OneTouch Horison Testovacie prúžky pre glukomer 25ks

OneTouch Horison Testovacie prúžky pre glukomer 25ks

Dostupnosť: Nedostupné
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

Testovacie prúžky OneTouch® Horizon® sú na použitie s glukometrom OneTouch® Horizon® na meranie hladiny glukózy v plnej krvi.

 • Rýchly merací čas – 5 sekúnd
 • Nepatrná vzorka krvi (1,5 mikroliter)
 • Samonasávacie prúžky
 • Kontrolné okienko ukazuje dostatok krvi
 • Prúžku sa môžete kdekoĺvek dotknúť

Určené použitie:

 • Glukometer OneTouch Horizon vyhodnotí hladinu glukózy plnej vzorky krvi na testovacom prúžku OneTouch Horizon. Glukometer OneTouch Horizon je kalibrovaný na plazmu, aby bolo porovnanie s laboratórnymi postupmi jednoduché.
 • Pred použitím tohto výrobku si prečítajte príbalový leták.
 • Na meranie mimo tela (in vitro diagnostické použitie) ľuďmi s diabetom doma a zdravotníckymi ošetrovateľmi v lekárskom prostredí, ako pomôcka na monitorovanie účinnosti riadenia diabetu.

Skladovanie a manipulácia:

 • Balenie testovacích prúžkov skladujte na chladnom, suchom mieste v teplote od 4 do 30°C. Zabráňte kontaktu s priamym slnkom a teplom. Neskladujte v chladničke.
 • Tubička testovacích prúžkov je navrhnutá tak, aby chránila testovacie prúžky pred vlhokosťou pri normálnom skladovaní a manipulácií (ako je uvedné na štítku).
 • Testovacie prúžky skladujte iba v ich originálnej tubičke, po vybratí prúžku tubičku rýchlo uzavrite. Ak by ste tak neurobili vo vlhkom prostredí, mohlo by to mať za následok ich zničenie a nepresné výsledky.
 • Testovacie prúžky neprekladajte do novej tubičky alebo inej nádoby. Testovacie prúžky OneTouch Horizon v tubičke obsahujú vysúšacie činidlo.
 • Nepoužívajte testovacie prúžky OneTouch Horizon v prípade ak je tubička otvorená alebo poškodená, môže to viesť k chybovým hláseniam alebo neprimerane vysokým výsledkom. Volajte zákaznícky servis LifeScan.
 • Použite každý testovací prúžok okamžite po jeho vybratí z tubičky.
 • Pri prvom otvorení tubičky na ňu napíšte dátum použiteľnosti. Vyhoďte zvyšné testovacie prúžky OneTouch Horizon tri mesiace po prvom otvorení tubičky.
 • Zabráňte prístupu nečistôt alebo jedla na horný biely okraj.
 • Nepoužívajte testovacie prúžky po dátume exspirácie vytlačenom na balení.
 • Neohýnajte, nestrihajte alebo inak neupravujte testovacie prúžky.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: LifeScan
Balenie:
Kategórie: Zdravotnícke potrebyZdravotnícke prístrojeGlukometre
Trápi ma: