Maalox Premium, perorálna suspenzia vo vreckách 20ks

Maalox Premium perorálna suspenzia vo vreckách 20ks

Antacidum. Liek sa používa na liečbu ťažkostí súvisiacich s nadbytkom žalúdkovej kyseliny, ako je pálenie záhy a prenikanie kyslého žalúdkového obsahu späť do pažeráka (gastroezofageálny reflux).

6,19 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Maalox Premium
perorálna suspenzia vo vreckách
Hydroxid horečnatý
Hydroxid hlinitý
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                     Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                     Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-           Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                      Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 10 dní, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Maalox Premium a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Maalox Premium
3.         Ako užívať Maalox Premium
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Maalox Premium
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Maalox Premium a na čo sa používa
 
Maalox Premium je liek proti nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (antacidum). Obsahuje liečivá, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť znižujú.
Tento liek sa indikuje dospelým pacientom a deťom nad 15 rokov na pálenie záhy a pri prenikaní kyslého žalúdkového obsahu späť do pažeráka (gastroezofageálny reflux).
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 10 dní, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Maalox Premium
 
Neužívajte Maalox Premium
-ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku lieku a pri závažnom ochorení obličiek.
-ak trpíte neznášanlivosťou fruktózy (vzhľadom na prítomnosť sorbitolu)
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Maaloxu Premium
Bez odporúčania lekára neužívajte liek:
-          ak vaše ťažkosti súvisia s úbytkom hmotnosti,
-          ak máte problémy pri prehĺtaní alebo pretrvávajúcu žalúdkovú nepohodu,
-          ak sa ťažkosti tráviaceho traktu vyskytli po prvýkrát alebo sa nedávno zmenili,
-          ak trpíte ochorením obličiek.
Osoby trpiace ochorením obličiek, poruchami vyprázdňovania čriev (hnačka, zápcha, zúženie hrubého čreva) alebo poruchami hladín fosforu a horčíka v krvi môžu liek užívať len na základe výslovného odporúčania lekára.
Pre pacientov s porfýriou, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť hydroxid hliníka nebezpečný.
U dlhodobo dialyzovaných pacientov alebo pri dlhodobej liečbe obličiek treba zohľadniť obsah hliníka.
 
Iné lieky a Maalox Premium
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky lieku Maalox Premium a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Maalox Premium môže znižovať vstrebávanie veľkej väčšiny súčasne užívaných liekov (H2 antagonistov, atenololu, cefdiniru, cefpodoximu, chlorochínu, cyklínov, diflunisalu, digoxínu, bisfosfonátov, etambutolu, fluorochinolónov, sodnej soli fluóru, glukokortikoidov, indometacínu, izoniazidu, kayexalátu, ketokonazolu, linkozamidov, metoprololu, fenotiazínových neuroleptík, penicilamínu, propranololu, solí železa). Preto je vhodné dodržiavať medzi dávkou Maaloxu Premium a ďalších liekov časový odstup najmenej 2 hodiny (pri fluorochinolónoch 4 hodiny).
 
Súčasné užívanie hydroxidu hliníka a citrátov môže zapríčiniť zvýšenú hladinu hliníka najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.
 
Súčasné užívanie Maaloxu Premium s chinidínmi môže zvýšiť sérovú hladinu chinidínu a môže viesť k predávkovaniu chinidínom.
 
Maalox Premium a jedlo a nápoje
Nie je vhodné zapíjať liek nápojmi z citrusových plodov.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek. Počas liečby možno v dojčení pokračovať.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Maalox nemá žiadny známy účinok na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Maalox
Maalox obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.       Ako užívať Maalox Premium
 
Liek sa užíva ústami. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Keď lekár neurčí inak, užívajú dospelí a deti nad 15 rokov:
-          1 až 2 vrecká pri pálení záhy alebo pri prenikaní kyslého žalúdkového obsahu späť do pažeráka. Maximálne možno užiť 6 dávok denne.
-          pred otvorením vrecko jemne premasírujte. Suspenziu užite takú aká je, nerieďte ju.
 
Ak užijete viac Maaloxu Premium, ako máte
Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku sa poraďte s lekárom.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liek sa obvykle dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť poruchy vyprázdňovania ako je zápcha alebo hnačka. Pri prekročení odporúčaného dávkovania sa môžu tieto ťažkosti stupňovať. V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť príznaky precitlivenosti vo forme kožnej vyrážky. Pri dlhodobom užívaní sa môže znížiť vstrebávanie fosfátov zo zažívacieho traktu (prejaví sa v laboratórnych hodnotách pri vyšetrení krvi, v závažnejších prípadoch môže dôjsť k poruche ukladania vápnika a fosforu do kostí).
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       Ako uchovávať Maalox Premium
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Maalox Premium obsahuje
Liečivá: hydroxid horečnatý 400 mg, hydroxid hlinitý 460 mg (ako hydratovaný oxid hlinitý) v jednom vrecku (4,3 ml suspenzie).
Ďalšie zložky sú: jednoduchý sirup 64%, sorbitol (nekryštalizujúci roztok), xantán guma, guma guar, prírodná citrónová aróma, chlorid sodný, koncentrovaný roztok peroxidu vodíka.
 
Ako vyzerá Maalox Premium a obsah balenia
Maalox Premium je biela až slabo žltá homogénna suspenzia vo vreckách.
Každé balenie obsahuje 20 vreciek v jednej papierovej škatuľke.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sanofi-aventis
Balenie: 20 vreciek
Kód:
89563
ŠUKL kód: 89563
EAN:
8588003914279
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémPoruchy tráveniaPálenie záhy
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusZáha, žalúdočné vredy