Otrivin 0,05% Detské nosové kvapky 10ml

Otrivin 0,05% Detské nosové kvapky 10ml

Na liečbu nádchy. Zabráni vysúšaniu nosovej sliznice. Pre deti od 1 do 11 rokov.

4,05 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Otrivin 0,05 %
nosová roztoková instilácia 
0,5 mg/ml xylometazolíniumchlorid  


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-              Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
    lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
    písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-        Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na
           lekára.

 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Otrivin 0,05 % a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Otrivin 0,05 %
3.         Ako používať Otrivin 0,05 %
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Otrivin 0,05 %
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie


1.         Čo je Otrivin 0,05 % a na čo sa používa

Otrivin 0,05 % je nosový dekongestant (znižuje nadmerné prekrvenie nosovej sliznice), čo rýchlo uvoľní upchatý nos. Otrivin 0,05 % je určený pre deti od 1 do 11 rokov.

Otrivin obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid. Rýchlo uvoľní upchatý nos, napomáha odchodu sekrétu a uľahčí dýchanie. Otrivin 0,05 % sa používa na obnovenie priechodnosti upchatého nosa pri nádche z prechladnutia, sennej nádche alebo iných druhoch alergickej nádchy, pri zápale prínosových dutín (sinusitída).

Účinok Otrivinu 0,05 % sa prejaví v priebehu 2 minút a pretrváva do 12 hodín a je veľmi dobre znášaný dokonca aj u pacientov s citlivou nosovou sliznicou.

Otrivin podávaný do nosa sa tiež môže používať pri ušných zápaloch na zníženie opuchu nosohltanovej sliznice (výstelka nosových prieduchov a hrdla). Môže byť tiež predpísaný lekárom na použitie pred odborným vyšetrením nosa (rinoskopia).

Otrivin 0,05 % obsahuje tiež zvlhčujúce a upokojujúce zložky, ktoré pomáhajú predchádzať suchosti a podráždeniu sliznice nosa.
 
 
2          Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Otrivin 0,05 %
 
Nepoužívajte Otrivin 0,05 %
·         ak ste alergický/á na xylometazolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek zložku lieku (pozri časť 6.)
·         ak ste nedávno podstúpili operáciu v oblasti nosohltana (operácia mozgu vykonávaná nosom alebo ústami)
·         ak máte glaukóm s úzkym uhlom (zelený zákal, zvýšený tlak v očiach)
·         ak máte chronický zápal nosovej sliznice s veľmi suchou nosovou sliznicou (rhinitis sicca alebo atrofická rinitída).

Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vás vzťahuje, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, pretože Otrivin 0,05 % pre vás za týchto okolností nie je vhodný.

Upozornenia a opatrenia
Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom pred použitím Otrivinu 0,05 % ak má vaše dieťa:
·  vysoký krvný tlak
·  ochorenie srdca
·  zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza)
·  cukrovku
·  zväčšenú prostatu (hypertrofia prostaty)
·  nezhubný nádor nadobličiek, ktorý produkuje veľké množstvo adrenalínu
          a noradrenalínu (feochromocytóm)
·  ak sa liečite niektorými antidepresívami známymi ako inhibítory monoaminooxidázy
(IMAO), alebo ak ste ich užívali v predchádzajúcich 2 týždňoch.

Ak sa ktorákoľvek z uvedených skutočností na vás vzťahuje, nepoužívajte
Otrivin 0,05 % bez konzultácie s lekárom alebo lekárnikom.

Tak ako iné lieky používané na uvoľnenie upchatého nosa aj Otrivin 0,05 % u veľmi citlivých pacientov môže vyvolávať poruchy spánku, nevoľnosť, tras. Obráťte sa na lekára, ak vás tieto príznaky veľmi obťažujú.

Podobne ako iné lieky na odstránenie pocitu upchatého nosa ani Otrivin 0,05 %, sa nemá používať nepretržite dlhšie ako 10 dní. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie, poraďte sa s lekárom. Dlhodobé alebo nadmerné používanie lieku Otrivin 0,05 % môže spôsobiť opuch nosovej sliznice alebo jeho zhoršenie.

Otrivin 0,05 % nie je určený na použitie do očí alebo úst.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie, hlavne u detí a starších osôb.

Deti
Otrivin 0,05 % nepoužívajte u detí mladších ako 1 rok.
Otrivin 0,05 % je odporúčaný na použitie u detí od 1 roku do 11 rokov iba pod dohľadom dospelej osoby.
 
Iné lieky a Otrivin
Ak teraz vaše dieťa užíva, alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Nepodávajte Otrivin 0,05 %,vášmu  dieťaťu najmä v prípade, ak užíva niektoré lieky používané na liečbu depresie:
·         inhibítory monoaminooxidázy (IMAO): NEPODÁVAJTE svojmu dieťaťu Otrivin, ak užíva alebo užívalo IMAO počas posledných 14 dní
·         tricyklické a tetra-cyklické antidepresíva).

Ak vaše dieťa užíva niektorý z vyššie uvedených liekov, pred použitím lieku Otrivin sa poraďte s lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie
Nepoužívajte Otrivin 0,05 % počas tehotenstva.
Ak dojčíte, môžete používať Otrivin 0,05 % iba ak ho odporučil lekár.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Otrivin 0,05 % nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3.         Ako používať Otrivin 0,05 %
 
Vždy používajte Otrivin 0,05 % presne podľa odporučenia uvedeného nižšie. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Otrivin 0,05 %:
·    nesmie byť používaný u detí mladších ako 1 rok,
·    je odporúčaný pre deti od 1 do 11 rokov iba pod dohľadom dospelej osoby.

Odporúčaná dávka je
Vek
Dávkovanie
Deti od 1 do 5 rokov
 
Pod dohľadom dospelých.
Väčšinou postačuje 1 alebo 2 kvapky roztoku do každej nosovej dierky 1- alebo 2-krát denne (každých 8 až 10 hodín). Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.
Deti od 6 do 11 rokov

Pod dohľadom dospelých.
2 až 4 kvapky roztoku do každej nosovej dierky 2- až 3-krát denne. Neprekračujte celkovo 3 podania denne do každej nosovej dierky. Posledná dávka sa podáva pred uložením sa na spánok.
 
1.    Vyčistite si nos.
2.    Pred použitím vyskúšajte kvapkadlo k zaručeniu správnej kontroly dávkovania.
3.    Zakloňte hlavu tak ako vám to je pohodlné, alebo, ak ležíte na posteli, hlavu nakloňte cez okraj postele.
4.    Bez toho, aby ste sa dotkli nosa kvapkadlom, podajte opatrne kvapku do každej nosovej dierky a nechajte hlavu krátky čas zaklonenú tak, aby sa kvapky mohli rozptýliť v nose.
5.    Ak ste úplne minuli nosové dierky, aplikujte kvapku znova.
6.    Ak sa aspoň časť kvapky dostali do nosa, nepodávajte znova kvapku.
7.    Postup opakujte v druhej nosovej dierke. 
8.    Čisté a suché kvapkadlo vložte hneď po použití späť do fľaštičky.
9.    Aby sa zabránilo prípadnému prenosu infekcie, mala by fľaštičku používať
       iba jedna osoba.

Ak použijete viac lieku Otrivin 0,05 % ako máte
V prípade, že ste použili väčšie množstvo Otrivin 0,05 % alebo v prípade
náhodného použitia väčšieho množstva lieku, okamžite informujte svojho lekára.
 
Ak zabudnete použiť liek Otrivin 0,05 %
Ak ste zabudli použiť Otrivin 0,05 %, nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE Otrivin 0,05 % používať a okamžite vyhľadajte lekára ak sa objavia u vás alebo u vášho dieťaťa niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť príznakmi alergických reakcií:

- ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,
- opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla,
- závažné svrbenie kože s červenajúcou vyrážkou alebo s vyvýšenými kožnými útvarmi.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť pacientov v rozmedzí 1 z 10)
Podráždenie alebo suchosť sliznice nosa, nevoľnosť, bolesť hlavy, miestny pocit pálenia.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 pacienta z 10 000)
Alergické reakcie (kožná vyrážka, svrbenie), rozmazané videnie, nepravidelná alebo rýchla činnosť srdca.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.         Ako uchovávať Otrivin 0,05 %
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Otrivin 0,05 % po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Otrivin 0,05 % obsahuje
 
Liečivo je xylometazolíniumchlorid
1 ml roztoku obsahuje 0,5 mg xylometazolíniumchloridu.
 
Ďalšie zložky sú: dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, dinátriumedetát, benzalkóniumchlorid, sorbitol 70 %, hypromelóza, chlorid sodný, čistená voda.

Ako vyzerá Otrivin 0,05 % a obsah balenia

Otrivin 0,05 % nosová roztoková instilácia je bezfarebný roztok vo fľaštičke s kvapkadlom.
Veľkosť balenia: 10 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Novartis
Balenie: 10ml
Kód:
26261
ŠUKL kód: 26261
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieUpchatý nosZápal dutín