Predator 3D

Predator 3D Tekutá moskytiéra Repelent sprej 300ml

Univerzálny priestorový a plošný parfumovaný insekticídny prostriedok k ničeniu lietajúceho a lezúceho hmyzu.

8,16 €
Dostupnosť: Nedostupné
Nákupom získate 4 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
12,00 €
Skladom
10,50 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Predator 3D Tekutá moskytiéra Repelent sprej

Univerzálny priestorový a plošný parfumovaný insekticídny prostriedok k ničeniu lietajúceho a lezúceho hmyzu.
 
Charakteristika

-    účinná látka: PBO 1%, Transfluthrin 0,1 %
-    priestorový a plošný insekticídny repelent na báze pyrethroidov s nízkou perzistenciou
-    doba pôsobenia v exteriéry: na komáre min. 12- 48 hodín, na kliešte niekoľko dní
-    doba pôsobenia v interiéry: pri aplikácii na porézne materiály až niekoľko týždňov

Zloženie

-    účinná látka: PBO 1%, Transfluthrin 0,1 %

 

Aplikujte v množstve 0,1-0,5ml / m3, 0,5 ml / m2 v interiéri. V exteriéri aplikujte v množstve 1-5ml / m2 na verandy, altánky, posedenie, markízy, závesy, záclony, moskytiéry, stany a pod. Účinnosť vo vonkajších priestoroch proti komárom sa preukázala 24 hodín po aplikácii. Po odznení účinnosti aplikáciu opakujte.

NEBEZPEČENSTVO! Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Používajte iba vonku, alebo v dobre vetraných priestoroch. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Iba prázdnu nádobku odovzdajte do zberu, náplň zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Balenie: spray 300 ml

Používajte biocidy bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie na výrobku.

 

 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Leroy cosmetics
Balenie: 300ml
Kód:
M11944
ŠUKL kód:
EAN:
Kategórie: KozmetikaRepelenty
Trápi ma: Alergia, poštípanie