NiQuitin CQ 2mg, tvrdé pastilky 36ks

NiQuitin CQ 2mg, tvrdé pastilky 36ks

na odvykanie od fajčenia

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
NiQuitin 2 mg
(nicotinum)
Tvrdé pastilky
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
 
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať NiQuitin 2 mg pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršia alebo ak sa nezlepšia do 6 mesiacov, musíte kontaktovať lekára.
-                Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete:
1. Čo je NiQuitin 2 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete NiQuitin 2 mg
3. Ako užívať NiQuitin 2 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať NiQuitin 2 mg
6. Ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je NiQuitin 2 mg a na čo sa používa
 
NiQuitin 2 mg tvrdé pastilkyje liek na odvykanie od fajčenia. Obsahuje nikotín v živicovom komplexe. Počas cmúľania sa nikotín pomaly uvoľňuje a vstrebáva sa ústnou sliznicou. Tento nikotín zmierňuje niektoré nepríjemné príznaky, ktoré fajčiari často pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napr. podráždenosť, slabosť). Vstrebaný nikotín znižuje potrebu fajčiť tým, že nahradí nikotín vstrebaný inhaláciou z cigariet a pomáha tak odolať cigarete.
Pretože NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky neobsahuje decht ani oxid uhoľnatý z cigaretového dymu, nemá také zdravotné riziko ako má fajčenie tabaku.
 
Liek NiQuitin tvrdé pastilky sa vyrába v dvoch silách, každá sila je v samostatnom balení.
 
Toto balenie obsahuje NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky, ktoré sú určené fajčiarom, ktorí začnú fajčiť svoju prvú cigaretu po viac ako 30 minútach po prebudení.
Ak je to možné, liek NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky má byť používaný ako súčasť behaviorálneho programu (týkajúci sa správania) na odvykanie od fajčenia.
 
 
2.         Skôr ako užijete NiQuitin 2 mg
 
Neužívajte NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky, ak
v      ste precitlivený na nikotín alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku
v      trpíte fenylketonúriou (tvrdé pastilky obsahujú zdroj fenylalanínu a môžu preto pôsobiť škodlivo)
v      ste nefajčiar
v      ešte nemáte 18 rokov
v      prekonal ste nedávno infarkt myokardu alebo mozgovú mŕtvicu alebo trpíte ťažkými nepravidelnosťami srdcového rytmu, nestabilnou alebo zhoršujúcou sa angínou pectoris (bolesť      v hrudi) alebo kľudovou angínou. Váš lekár vám v týchto prípadoch poradí, či je liek vhodný.
v      užívate akýkoľvek iný liek s obsahom nikotínu
Pretože pri užívaní lieku musíte byť opatrný, poraďte sa s lekárom o vhodnosti použitia NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky, ak
v      ste tehotná alebo chcete otehotnieť alebo dojčíte.Tehotným alebo dojčiacim ženám sa musí odporučiť, aby prestali fajčiť bez liečby liekmi s obsahom nikotínu, napr. pastilkami, náplasťami alebo žuvačkami
v      trpíte ochorením srdca alebo krvného obehu vrátane srdcového zlyhania alebo stabilizovanou angínou, vysokým krvným tlakom alebo nedostatočným prekrvením končatín tepnového pôvodu
v      trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek
v      trpíte žalúdočným alebo dvanástnikovým vredom alebo máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy
v      máte cukrovku
v      bol u vás diagnostikovaný nádor nadobličiek (feochromocytóm)
 
Užívanie iných liekov
Pri odvykaní od fajčenia liekom NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky sa bude množstvo nikotínu vo vašom tele postupne znižovať a môže tým dôjsť k zmene odpovedi na súbežne podávané liečivá. Ak súbežne užívate niektoré nižšie uvedené liečivá, je možné, že by mohla nastať potreba zmeny dávkovania.
Sú to: kofeín, teofylín, imipramín, pentazocín, fenacetín, inzulín, fenylbutazón, takrín, klomipramín, olanzapín, fluvoxamín, flekainid, propoxyfén, furosemid, ďalej lieky na liečbu vredovej choroby, astmy a vysokého krvného tlaku. Poraďte sa preto so svojím lekárom ešte skôr ako začnete užívať NiQuitin       2 mg tvrdé pastilky či sa to týka liekov, ktoré užívate.
 
Poznámka
Každá tvrdá pastilka obsahuje 15 mg sodíka a maximálna denná dávka (15 kusov) NiQuitin 2 mg tvrdá pastilka obsahuje 225 mg sodíka. Táto maximálna denná dávka môže byť škodlivá, ak držíte nízkosodíkovú diétu.
NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky neobsahujú cukor.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vplyv lieku NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie je známa. Mali by ste si však byť vedomí toho, že aj samotné prerušenie fajčenia môže spôsobiť zmeny                v správaní, ktoré vás môžu v tomto zmysle ovplyvniť.
 
 
3.         Ako užívať NiQuitin 2 mg
 
Počas akéhokoľvek pokusu prestať fajčiť použitím lieku NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky je dôležité, aby ste prestali fajčiť úplne. Fajčenie čo i len jednej cigarety znižuje šancu na úspech.
Liek NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky je vhodný pre fajčiarov, ktorí fajčia prvú dennú cigaretu po viac ako 30 minútach po prebudení.
 
Postupujte podľa nasledujúcej schémy:
           
Fáza 1
 
 
1. - 6. týždeň
Fáza 2
 
 
7. - 9. týždeň
Fáza 3
 
 
10. - 12. týždeň
začiatočná liečba
znižovanie dávok
znižovanie dávok
1 tvrdá pastilka každú 1 až 2 hodiny
1 tvrdá pastilka každé 2 až 4 hodiny
1 tvrdá pastilka každé 4 až 8 hodín
 
Na udržanie abstinencie (nefajčenie) počas ďalších 12 týždňov užívajte 1-2 tvrdé pastilky denne len                   v prípade neodolateľného nutkania fajčiť.
 
Počas prvej fázy (1.-6. týždeň) sa odporúča užívať najmenej 9 tvrdých pastiliek denne.
 
Počas dňa sa nesmie užiť viac ako 15 tvrdých pastiliek.
 
Pastilky sa nesmú užívať dlhšie ako 24 týždňov (6 mesiacov).
 
Ak je pre Vás ťažké prestať užívať NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky alebo máte obavu, že začnete znovu fajčiť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Je dôležité dokončiť zostupný program. Je to preto, že nutkanie fajčiť a abstinenčné príznaky sa môžu objaviť aj týždne po ukončení fajčenia.
V prípade, že začnete znovu fajčiť, máte sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom ako dosiahnuť lepšie výsledky pri ďalšom užívaní lieku NiQuitin 2 mg tvrdé pastilky.
 
Ako užívať tvrdé pastilky
Tvrdá pastilka sa vloží do úst, umiestni sa medzi ďasno a líce, pravidelne sa premiestňuje z jednej strany na druhú až do úplného rozpustenia (asi 20 – 30 minút). Tvrdé pastilky sa nežujú ani sa celé neprehĺtajú. S tvrdou pastilkou v ústach sa neje ani nepije, mohla by sa znížiť absorpcia nikotínu.
 
Ak užijete viac pastiliek NiQuitin 2 mg, ako máte
Ak užijete viac tvrdých pastiliek ako je odporúčaná denná dávka, budete trpieť predávkovaním nikotínom a budete potrebovať radu lekára. Príznaky predávkovania nikotínom zahŕňajú: bolesť hlavy, nevoľnosť, bolesť žalúdka a hnačku.
Tieto tvrdé pastilky nie sú vhodné pre deti a mladistvých do 18 rokov a pre nefajčiarov.
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom kontaktujte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ukážte im požité balenie a túto písomnú informáciu pre používateľov.
 
Ak zabudnete užiť NiQuitin 2 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Pri užití tvrdých pastiliek alebo po prerušení fajčenia sa môžu niekedy vyskytnúť tieto nežiaduce účinky:
· bolesti v hrdle, dráždenie v ústach alebo ťažkosti pri prehĺtaní
· poruchy spánku, závrat, bolesť hlavy, kašeľ, úzkosť, podráždenosť
· pocit choroby, štikútka, grganie alebo vetry, zmena chuti na jedlo
· hnačka, pálenie záhy, tráviace ťažkosti alebo zápcha
 
Žiadny z týchto nežiaducich účinkov nie je závažný a často zmizne počas niekoľkých dní liečby. Občas sa môže vyskytnúť zrýchlená srdcová tepová frekvencia. V tomto prípade prestaňte užívať tvrdé pastilky a poraďte sa s lekárom.
 
Ďalšie menej časté nežiaduce účinky sú:
· nočná mora, únava, nepokoj
· zmyslové poruchy, dýchacie ťažkosti, zhoršujúca sa astma, bolesť v hrudi
· poruchy chuti, pocit necitlivosti v ústach, krvácanie ďasien, zápach z úst, smäd
· podráždenie kože, sčervenanie alebo podráždenie kože, krvácanie z nosa
 
Ak sú niektoré tieto príznaky závažné alebo príliš obťažujúce a nelepšia sa alebo ak vám tvrdé pastilky vadia inak, prerušte ich užívanie a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
 
 
5.         Ako uchovávať NiQuitin 2 mg
 
Pastilky uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.
 
Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Liek nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
 
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
 
6.         Ďalšie informácie
 
Čo NiQuitin 2 mg obsahuje
Liečivo: každá tvrdá pastilka obsahuje nicotinum (nikotín) 2 mg vo forme živicového komplexu (nicotini resinas 11,1 mg).
Ďalšie zložky sú: mannitolum (manitol), natrii alginas (natriumalginát), kalii hydrogenocarbonas (hydrogenuhličitan draselný), xanthani gummi (xantánová klovatina), polycarbophilum calcicum (vápenatá soľ polykarbofilu), natrii carbonas (uhličitan sodný), aspartamum (aspartám), magnesii stearas (magnéziumstearát), aroma menthae crispae (aróma mäty kučeravej v prášku).
 
Obsah balenia
12, 24, 36 alebo 72 tvrdých pastiliek v blistri alebo 24 a 72 tvrdých pastiliek v liekovke s uzatvárateľným odklopným viečkom.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľom rozhodnutia o registrácii je Beecham Group Plc obchodne ako GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.
Výrobcom lieku je SmithKline Beecham Pharmaceuticals Ltd., Manor Royal, Crawley, Sussex, Veľká Británia a Catalent UK Packaging Limited, Sedge Close, Headway, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS, Veľká Británia.
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
 
GSK logo
NiQuitin je ochranná známka skupiny firiem GlaxoSmithKline.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: GlaxoSmithKline
Balenie: 36 pastiliek
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervy