-37%
Linex

LINEX 16kps

Probiotiká proti hnačke a nadúvaniu

5,80 €
3,70 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod

Dostupné balenie

Skladom
10,11 €
Skladom
8,70 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

LINEX kapsuly

 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Linex kapsuly obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Linex kapsuly a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Linex kapsuly
3.         Ako užívať Linex kapsuly
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Linex kapsuly
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE Linex kapsuly A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Linex kapsuly obsahujú lyofilizované baktérie mliečneho kvasenia, ktoré regulujú fyziologickú rovnováhu črevnej mikroflóry a sú odolné voči antibiotikám a chemoterapeutikám.
 
Baktérie mliečneho kvasenia, prirodzene sa nachádzajúce v tenkom aj hrubom čreve, sa podieľajú na udržiavaní rovnováhy, ktorá je potrebná pre normálne funkcie tráviacich enzýmov. Pri znížení množstva týchto baktérií v črevách sa prostredie postupne stáva zásaditým, dochádza k znižovaniu činnosti tráviacich enzýmov a vytvárajú sa podmienky pre rozmnožovanie škodlivých baktérií. Dôsledkom toho je porušenie rovnováhy bakteriálnej flóry v črevách a vznik rôznych tráviacich porúch.
 
Linex kapsuly sa používajú pri hnačkách, nadúvaní a iných poruchách trávenia spôsobených:
·         bakteriálnymi a vírusovými infekciami tráviaceho traktu u dojčiat, detí aj dospelých,
·         liečbou širokospektrálnymi antibiotikami a chemoterapeutikami
·         ožarovaním orgánov nachádzajúcich sa v brušnej dutine a panve.
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE Linex kapsuly
 
Neužívajte Linex kapsuly
-          keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zo zložiek lieku
-          keď ste alergický na mlieko alebo mliečne výrobky
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Linex kapsúl
Skôr ako začnete liek užívať, oznámte svojmu lekárovi ak máte nasledovné ťažkosti:
·         vaša telesná teplota je vyššia ako 38°C
·         zistili ste krv alebo kúsky sliznice v stolici
·         hnačka trvá viac ako 2 dni
·         máte silnú hnačku spojenú so stratou tekutín a telesnej hmotnosti
·         okrem hnačky máte aj bolesti brucha
·         máte iné chronické ochorenia (cukrovka, AIDS) alebo nedostatočnosť imunitného systému.
 
Hnačka u detí mladších ako 3 roky sa môže liečiť len pod dohľadom lekára.
Pri liečbe hnačky je podmienkou doplniť straty tekutín a solí.
V prípade, že sa hnačka do 2 dní nezlepší, poraďte sa s lekárom.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, lekárnikovi.
Linex kapsuly sa nesmú užívať spolu s alkoholom a horúcimi nápojmi.
Linex kapsuly sa môžu užívať aj počas liečby antibiotikami a chemoterapeutikami (lieky na liečbu infekčných ochorení).
 
Tehotenstvo a dojčenie
Nie sú známe škodlivé vplyvy užívania tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia. Poraďte sa však s lekárom, ak by ste chceli užívať Linex kapsuly v tehotenstve alebo počas dojčenia.
 

https://lek.si/en/media-room/press-releases/828/lek-a-sandoz-company-is-launching-the-balans-programme-to-promote-healthier-living/ stránka navštívená 9.11.2020 

2 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU , Linex kapsuly, september 2020 https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-lieku?page_id=386&lie_id=20156 

3 Kohanski et all. How antibiotics kill bacteria: from targets to networks. Nat Rev Microbiol. 2010 June ; 8(6): 423–435. doi:10.1038/nrmicro2333.

4 Yoon Young M, Yoon Sun S. Disruption of the Gut Ecosystem by Antibiotics. Yonsei Med J 2018 Jan;59(1):4-12 

5 WHO, Fact Sheet: Diarrheal Disease, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/. Stránka navštívená v októbri 9.11.2020

6 Písomná informácia pre používateľa lieku Linex kapsuly, september 2020 https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail- lieku?page_id=386&lie_id=20156

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ Linex kapsuly
 
Dojčatá a deti do 2 rokov: 3-krát denne 1 kapsula.
Deti od 2 do 12 rokov: 3-krát denne 1 až 2 kapsuly.
U detí, ktoré nevedia alebo nemôžu prehĺtať, sa obsah kapsuly vysype na lyžičku a zmieša sa s troškou vody.
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 3-krát denne 2 kapsuly.
Linex kapsuly užívajte po jedle a zapite ich malým množstvom vody.
 
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak užijete viac Linexu kapsúl, ako máte
Doposiaľ sa nezaznamenali príznaky predávkovania. Ak užijete viacej kapsúl, ako máte, poraďte sa s lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiť Linex kapsuly
Ak ste zabudli užiť kapsulu, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Linex kapsuly môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Počas užívania lieku sa nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky, okrem reakcií z precitlivenosti.
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Linex kapsuly
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred vlhkosťou.
Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.
 
Nepoužívajte Linex kapsuly po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.
Dátum exspirácie po prvom otvorení liekovky je 4 mesiace.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.      ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Linex kapsuly obsahuje
Jedna tvrdá kapsula obsahuje najmenej 1,2 x 107 živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia:
Lactobacillus acidophilus (sp. L.gasseri), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium.
Ďalšie zložky sú: dextrín, laktóza, magnéziumstearát, zemiakový škrob, želatína, oxid titaničitý E171, metylparabén E218, propylparabén E216.
 
Ako vyzerá Linex kapsuly a obsah balenia
Kapsuly sú biele, nepriehľadné a obsahujú biely prášok.
 
Linex kapsuly sú balené v blistroch alebo liekovkách po 16 a 32 tvrdých kapsúl.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1000 Ľubľana
Slovinsko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sandoz
Balenie: 16 kapsúl
Kód:
14905
ŠUKL kód: C14905
EAN:
3838957037834
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systém
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusNadúvanieHnačkaPodpora trávenia