Panadol Ultra Rapide, šumivé tablety 12ks

Panadol Ultra Rapide, šumivé tablety 12ks

Rýchly nástup účinku. Proti silnej bolesti. Nedráždi žalúdok.

5,70 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Panadol Ultra Rapide
(Paracetamolum, Codeini phosphas hemihydricus, Coffeinum)
Šumivé tablety
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Panadol Ultra Rapide obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Panadol Ultra Rapide a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Panadol Ultra Rapide
3.       Ako užívať Panadol Ultra Rapide
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Panadol Ultra Rapide
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE PANADOL ULTRA RAPIDE A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Panadol Ultra Rapide je analgetikum, antipyretikum určené na tlmenie stredne silnej až silnej bolesti. Obsahuje kombináciu troch liečiv. Paracetamol pôsobí proti bolesti a znižuje horúčku. Kofeín zosilňuje jeho účinok a kodeín znižuje vnímanie bolesti a reakciu na ňu. Liek tým prináša úľavu od silnej bolesti a znižuje horúčku.
Panadol Ultra Rapide sa užíva pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. bolesti reumatického pôvodu, bolesti chrbtice a lumbago, bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti pri menštruácii, bolesti sprevádzajúce poranenie kostí a kĺbov, bolesti zubov, neuralgie, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti v hrdle alebo pri chrípke a prechladnutí sprevádzané najmä suchým kašľom.
Liek je vhodný pre dospelých, mladistvých a deti od 14 rokov.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE PANADOL ULTRA RAPIDE
 
Neužívajte Panadol Ultra Rapide
 
keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Panadol Ultra Rapide.
 
Pacienti, ktorí sa liečia na ochorenie pečene alebo obličiek, sa o vhodnosti užívania lieku musia vopred poradiť s lekárom. Liek sa nesmie užívať pri žltačke, chronickom pití alkoholu a pri súbežnom podávaní liekov poškodzujúcich pečeň.
 
Liek sa nesmie užívať pri prebiehajúcom záchvate prieduškovej astmy, pri dýchavičnosti a srdcovom zlyhávaní sprevádzajúcom chronické pľúcne ochorenie. Panadol Ultra Rapide ďalej nesmú užívať pacienti s úrazom hlavy alebo so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom alebo pacienti po operácii žlčových ciest.
Panadol Ultra Rapide nie je vhodný pre deti do 14 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Panadol Ultra Rapide
 
Len zo závažných dôvodov užívajú liek starší pacienti, pacienti so zväčšením prostaty alebo s ochorením tráviaceho ústrojenstva (zápal alebo zúžená priechodnosť čriev).
 
Užívanie iných liekov
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky lieku Panadol Ultra Rapide a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Súbežné dlhodobé užívanie lieku Panadol Ultra Rapide a niektorých liekov na spanie, liekov proti epilepsii, niektorých antibiotík alebo súbežné pitie alkoholu môže spôsobiť poškodenie pečene.
 
Užívanie Panadol Ultra Rapide s jedlom a nápojmi
 
Súbežné užívanie liekov, potravín alebo nápojov obsahujúcich kofeín (káva, čaj, kola) môže spôsobiť nervozitu, nespavosť alebo zrýchlenie srdcovej činnosti. V prípade týchto prejavov prerušte užívanie lieku a poraďte sa s lekárom. Lekár by mal byť pri predpisovaní liekov informovaný o všetkých liekoch, ktoré súbežne užívate (na lekársky predpis alebo bez neho).
 
Tehotenstvo a dojčenie
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Panadol Ultra Rapide nesmú užívať tehotné ženy. Dojčiace matky môžu užívať tento liek alebo akékoľvek kodeínové prípravky iba pod dohľadom lekára. Užívanie týchto liekov môže ublížiť vášmu dieťaťu.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
 
Liek môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť viesť vozidlá. Túto činnosť by ste mali vykonávať len so súhlasom lekára.
 
 
3.            AKO UŽÍVAŤ PANADOL ULTRA RAPIDE
 
Ak lekár neurčí inak, dospelí zvyčajne užívajú 2 tablety rozpustené v pohári vody 1 až 4-krát denne. Súbežné užitie 2 tabliet lieku zvyšuje rýchlosť vstrebania a tým aj rýchlosť účinku. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny. Maximálna denná dávka je 8 tabliet.
Deťom od 14 rokov sa podáva 1 až 3-krát denne 1 rozpustená tableta s časovým odstupom najmenej 6 hodín. Maximálna denná dávka je 3 tablety. Nepodávajte deťom do 14 rokov.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
 
Špeciálne upozornenia: Obsahuje paracetamol, neužívajte súbežne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol. Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Počas liečby týmto liekom nesmiete piť alkoholické nápoje. Pri dlhodobom užívaní je možný vznik závislosti. Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára. Bez konzultácie s lekárom neužívajte liek dlhšie než tri dni.
Ak zabudnete užiť Panadol Ultra Rapide
 
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Panadol Ultra Rapide môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, bolesť hlavy, závraty, zápcha, nepokoj alebo kožné vyrážky. Pri výskyte týchto vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom. Pri dlhodobom užívaní je možný vznik závislosti.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ PANADOL ULTRA RAPIDE
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Panadol Ultra Rapide po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Panadol Ultra Rapide obsahuje
 
Liečivá sú paracetamolum (paracetamol) 500 mg, codeini phosphas hemihydricus (hemihydrát kodeíniumfosfátu) 8 mg, coffeinum (kofeín) 30 mg v jednej šumivej tablete.
Ďalšie zložky sú hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, sodná soľ sacharínu, laurylsíran sodný, citrónová kyselina, uhličitan sodný, povidón, dimetikón.
 
Ako vyzerá Panadol Ultra Rapide a obsah balenia
 
Panadol Ultra Rapide sú okrúhle, ploché, biele tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane.
Veľkosť balenia: 12 alebo 24 šumivých tabliet v laminátovom stripe a papierovej škatuľke.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľom rozhodnutia o registrácii je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.
Výrobcom je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Írsko.
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2008.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.