MAGNE B6, perorálny roztok v ampulkách 10x10ml

MAGNE B6, perorálny roztok v ampulkách 10x10ml

Pri nedostatku horčíka v organizme. Aktívna podpora proti stresu a vysokému tlaku.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
8,80 €
Skladom
12,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Informácie o použití čítajte pozorne!
 
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Magne B6 tbl obd a Magne B6 sol por pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-          Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára po niekoľkých dňoch.
 
MAGNE B6® tbl obd
MAGNE B6® sol por
 
Obalené tablety
Perorálny roztok
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 
ZLOŽENIE LIEKU
Obalené tablety
Liečivo:
Dihydrát magnéziumlaktátu 470 mg (zodpovedá 48 mg Mg2+) a pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) 5 mg v 1 obalenej tablete.
Pomocné látky:
Sacharóza, kaolín, arabská guma, karbomér 934, mastenec, magnéziumstearát, karnaubský vosk, oxid titaničitý.
 
Perorálny roztok
Liečivo:
Dihydrát magnéziumlaktátu 186 mg, magnéziumpidolát 936 mg (zodpovedá 100 mg Mg 2+, ekvivalentné 4,12 mmol), pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) 10 mg v jednej ampulke.
Pomocné látky:
Disiričitan sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, karamelovo-čerešňová príchuť, čistená voda.
 
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Soli a ióny na ústne podanie.
 
CHARAKTERISTIKA
Liek obsahuje horčík v kombinácii s vitamínom B6. Ide o látky nevyhnutné pre ľudský organizmus. Horčík sa v ľudskom organizme nachádza predovšetkým vo vnútri bunky, spomaľuje nervovosvalový prevod a znižuje nervovú dráždivosť. Nedostatok horčíka má vplyv i na psychický stav: spôsobuje zvýšenú citlivosť a podráždenosť alebo naopak únavu a ospalosť.
Vitamín B6 sa zúčastňuje mnohých procesov látkovej premeny, napr. môže priaznivo ovplyvniť vstup a zotrvanie horčíka v bunke.
 
INDIKÁCIE
Tento liek obsahuje horčík.
Kombinácia niekoľkých nižšie uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok horčíka:
-          nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku,
-          príznaky úzkosti ako sú kŕče tráviaceho traktu alebo búšenie srdca (bez srdcových porúch),
-          svalové kŕče, tŕpnutie.
Dopĺňanie horčíka môže zmierniť uvedené príznaky.
 
Ak sa príznaky po jednom mesiaci nezlepšia, nie je prospešné pokračovať v liečbe.
 
KONTRAINDIKÁCIE
Liek sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo alebo niektorú z ďalších zložiek lieku.
Ak sa tieto stavy u vás vyskytnú počas užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.
Liek nesmú užívať pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek. V prípade akejkoľvek poruchy funkcie obličiek (môže sa prejaviť častým močením, opuchmi dolných končatín) sa má liek použiť len s odporúčaním lekára v dávke, ktorú on stanoví.
Liek sa nesmie užívať u pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo pri liečbe parkinsonizmu levodopou, vzhľadom na obsah vitamínu B6.
 
NEŽIADUCE ÚČINKY
U niektorých pacientov sa však môžu vyskytnúť kožné vyrážky, hnačky a bolesti brucha.
Pozorovali sa veľmi zriedkavé prípady alergickej reakcie.
 
Ak sa u vás počas liečby vyskytnú uvedené alebo iné nežiaduce účinky, poraďte sa o ďalšom užívaní tohto lieku s lekárom alebo lekárnikom.
 
INTERAKCIE
Účinky lieku Magne B6 a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Aby sa predišlo akýmkoľvek liekovým interakciám, mali by ste informovať lekára o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, a to buď na lekársky predpis alebo bez neho.
Odporúča sa vylúčiť akékoľvek súčasné podávanie liekov s obsahom fosforečnanov alebo solí vápnika, pretože tieto zlúčeniny bránia vstrebávaniu horčíka v čreve.
Pri súčasnej liečbe antibiotikami (tetracyklíny) sa odporúča dodržiavať najmenej trojhodinový interval pred podaním Magne B6, v takom prípade konzultujte so svojím lekárom.
Chinidíny: zvýšenie plazmatickej hladiny chinidínu a riziko predávkovania (znížené vylučovanie chinidínu obličkami prostredníctvom alkalizácie moču).
Neužívajte tento liek súčasne s levodopou (liečba parkinsonizmu), ktorej účinok ruší vitamín B6.
 
Skôr ako začnete užívať s Magne B6 akýkoľvek vitamínový alebo voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA
Tablety sa musia prehltnúť celé a zapiť pohárom vody.
 
Liek je určený na užívanie len pre dospelých a pre deti vo veku nad 6 rokov.
 
Dospelí:
6-8 tabliet alebo 3-4 ampulky denne
 
Deti:   
Po dosiahnutí 10 kg hmotnosti: 10 až 30 mg / kg / denne (0,4 až 1,2 mmol / kg / denne) vo forme roztoku a to 1-3 ampulky denne.
 
Od veku nad 6 rokov (20 kg telesnej hmotnosti) môžu užívať aj tablety a to 4 až 6 tabliet denne.
 
Dennú dávku je vhodné rozdeliť do 2 alebo 3 denných dávok, najlepšie počas jedla.
 
Užívanie lieku sa má ukončiť, len čo sa hodnoty horčíka v krvnom sére upravia na normálne.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
UPOZORNENIE
Ústne podaný roztok obsahuje siričitany, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť niektoré alergické reakcie.
Informácia pre diabetikov: tablety obsahujú sacharózu.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
V prípade poškodenia obličiek mierneho stupňa môžete užívať liek len s odporúčaním lekára a v dávke ním odporúčanej.
 
Hlavným dôsledkom chronického nadmerného užívania vitamínu B6 je nezápalové ochorenie nervu vedúceho zmyslové podnety, ku ktorému môže dôjsť, ak sa počas dlhej doby (niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch rokov) užívajú vysoké dávky vitamínu B6. K príznakom patrí: znížená a zhoršená polohová citlivosť, chvenie dolných končatín a problémy koordinácie. Keď sa liečba preruší, poškodenie je zvyčajne vratné.
 
TEHOTENSTVO A DOJČENIE
Tehotenstvo
Klinické skúsennosti s podávaním lieku dostatočnému počtu tehotných žien neukázali žiadny škodlivý účinok na plod alebo vedúci k vrodenej vývojovej poruche. Napriek tomu sa magnézium má podávať len v nevyhnutných prípadoch.
Tento liek sa môže užívať počas tehotenstva len vtedy, ak tak určil váš lekár. Ak počas liečby zistíte, že ste tehotná, oznámte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či máte v liečbe pokračovať.
 
Denná dávka vitamínu B6 nemá prekročiť 10 mg, t.j. 2 tablety alebo 1 ampulku roztoku.
 
Dojčenie
Vzhľadom na obmedzené množstvo dostupných údajov o maximálnej odporúčanej dennej dávke vitamínu B6 počas dojčenia, odporúča sa podávať dojčiacim ženám maximálne 20 mg vitamínu B6 denne.
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
PREDÁVKOVANIE
Pri normálnej funkcii obličiek nemôže dôjsť k predávkovaniu. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa môže po prekročení dávky alebo užití neznámeho množstva (napr. u detí) vyskytnúť: nevoľnosť, dávenie, pokles krvného tlaku a celkový útlm. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.
 
BALENIE
Tablety: 50 obalených tabliet
Roztok: 10 ampuliek po 10 ml
 
UCHOVÁVANIE
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tablety: Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, na suchom mieste.
Roztok: Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, mimo dosahu svetla.
 
VAROVANIE
Neužívajte po dátume použiteľnosti uvedenom na obale.
 
Dátum poslednej revízie
Máj 2010

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.