neo-angin bez cukru 24 tvrdých pastiliek

neo-angin bez cukru 24 tvrdých pastiliek

Pri bolestiach hrdla, pri zachrípnutí, kataroch, prechladnutí. Na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana.

8,30 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
neo-angin bez cukru
tvrdé pastilky
dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Neo-angin bez cukru
obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 4-5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
 
1.       Čo je Neo-angin bez cukru a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Neo-angin bez cukru  
3.       Ako užívať Neo-angin bez cukru  
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Neo-angin bez cukru  
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.      ČO JE NEO-ANGIN BEZ CUKRU A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Neo-angin bez cukru je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.
 
Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenenie a opuch.
 
 
2.      SKÔR AKO UŽIJETE NEO-ANGIN BEZ CUKRU
 
Neužívajte Neo-angin bez cukru:
-          ak ste alergický (precitlivený) na ktorékoľvek z liečiv alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Neo-angin bez cukru.
 
Neo-angin bez cukru nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Neo-anginu bez cukru
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Vzájomné pôsobenia s inými liekmi nie sú známe.
 
Užívanie Neo-anginu bez cukru s jedlom a nápojmi
Neo-angin bez cukru sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Neo-anginu bez cukru
Neo-angin bez cukru obsahuje farbivo Ponso 4R, ktorá môže vyvolať alergické reakcie.
 
 
3.         AKO UŽÍVAŤ NEO-ANGIN BEZ CUKRU
 
Neo-angin bez cukru užívajte vždy presne podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
 
Ak Vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:
Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.
 
Dĺžka liečby
Ak sa príznaky ochorenia zhoršia, alebo sa nezlepšia po 4-5 dňoch, je potrebné vyhľadať lekára.
 
Ak užijete viac Neo-anginu bez cukru, ako máte
Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť Neo-angin bez cukru
Ak ste zabudli užiť Neo-angin bez cukru, alebo ste užili menej pastiliek, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky aj Neo-angin bez cukru môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:
 
Veľmi časté:
pozorované u viac než 1 z 10 pacientov 
Časté:
pozorované u menej než 1 z 10 pacientov, no u viac než 1 zo 100 pacientov 
Menej časté:
pozorované u menej než 1 zo 100 pacientov, no u viac než 1 z 1 000 pacientov
Zriedkavé:
pozorované u menej než 1 z 1 000 pacientov, no u viac než 1 z 10 000 pacientov
Veľmi zriedkavé:
pozorované u menej než 1 z 10 000 pacientov, vrátane jednotlivých hlásení    
 
Vedľajšie účinky
Veľmi zriedkavé: možné poruchy žalúdka a podráždenie sliznice ústnej dutiny.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre užívateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ NEO-ANGIN BEZ CUKRU
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 
Nepoužívajte Neo-angin bez cukru po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Neo-angin bez cukru obsahuje
 
Liečivá sú:
dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylmetakrezol 0,60 mg, levomentol 5,72 mg
 
Ďalšie zložky sú:
silica anízovca pravého, silica maty piepornej, Ponso 4R (E 124), izomalt, kyselina vínna.
 
Ako vyzerá Neo-angin bez cukru a obsah balenia
Červené okrúhle čiastočne priehľadné pastilky.
Originálne balenie s 24 alebo 48 pastilkami.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Divapharma GmbH
Berlín, Nemecko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2012.
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
4 LIFE PHARMA SK, s.r.o.
Koceľova 17
Bratislava 2, 821 08
Slovenská republika
Tel. č: 02/5557 1182
Fax: 02/5556 9016

e-mail: pharmacovigilance@4lifepharma.eu

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Divapharma
Balenie: 24 tvrdých pastiliek
Kód:
67008
ŠUKL kód: 67008
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieNádcha, chrípkaPálenie v hrdleZápal dutín