Robitussin Expectorans sirup 100ml

Robitussin Expectorans sirup 100ml

na vykašliavanie

6,40 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Robitussin Expectorans
100 mg/5 ml, sirup
Guajfenezín
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Robitussin Expectorans obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte kontaktovať lekára.
-     Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Robitussin Expectorans a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Robitussin Expectorans
3.         Ako užívať Robitussin Expectorans
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Robitussin Expectorans
6.         Ďalšie informácie
 
 
 
1.       ČO JE ROBITUSSIN EXPECTORANS A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Robitussin Expectorans je liek na vykašliavanie, ktorý pomáha uvoľňovať hlien a riedke výlučky z priedušiek na umožnenie produktívnejšieho kašľa a pomáha zmierniť nahromadenie hlienu v hrudi.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE ROBITUSSIN EXPECTORANS
 
Neužívajte Robitussin Expectorans
-          keď ste precitlivený (alergický) na guajfenezín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek.
-          ak máte ochorenie myastenia gravis
-          nepoužívajte u detí do 2 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Robitussinu Expectorans
-        Pred užívaním sa poraďte s lekárom, ak máte chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém)
-        Ukončite užívanie a poraďte sa so svojím lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.
-        Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
-        Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Liek nepoužívajte súbežne s inými liekmi proti kašľu. Liek zvyšuje účinnosť liekov na upokojenie a spanie a liekov, ktoré znižujú napätie svalstva.
 
Užívanie Robitussinu Expectorans s jedlom a nápojmi
Počas tejto liečby sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách sirupu Robitussin Expectorans
  • Tento liek obsahuje sorbitol a maltitol, ktoré môžu byť škodlivé pre osoby trpiace neznášanlivosťou cukrov.
  • Tento liek obsahuje 2,5% (V/V) etanolu (alkohol). Liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.
·     Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili Vašu cukrovku.
·     Tento liek neobsahuje cukor a nevyvoláva tvorbu zubného kazu.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ ROBITUSSIN EXPECTORANS
 
Vždy užívajte Robitussin Expectorans presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Pokiaľ lekár neurčil ináč, riaďte sa dávkovacou schémou:
Dospelí a deti od 12 rokov, starší pacienti:
10 ml každé 4 hodiny.
 
Deti od 6 do 12 rokov:
5 ml každé 4 hodiny.
 
Deti od 2 do 6 rokov:
2,5 ml každé 4 hodiny.
Pred použitím sa poraďte s lekárom.
 
Nepoužívajte u detí do 2 rokov. 
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Liek sa neodporúča používať dlhšie ako 7 dní.
Ak sa príznaky nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Spôsob podávania
Liek sa užíva cez ústa. Sirup vypite po nameraní individuálnej dávky priloženou odmerkou.
 
Ak užijete viac Robitussinu Expectorans ako máte
V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
 
Ak zabudnete užiť Robitussin Expectorans
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Robitussin Expectorans môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Vedľajšie účinky guajfenezínu, liečiva obsiahnutého v lieku, sú zriedkavé, môžu sa však vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
 
Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov, no viac ako u 1 z 10 000 pacientov):
nevoľnosť, vracanie, precitlivenosť
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ ROBITUSSIN EXPECTORANS
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Nepoužívajte Robitussin Expectorans po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nepoužívajte Robitussin Expectorans, ak je poškodené povrchové tesnenie.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.        ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Robitussin Expectorans obsahuje
Liečivo je guajfenezín.
5 ml sirupu obsahuje 100 mg guajfenezínu.
 
Ďalšie zložky sú glycerol (E422), sodná soľ karmelózy, benzoan sodný (E211), maltitol (E965), etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, karamel (E150), levomentol, prírodná višňová aróma, sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát (E952), draselná soľ acesulfamu (E950), čistená voda.
 
Ako vyzerá Robitussin Expectorans a obsah balenia
Opis lieku: tmavá červenohnedá tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Fľaša z hnedého skla, biely samotesniaci uzáver so závitom (PP) s tesniacou vložkou (PE), škatuľka, odmerný pohár 10 ml (PP).
Veľkosť balenia: 50 alebo 100 ml.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Viedeň, Rakúsko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115
Pribinova 25 
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500
 
Výrobca
 
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Taliansko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Pfizer
Balenie: 100ml
Kód:
14802
ŠUKL kód: 14802
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePodpora vykašliavania