IMMUNAL, perorálny roztok 50ml

IMMUNAL, perorálny roztok 50ml

Kvapky na posilnenie obranyschopnosti organizmu proti vírusom chrípky.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
IMMUNALâ
perorálny roztok
 
Echinacea purpurea (L.) Moench, herba, succus


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Immunal obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 10 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
-         Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Immunal a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Immunal
3.       Ako užívať Immunal
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Immunal
6.       Ďalšie informácie1.       ČO JE IMMUNAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Immunal perorálny roztok je rastlinný liek, ktorý posilňuje imunitný systém. Obsahuje šťavu získanú z čerstvej kvitnúcej vňati echinacei purpurovej (Echinacea purpurea (L.) Moench, herba, succus).

Účinné látky echinacei posilňujú obranyschopnosť organizmu tým, že sa zvýši počet bielych krviniek (granulocytov a makrofágov) a aktivuje ich schopnosť zničiť a odstrániť mikroorganizmy, ktoré vnikli do organizmu.

Immunal perorálny roztok je určený na krátkodobú prevenciu a liečbu prechladnutia a jeho príznakov (výtok z nosa, bolesť hrdla, únava).


2.       SKÔR AKO UŽIJETE IMMUNAL

Neužívajte Immunal
-         keď ste precitlivený na echinaceu alebo na niektorú z rastlín čeľade Asteraceae (astrovité) (rumanček, arnika, nechtík, rebríček) alebo na niektorú z ďalších zložiek
-         keď máte systémovú poruchu v pokročilom štádiu ako je tuberkulóza a sarkoidóza
-         keď trpíte autoimunitným ochorením ako je kolagenóza a roztrúsená skleróza
-         keď trpíte imunitnou nedostatočnosťou (HIV infekcia, AIDS)
-         keď dostávate liečbu, ktorá spôsobuje útlm Vášho imunitného systému ako je liečba rakoviny alebo ak máte transplantovaný orgán alebo kostnú dreň
-         keď trpíte ochorením bielych krviniek.

Immunal sa nemá podávať deťom mladším ako 1 rok, pretože ich imunitný systém nie je ešte úplne vyvinutý.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Immunalu
Ak sa počas užívania lieku príznaky ochorenia zhoršia alebo sa objaví vysoká horúčka, musíte taký stav konzultovať so svojim lekárom.
Ak máte dedičný sklon k alergiám, užívanie Immunalu konzultujte so svojim lekárom
Používanie u detí vo veku 1-12 rokov sa neodporúča, pretože účinnosť v tejto vekovej skupine nie je dostatočne zdokumentovaná.

Ak sa liek nepoužíva nejaký čas (3-6 mesiacov) môže sa zakaliť alebo sa môžu vytvoriť zhluky aktívnych polysacharidových zložiek. V takom prípade fľašu pred použitím dobre pretrepte.

Immunal obsahuje 20 objemových % etanolu, pozri tiež časť Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Štúdie vzájomného pôsobenia echinacei s inými lieknmi neboli vykonané. Immunal perorálny roztok sa však neodporúča užívať spolu s imunosupresívnymi liekmi ako je cyklosporín a metotrexát.

Užívanie Immunalu s jedlom a nápojmi
Immunal môžete užívať nezávisle od príjmu potravy.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Škodlivé účinky Immunalu na tehotenstvo alebo dojčenie nie sú známe. Z dôvodu chýbania dostatočných údajov sa používanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča. Liek môžete užívať iba po porade s lekárom.

Immunal obsahuje 20 objemových % etanolu, pozri tiež časť Dôležité informácie o niektorých zložkách Immunalu.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Immunalu
Immunal obsahuje 20 objemových % etanolu. Každá dávka pre deti staršie ako 12 rokov a dospelých obsahuje až do 404 mg etanolu (alkoholu), čo zodpovedá 10 ml piva alebo 4,2 ml vína.
Nie je bezpečné, aby ho užívali osoby, ktoré trpia alkoholizmom. Je to potrebné vziať do úvahy aj u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysokorizikových skupinách ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.
Tento liek obsahuje aj sorbitol. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte lekára pred užívaním tohto lieku.


3.       AKO UŽÍVAŤ IMMUNAL

Dospievajúci nad 12 rokov, dospelí, starší pacienti: 2,5 ml roztoku 3-krát denne.
 
Deti
Immunal sa nemá podávať deťom mladším ako 1 rok (pozri časť Neužívajte Immunal).
Používanie u detí vo veku 1-12 rokov sa neodporúča (pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Immunalu).

Dĺžka užívania
Na prevenciu a liečbu sa liek nemá užívať dlhšie ako 10 dní.
Liečba sa má začať pri objavení sa prvých príznakov prechladnutia.

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 10 dní, poraďte sa svojim lekárom alebo lekárnikom.

Spôsob podávania
Odporúčanú dávku naberte priloženým dávkovačom, zmiešajte v pohári s teplou tekutinou a vypite. Roztok sa môže užiť aj neriedený. Užívanie nezávisí od príjmu potravy.

Ak užijete viac Immunalu, ako máte
Ak sa po užití väčšej dávky objavia vedľajšie účinky, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť Immunal
Ak zabudnete užiť Immunal, užite ho hneď ako si na to spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte tak ako doteraz. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Immunal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Častosť výskytu vedľajších účinkov nie je známa. Môžu sa vyskytnúť reakcie z precitlivenosti ako je kožná vyrážka, svrbenie, opuch tváre, bronchospazmus (zvieranie na hrudi, sťažené a skrátené dýchanie), astma, Stevensov-Johnsonov syndróm (porucha kože vyvolaná alergickou reakciou rôznej príčiny), anafylaktický šok. V takom prípade okamžite prestaňte Immunal užívať a kontaktujte svojho lekára.
Pri dlhodobom užívaní (viac ako 8 týždňov) môže dôjsť k zníženiu počtu niektorých bielych krviniek (leukocytov).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.       AKO UCHOVÁVAŤ IMMUNAL
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Nepoužívajte Immunal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Immunal obsahuje
Liečivo je šťava získaná z čerstvej kvitnúcej vňati echinacei purpurovej.
Ďalšie zložky sú sorbitol a etanol 20% (v/v).

1 ml roztoku obsahuje 0,8 ml šťavy získanej z čerstvej kvitnúcej vňati echinacei purpurovej (Echinacea purpurea (L.) Moench, herba, succus).

Ako vyzerá Immunal a obsah balenia
 
Immunal je číry až zakalený roztok hnedej farby s malým množstvom sedimentu.
Je balený v sklenenej hnedej fľaši s odmerným dávkovačom.
Veľkosť balenia: 50 ml

Liek je dostupný v lekárňach bez lekárskeho predpisu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.