmä glaukómom s uzavretým uhlom, sa majú pred použitím tohto lieku poradiť s lekárom.
 
Použitie u detí
Odporúčaná dávka pre deti vo veku od 2 do 6 rokov je jedno vstreknutie do každej nosovej dierky až 3-krát denne, podľa potreby. O dĺžke používania u detí sa vždy poraďte s lekárom.
 
Ak použijete viac Septanazal spreja pre deti, ako máte
Ak použijete tohto lieku viac ako máte alebo ak náhodne prehltnete väčšie množstvo lieku, môžu sa u vás vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky: zúženie zreníc (mióza), rozšírenie zreníc (mydriáza), horúčka, potenie, bledosť, modré sfarbenie pier (cyanóza), nevoľnosť, kŕče, srdcovocievne poruchy (zvýšená srdcová frekvencia, pomalý srdcový tep, poruchy srdcového rytmu, zlyhanie krvného obehu, zastavenie srdca, vysoký krvný tlak (hypertenzia)), poruchy funkcie pľúc (opuch pľúc, porucha dýchania) a duševné poruchy.
 
Taktiež sa u vás môže vyskytnúť ospalosť, zníženie telesnej teploty, zníženie tepu srdca a pokles krvného tlaku, zastavenie dýchania a kóma.
 
Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujte svojho lekára.
 
Ak zabudnete použiť Septanazal sprej pre deti
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete používať Septanazal sprej pre deti
Septanazal sprej pre deti môžete prestať používať hneď, ak ho už nepotrebujete.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.                  Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):
-          reakcie z precitlivenosti ako kožná vyrážka, svrbenie, opuch kože a slizníc.
 
Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):
-          palpitácie (búšenie srdca), tachykardia (zrýchlený tep srdca), hypertenzia (vysoký krvný tlak).
 
Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):
-          nepokoj, poruchy spánku, únava (ospanlivosť, útlm), bolesť hlavy, halucinácie (najmä u detí),
-          poruchy srdcového rytmu (arytmie),
-          opuch sliznice nosa (po prerušení liečby), krvácanie z nosa,
-          záchvaty (kŕče; najmä u detí).
 
Neznáme (frekvencia sa nedá z dostupných údajov stanoviť):
-          pálenie a suchosť nosovej sliznice, kýchanie.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.                  Ako uchovávať Septanazal sprej pre deti
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátum exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Po prvom otvorení sa má liek spotrebovať do 3 mesiacov.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Septanazal sprej pre deti obsahuje
-          Liečivá sú xylometazolíniumchlorid a dexpantenol.
Každý mililiter nosovej roztokovej aerodisperzie obsahuje 0,5 mg xylometazolíniumchloridu a 50 mg dexpantenolu.
Jeden vstrek obsahuje 0,1 ml nosovej roztokovej aerodisperzie obsahujúcej 0,05 mg xylometazolíniumchloridu a 5,0 mg dexpantenolu.
-          Ďalšie zložky (pomocné látky) sú dihydrogénfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, čistená voda.
 
Ako vyzerá Septanazal sprej pre deti a obsah balenia
Číry, bezfarebný kvapalný roztok.
 
Septanazal sprej pre deti je dostupný v škatuľkách s 10 ml nosovej roztokovej aerodisperzie v plastovom obale so sprejovou pumpou (rozprašovačom). 10 ml nosovej roztokovej aerodisperzie postačuje na 100 vstrekov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
 
Výrobca:
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
 
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Česko
Septanazal pro děti
Bulharsko
Септаназал за деца (Septanazal for children)
Estónsko
Laste Septanazal
Maďarsko
Septanazal orrspray gyerekeknek
Litva
Septanazal vaikams
Lotyšsko
Septanazal 0,5 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums bērniem
Poľsko
Septanazal dla dzieci
Rumunsko
Septanazal pentru copii
Slovensko
Septanazal sprej pre deti
Slovinsko
Septanazal za otroke
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.