Milgamma 20tbl

Milgamma 20tbl

Kombinácia vitamínov skupiny B (B1 a B12). Ochorenia nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie, neuralgie, neuritídy, pásový opar (herpes zoster), paréza nervi facialis (obrna tvárového nervu), poškodenie srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatické ťažkosti, bolesť svalov, pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii.

10,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 5 bonusových bodov
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Milgamma®
obalené tablety
liečivá: benfotiamín, kyanokobalamín
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Milgammu N obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-         Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Milgamma a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Milgammu
3.         Ako užívať Milgammu  
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Milgammu  
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE MILgamma  A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Milgamma je liek, ktorý obsahuje účinné látky benfotiamín (derivát vitamínu B1) a kyanokobalamín (vitamín B12).
 
Milgamma sa používa na liečbu
- ochorení nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (napr. zápalových ochorení periférnych nervov a koreňov, pri poškodení nervov následkom cukrovky, chronického alkoholizmu),
- neuralgie (bolesť nervov),
- neuritídy (zápal nervov),
- pásového oparu (herpes zoster),
- obrny tvárového nervu (paréza nervi facialis),
- poškodenia srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1,
- reumatických ťažkostí,
- bolesti svalov,
- pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii (zotavenie sa po chorobe).
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE MILgammU 
 
Neužívajte Milgammu
-        keď ste alergický (precitlivený) na benfotiamín alebo kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Milgammy;
-        ak máte obštrukciu čreva.
-        ak máte psoriázu, pretože vitamín B12 môže zhoršiť kožné príznaky. V týchto prípadoch sa liečba s Milgammou môže začať len vtedy, ak prínos z liečby prevažuje nad jej rizikami. 
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Milgammy 
Vzhľadom na prítomnosť ricínového oleja v lieku sa u Vás môže vyskytnúť vracanie, nutkanie na vracanie (nevoľnosť), kolika a pri vysokom dávkovaní laxatívny (preháňajúci) účinok.
 
Užívanie iných liekov
Tiamín je deaktivovaný 5-flurouracilom (liek používaný pri chemoterapii), pretože 5-fluorouracil potlačuje metabolizmus vitamínu B1.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie Milgammy s jedlom a nápojmi
Dodnes nie sú známe žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, odporúča sa užívať denne 1,4 až 1,6 mg vitamínu B1 a 4 µg kyanokobalamínu. Môžete užívať viac vitamínu B1 len v prípade, ak bol u Vás dokázaný nedostatok vitamínu B1, keďže bezpečnosť užívania vyšších dávok ako odporúčaných denných dávok nebola doteraz stanovená. Nedokázalo sa, že by užívanie vysokých dávok vitamínu B12 bolo nebezpečné. Vitamín B1 a vitamín B12 prestupujú do materského mlieka.
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Milgamma nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhu strojov.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Milgammy
Vzhľadom na prítomnosť ricínového oleja v lieku sa u Vás môže vyskytnúť vracanie, nutkanie na vracanie (nevoľnosť), kolika a pri vysokom dávkovaní laxatívny (preháňajúci) účinok.
 
 
3.         AKO UŽÍVAŤ MILGAMMU 
 
Vždy užívajte Milgammu presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Vždy sa riaďte týmito pokynmi, pretože inak nebude Milgamma správne účinkovať. 
 
Odporúčaná dávka je 1 obalená tableta užívaná 4-krát denne. Obalenú tabletu pri užívaní nerozhryzujte. V ľahších prípadoch alebo v rekovalescencii je dostačujúca dávka 1 až 2 obalené tablety denne.  
 
Spôsob užívania
Kapsula sa má prehltnúť celá po jedle s malým množstvom tekutiny.
 
Ak užijete viac Milgammy, ako máte
Vo všeobecnosti sa nevyžaduje lekársky zásah.
 
Ak zabudnete užiť Milgammu
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní Milgammy  v rovnakej dávke ako predtým a snažte sa v budúcnosti užívať liek pravidelne.
 
Ak prestanete užívať Milgammu
Ak ukončíte liečbu, riskujete, že liečba nebude úspešná. Ak spozorujete vedľajšie účinky, porozprávajte sa s lekárom o možnosti ďalšej liečby.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Milgamma môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Poruchy imunitného systému:
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
alergické reakcie (urtikária, kožné vyrážky, astma). Ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú, je u Vás vyššie riziko vzniku alergických reakcií.
 
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
V klinických štúdiách boli zaznamenané ojedinelé prípady gastrointestinálnych porúch ako je nutkanie na vracanie (nevoľnosť) a iné gastrointestinálne ťažkosti. Spojitosť medzi vitamínom B1 a veľkosťou dávky je stále nejasná.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ MILGAMMU
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Milgammu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale, chránený pred svetlom.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Milgamma obsahuje
 
Liečivami sú benfotiamín a kyanokobalamín.
 
1 obalená tableta obsahuje 50 mg benfotiamínu a 250 µg kyanokobalamínu.
 
Ďalšie zložky sú:
monohydrát laktózy, sacharóza, kukuričný škrob, želatína, mikrokryštalická celulóza, mastenec, kyselina steárová, dextrín, glukózový sirup, uhličitan vápenatý, šelak, ricínový olej, oxid titaničitý, brilantová červeň E 104, E 122, E 124, biely vosk, karbnaubský vosk. 
 
Ako vyzerá Milgamma a obsah balenia
 
Milgamma je dostupná v baleniach po 20, 50 alebo 100 obalených tabliet alebo ako nemocničné balenie po 500, 1000 a 5000 obalených tabliet.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko
 
Výrobca:
Mauermann Arzneimittel KG
Heinrich – Knote – Strasse 2, 82343 Pöcking, Nemecko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Wörwag Pharma
Balenie: 20 obalených tabliet
Kód:
67060
ŠUKL kód: 67060
EAN:
4030674000019
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systém
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyBolesť nervov