Maxi-Kalz 500, šumivé tablety 20ks

Maxi-Kalz 500, šumivé tablety 20ks

Prípravok, ktorý sa podáva pri zvýšených nárokoch organizmu na vápnik tj. najmä v období rastu organizmu, gravidity a laktácie. Používa sa tiež pri prevencii nedostatku vápnika a ako podporná liečba pri osteoporóze.

3,81 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Maxi-Kalz 500
Maxi-Kalz 1000
500 mg a 1000 mg šumivé tablety
uhličitan vápenatý
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Maxi-Kalz a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Maxi-Kalz
3.       Ako užívať Maxi-Kalz
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Maxi-Kalz
6.       Ďalšie informácie
 
 
 
1.       ČO JE Maxi-Kalz A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Maxi-Kalz je liek s obsahom vápnika na liečbu stavov s nedostatkom vápnika rôzneho pôvodu. Dostatočný prísun vápnika je nevyhnutný pre rast kostí a zubov a pre normálnu funkciu svalovej sústavy, nervovej sústavy, zrážanie krvi, na funkciu a stabilitu bunkovej steny. Okrem toho sa používa pri liečbe alergicky podmienených ochoreniach.
Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 mg – 2000 mg. Pri nevyváženej strave, v období
rastu, počas tehotenstva a dojčenia sa odporúča podporiť prísun vápnika.
 
Liek je určený na 
-          pokrytie zvýšenej potreby vápnika počas rastu, tehotenstva a dojčenia
-          zabránenie nedostatku vápnika a ako podporná liečba pri osteoporóze.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE Maxi-Kalz
 
Neužívajte Maxi-Kalz
-        keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Maxi-Kalzu.
-        keď máte zvýšený obsah vápnika v krvi (napr. pri nadmernej činnosti prištítnych teliesok, pri predávkovaní vitamínom D, pri tumoroch spôsobujúcich odvápnenie ako sú plazmocytómy, pri kostných metastázach a pri rýchlom úbytku kostnej hmoty spôsobenom znehybnením napr. pri pripútaní na lôžko po ťažkých úrazoch)
-        keď máte ťažké zlyhanie obličiek
-        keď ste náchylný na obličkové kamene, chronické infekcie močových ciest baktériami, ktoré rozkladajú močovinu (nebezpečenstvo tvorby kameňov).
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Maxi-Kalzu
Pri zvýšenom vylučovaní vápnika do moču (viac ako 300 mg za 24 hodín) ako aj pri chronickom
zlyhaní obličiek alebo v prípadoch tvorby kameňov v močových cestách sa musí vylučovanie vápnika
kontrolovať laboratórne. Pri zvýšenom vylučovaní sa musí dávkovanie znížiť alebo liečba vápnikom
prerušiť. Počas liečby vápnikom je nutné vyhýbať sa vysokým dávkam vitamínu D, pokiaľ nie sú
špeciálne určené. Je potrebná opatrnosť pri súčasnom podávaní liekov na srdcovú nedostatočnosť
(digitalisové glykozidy).
Pri použití vápnika na liečbu osteoporózy je treba mať na zreteli, že vápnik samotný nemá vplyv na
zrýchlené rednutie kostí spôsobené inaktivitou, nedostatkom pohlavných hormónov, nadmernou
konzumáciou alkoholu atď.
 
Upozornenie pre chorých na cukrovku:
Liek je vhodný pre diabetikov, pretože šumivé tablety neobsahujú cukor.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Pri súčasnom podávaní liekov proti srdcovej nedostatočnosti (digitalisové glykozidy) sa odporúča poradiť sa s lekárom, pretože vápnik zosilňuje účinok týchto liekov a zhoršuje ich znášanlivosť.
Pri súčasnom podávaní vysokých dávok vápnika a vitamínu D spolu s verapamilom (liek na liečbu porúch srdcového rytmu) sa pozorovalo zníženie jeho účinku.
Vápnik môže brzdiť vstrebávanie fluoridu sodného, tetracyklínov alebo prípravkov s obsahom železa z čreva, preto sa odporúča dodržiavať najmenej trojhodinovú prestávku medzi užívaním vápnika a týchto liekov.
Ak sa súčasne užívajú lieky na neutralizáciu žalúdkovej kyseliny s obsahom hliníka, môže sa zvýšiť vstrebávanie hliníka do organizmu.
Vitamín D zvyšuje vstrebávanie vápnika, lieky s obsahom kortizónu rovnako môžu ovplyvniť vstrebávanie.
 
Užívanie Maxi-Kalzu s jedlom a nápojmi
Šumivé tablety Maxi-Kalz sa nemajú užívať súčasne s potravinami, ktoré obsahujú kyselinu šťavelovú (špenát, rebarbora) alebo fytovú (otruby, celozrné produkty).
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Maxi-Kalz sa smie užívať počas ťarchavosti a dojčenia.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ Maxi-Kalz
 
Vždy užívajte Maxi-Kalz presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka je
Maxi-Kalz500:
Podľa predpisu lekára, 1 až 3 tablety denne.
 
Maxi-Kalz1000:
Podľa predpisu lekára, 1 až 1 a ½ tablety denne.
 
Tabletu treba rozpustiť v pohári vody (približne ¼ litra) a vypiť.
 
Poznámka pre diabetikov: vhodné pre diabetikov, pretože neobsahuje cukor.
 
Trvanie liečby závisí od ochorenia.
 
Ak užijete viac Maxi-Kalz, ako máte
Pri hyperkalciémii (nadmerné množstvo vápnika v krvi) môžu byť prítomné poruchy srdcového rytmu, pri hyperfosfatémii (zvýšené množstvo fosfátov v krvi) so súčasnou hyperkalciémiou (zvýšené vylučovanie vápníka močom) sa môžu tvoriť kamene.
 
Ak zabudnete užiť Maxi-Kalz
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Maxi-Kalz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
V zriedkavých prípadoch sa pozorovali poruchy v žalúdočno-črevnom trakte (nadúvanie, zápcha, hnačka). Pri vyššom dávkovaní sa môže zvýšiť hladina vápnika v krvi a v moči.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Maxi-Kalz
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C, v dobre uzavretom pôvodnom obale, pred vlhkom a svetlom.
Tubu uchovávať vždy dobre uzavretú na suchom mieste.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Maxi-Kalz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Maxi-Kalz obsahuje
Maxi-Kalz 500
Liečivo: jedna šumivá tableta obsahuje 1250 mg calcii carbonas (uhličitan vápenatý) (čo zodpovedá 500 mg calcium (vápnika)).
Ďalšie zložky sú acidum citricum ( kyselina citrónová), natrii cyclamas (cyklamát sodný), saccharinum natricum dihydricum (sodná soľ sacharínu), aroma aurantii MK 500 (pomarančová aróma), natrii hydrogenocarbonas (hydrogénuhličitan sodný), acidum malicum racemicum (racemát kyseliny jablčnej), natriii carbonas (uhličitan sodný).
Maxi-Kalz 1000
Liečivo: jedna šumivá tableta obsahuje 2500 mg calcii carbonas (uhličitan vápenatý) (čo zodpovedá 1000 mg calcium (vápnika)).
Ďalšie zložky sú acidum citricum ( kyselina citrónová), natrii cyclamas (cyklamát sodný), saccharinum natricum dihydricum (sodná soľ sacharínu), aroma citri MK 1000 (citróvá aróma).
 
Ako vyzerá Maxi-Kalz a obsah balenia
 
Maxi-Kalz 500 sú okrúhle, ploché, biele tablety s ružovými čiastočkami, s vôňou a príchuťou
pomaranča.
Maxi-Kalz 1000 sú okrúhle, ploché, biele tablety s príchuťou citróna.
 
Veľkosť balenia
Maxi-Kalz 500: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 20 tabliet.
Maxi-Kalz 1000: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 10 tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
MEDA Pharma GmbH
Liesinger Flur-Gasse 2c
A-1230 Viedeň
Rakúsko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2011.
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Meda Pharma spol. s r.o.
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
Tel: +421 2 49 14 01 71
Fax: +421 2 49 14 01 75
e-mail: info@meda.sk

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Meda Pharma
Balenie: 20 šumivých tabliet
Kód:
62322
ŠUKL kód: 62322
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systém
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuKosti, kĺby, svalyOsteoporóza