Psilo-balsam gél 20g

Psilo-balsam gél 20g

Patrí medzi antihistaminiká. Upokojí podráždenie a svrbenie pokožky po uštipnutí hmyzom či po dotyku žihľavy. Rovnako utlmí bolesť po spálení slnkom či popálení horúcimi predmetmi. Jeho použitie je možné aj pri ovčích kiahňach.

5,40 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Psilo-Balsam
dermálny gél
difenhydramíniumchlorid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Psilo-Balsam
obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Psilo-Balsam a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete Psilo-Balsam
3.       Ako používať Psilo-Balsam
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Psilo-Balsam
6.       Ďalšie informácie
 
 
 
1.       ČO JE Psilo-Balsam A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Psilo-Balsam je liek proti alergickým reakciám.
 
Psilo-Balsam sa používa na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím hmyzom, žihľavkou (urtikáriou) a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.
 
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Psilo-Balsam
 
Neužívajte Psilo-Balsam
-        keď ste alergický (precitlivený) na difenhydramíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Psilo-Balsamu.
-        Na rozsiahle plochy tela.
-        So žiadnym iným liekom, ktorý obsahuje difenhydramín, dokonca aj ak ho užívate ústami.
-        U detí mladších ako 2 roky.  
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Psilo-Balsamu
Psilo-Balsam je určený len na vonkajšie použitie.
 
Psilo-Balsam nemáte nanášať na otvorené rany či na poranenú pokožku alebo sliznice.
 
Ak sa Vaše príznaky zhoršia alebo nedôjde k zlepšeniu, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Lokálne použitie Psilo-Balsamu sa nespájalo so žiadnymi interakciami.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Psilo-Balsam sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, pretože nie sú dostupné žiadne údaje.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú známe žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ Psilo-Balsam
 
Len na lokálne použitie.
 
Vždy používajte Psilo-Balsam presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka je:
Dospelí a deti staršie ako 2 roky.
Psilo-Balsam sa má nanášať na postihnuté miesto pokožky 3 až 4-krát denne v tenkej vrstve a jemne
sa má rozotrieť. Gél sa rýchlo vstrebáva a na pokožke nezanecháva žiadne viditeľné zvyšky.
 
Psilo-Balsam nepoužívajte častejšie než je odporučené.
 
Ak máte pocit, že účinok Psilo-Balsamu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak použijete viac Psilo-Balsamu, ako máte
Ak Psilo-Balsam užijete náhodne ústami, okamžite zavolajte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšie oddelenie pohotovosti. 
 
Ak zabudnete použiť Psilo-Balsam
Pokračujte v liečbe podľa predpisu. Nenanášajte si viac gélu než používate zvyčajne.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Psilo-Balsam môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Hlásili sa nasledovné vedľajšie účinky. Frekvencia nie je známa (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
-           reakcie precitlivenosti kože (ekzém, kontaktná dermatitída – zápal kože).  
 
V prípade výskytu neželaných kožných reakcií (napr. ekzém a fotoalergické reakcie) sa má nanášanie Psilo-Balsamu ukončiť a okamžite vyhľadajte lekára.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Psilo-Balsam
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Psilo-Balsam po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Po prvom otvorení tuby použite v priebehu 1 roka.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Psilo-Balsam obsahuje
 
-          Liečivo je difenhydramíniumchlorid. 1 g gélu obsahuje 10 mg difenhydramíniumchloridu.
-          Ďalšie zložky sú monohydrát cetylpyridíniumchloridu, glyceromakrogol-300-oktanodekanoát, trometamol, kyselina polyakrylová, čistená voda.
 
Ako vyzerá Psilo-Balsam a obsah balenia
 
Psilo-Balsam je dostupný v baleniach s 20 g a 50 g gélu.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
STADA Arzneimittel AG,
Stadastrasse 2-18,
D-61118 Bad Vilbel, Nemecko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Stada
Balenie: 20g
Kód:
M15335
ŠUKL kód: C87123
EAN:
4011548001141
Kategórie: KozmetikaProblémy kože
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuKožaAlergia, poštípanie