Mexavit, šumivé tablety 10ks

Mexavit, šumivé tablety 10ks

Na liečbu ľahkých až stredne silných bolestí, bolestí hlavy, bolestí svalov alebo kĺbov nezápalového pôvodu, bolestiach chrbta, bolestiach nervového pôvodu a na liečbu horúčky a bolestí pri prechladnutí a chrípkových ochoreniach.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Mexavit®
šumivé tablety
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN
 
Zloženie:
Liečivá:
paracetamolum (paracetamol)   500 mg
acidum ascorbicum (vitamín C) 200 mg v jednej šumivej tablete
Pomocné látky:
hydrogenuhličitan sodný, bezvodá kyselina citrónová, monohydrát laktózy, sorbitol, mikronizovaná kyselina adipová, povidón, citrónová silica, sodná soľ sacharínu
 
Farmakoterapeutická skupina:
ANALGETIKUM, ANTIPYRETIKUM
 
Charakteristika:
Mexavit® obsahuje paracetamol, látku pôsobiacu proti bolesti a na zníženie teploty a vitamín C, ktorý podporuje účinok paracetamolu a pokrýva zvýšenú potrebu vitamínu C pri prechladnutí a chrípke.
 
Indikácie:
Liek Mexavit® sa užíva na liečbu ľahkých až stredne silných bolestí, bolestí hlavy, bolestí svalov alebo kĺbov nezápalového pôvodu, bolestiach chrbta, bolestiach nervového pôvodu a na liečbu horúčky a bolestí pri prechladnutí a chrípkových ochoreniach.
Ak uvedené príznaky trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa objavia komplikácie (silný kašeľ, dýchavičnosť, dávenie, vyrážka a pod.), je nutné ihneď navštíviť lekára.
 
Kontraindikácie:
Známa precitlivenosť paracetamol a ďalšie zložky lieku, ťažké formy porúch pečene a obličiek, geneticky podmienený defekt glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy, hemolytická anémia (anémia z rozpadu červených krviniek), chronický alkoholizmus.
Počas ťarchavosti a v období dojčenia by sa liek Mexavit® mal užívať len po súhlase ošetrujúceho lekára a mal by sa podávať len jednorazovo.
 
Nežiaduce účinky:
Pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania sa nežiaduce účinky zistili len v ojedinelých prípadoch. Zriedkavo sa popisujú kožné alergické reakcie (začervenanie), prechodný vzostup methemoglobinémie a poruchy pečeňových funkcií a krvotvorby.
Veľmi zriedkavo alergické reakcie s tvorbou kožnej vyrážky, zúženie priedušiek.
V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa poraďte s lekárom.
Pri dlhodobom podávaní vysokých dávok paracetamolu (niekoľko gramových) sa môžu vyskytnúť poruchy obličiek a pečene.
 
Interakcie:
Účinky lieku Mexavit® šumivé tablety a iných liekov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ide predovšetkým o lieky užívané na upokojenie, alebo lieky proti nespavosti (najmä barbituráty), lieky proti padúcnici (antiepileptiká), chloramfenikol, rifampicín, metoklopramid.
Súčasné podávanie paracetamolu a:
- iných liekov s obsahom paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej,
- liekov ovplyvňujúcich krvnú zrážavosť môže zosilniť efekt týchto liekov,
- inzulínu znižuje jeho efekt na zníženie krvného cukru,
- prípravkov železa a vitamínu C zvyšuje vstrebávanie železa.
Súčasná konzumácia alkoholu zvyšuje riziko poškodenia pečene.
V prípade, že užívate iné lieky na lekársky predpis alebo bez neho, poraďte sa o správnosti užívania lieku Mexavit® s lekárom a bez jeho odporúčania ho neužívajte. Ak vám lekár predpíše nejaký iný liek, upozornite ho, že už užívate šumivé tablety Mexavit®.
 
Dávkovanie:
Dospelí a mladiství: 1 šumivá tableta 3 – 4x denne podľa potreby, v časovom odstupe najmenej 4 hodiny. Pri krátkodobej terapii (do 10 dní) je maximálna denná dávka paracetamolu 4 g (8 tabliet lieku Mexavit®). Pri dlhodobej terapii (nad 10 dní) nemá denná dávka paracetamolu prekročiť 2,5 g (5 tabliet lieku Mexavit®). 
Deti od 12 rokov: 1 šumivá tableta 3x denne, v časovom odstupe najmenej 6 hodín.
Denná dávka paracetamolu by nemala prekročiť 1500 mg (3 tablety lieku Mexavit®).
Dospelí, mladiství a deti so zníženou funkciou obličiek užívajú nižšie dávky, ktoré musí určiť lekár.
 
Spôsob podávania:
Tableta sa nechá rozpustiť v pohári s vodou a roztok sa vypije.
 
Upozornenie:
Bez odporúčania lekára neužívajte dlhšie ako 3 dni.
Dôležitý je dostatočný príjem tekutín. Nekombinujte s alkoholom.
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy, ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu niektorých cukrov, obráťte sa na svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.
Vitamín C môže ovplyvniť výsledky niektorých biochemických vyšetrení v moči alebo v krvi.
Silná otrava - predávkovanie sa prejaví najmä nevoľnosťou a dávením, poškodením pečene, zriedkavejšie obličiek, srdcového svalu.
Pri akútnom predávkovaní paracetamolu je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Lekárom je ako antidotum k dispozícii N-acetylcysteín: iniciálne 140 mg/kg telesnej hmotnosti perorálne v priebehu prvých 10 hodín, ďalej 70 mg/kg telesnej hmotnosti (po 8 hodinách) každé 4 hodiny.
 
Uchovávanie:
Tubu udržiavajte dôkladne uzatvorenú. Chráňte pred vlhkosťou.
 
Varovanie:
Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.
Uschovávajte mimo dosahu detí.
 
Balenie:
10 a 20 šumivých tabliet.
 
Dátum poslednej revízie:
Október 2012

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.