Ibalgin 400 24tbl

Ibalgin 400 24tbl

bolesť hlavy, bolesť zubov, bolesť chrbtice a kĺbov, menštruačná bolesť

3,66 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Ibalgin 400
 
filmom obalené tablety
ibuprofen
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-        Ak sa do 3 dní v prípade horúčky alebo do 5 dní v prípade bolesti nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože  obsahuje pre vás dôležité informácie.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
<-      Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
         
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Ibalgin 400 a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibalgin 400
3.       Ako užívať Ibalgin 400
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Ibalgin 400
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Ibalgin 400 a na čo sa používa
 
Liek Ibalgin 400 obsahuje liečivo ibuprofen, ktoré patrí do skupiny tzv. nesteroidných protizápalových liečiv.
Zabraňuje tvorbe prostaglandínov, ktoré sú zodpovedné za vznik bolesti a zápalu a uvoľňujú sa v mieste poškodenia tkaniva. Ibuprofen zmierňuje bolesť a zápal rôzneho pôvodu, zvlášť pri ochoreniach pohybového ústrojenstva. Ibuprofen taktiež tlmí horúčku, ktorá sprevádza napr. choroby z prechladnutia.
 
Liek Ibalgin 400 sa užíva pri miernej až strednej bolesti, napr. pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, pri bolestivej menštruácii, pri bolesti svalov a kĺbov sprevádzajúcich chrípkové ochorenia, pri poraneniach mäkkých tkanív ako je pomliaždenie a vyvrtnutie, ďalej pri horúčkovitých stavoch počas chrípkových ochorení a ako doplnková liečba horúčkovitých stavov pri iných ochoreniach. V prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov (artritída) a chrbtice alebo mäkkých tkanív pohybového ústrojenstva sprevádzaných bolestivosťou, začervenaním, opuchom a stuhnutosťou kĺbov sa liek užíva iba na odporúčanie lekára.
 
Liek je vzhľadom na množstvo liečiva v jednej tablete určený dospelým a deťom od 12 rokov.
Pre deti vo veku 6 – 12 rokov je vhodný liek s obsahom 200 mg ibuprofenu, deťom do 6 rokov je určený ibuprofen v suspenzii.
 
Ak sa do 3 dní v prípade horúčky alebo do 5 dní v prípade bolesti nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibalgin 400
 
Neužívajte Ibalgin 400
 
-            ak ste alergický na ibuprofen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6;
-            pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú alebo niektoré iné protizápalové lieky, ktorá sa prejavuje ako priedušková astma alebo žihľavka ;
-            pri existujúcom alebo opakovanom vrede žalúdka alebo dvanástnika;
-            pri krvácaní alebo perforácii (prederavení) v zažívacom trakte spôsobenom nesteroidnými protizápalovými liekmi v minulosti;
-            pri ťažkom srdcovom zlyhaní;
-            pri poruchách krvotvorby a poruchách krvnej zrážavosti;
-            v posledných troch mesiacoch tehotenstva;
-            u detí mladších ako 12 rokov.
 
Upozornenia a opatrenia
Ibalgin 400 sa nemá užívať súčasne s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi.
Len na odporúčanie lekára užívajú liek pacienti s ťažšou poruchou funkcie obličiek, pečene, srdcovej funkcie, s vysokým krvným tlakom, s vredovou chorobou tráviaceho ústrojenstva ako napr. Crohnova choroba, pri prieduškovej astme aj v pokojovom stave, pri niektorých ochoreniach spojivového tkaniva (tzv. kolagenózy) a pri súčasnej liečbe liekmi, ktoré znižujú zrážanie krvi.
 
Počas liečenia sa môžu zriedkavo objaviť vedľajšie účinky (pozri časť Možné vedľajšie účinky).
 
V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia užívajte liek len na výslovné odporúčanie lekára.
Ženy, ktoré chcú otehotnieť sa musia o užívaní lieku poradiť s lekárom.
 
Lieky ako je Ibalgin 400 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku. Bez poradenia sa s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní.
 
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Iné lieky a Ibalgin 400
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že užívate Ibalgin 400.
Niektoré lieky, ako sú
-       antikoagulačné lieky (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová / aspirín, warfarín, tiklopidín);
-       proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II) a močopudné lieky;
-       nesteroidné protizápalové lieky;
-       kortikoidy;
-       lieky proti depresii zo skupiny SSRI;
-       lieky znižujúce hladinu kyseliny močovej v krvi (napr. probenecid, sulfínpyrazón);
-       lítium, digoxín a fenytoín (liek užívaný na liečbu epilepsie), chinolónové antibiotiká, metotrexát (liek užívaný pri rakovine), baklofén (liek znižujúci svalové napätie), cyklosporín (liek užívaný po transplantácii) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofenom.
 
Ibalgin 400 a jedlo a nápoje
Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Ak sa počas liečby objavia tráviace ťažkosti, liek užívajte počas jedla alebo ho zapite mliekom.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Ibalgin 400 sa nesmie užívať počas  posledných troch mesiacov tehotenstva.
V prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia užívajte liek len na výslovné odporúčanie lekára.
Ženy, ktoré chcú otehotnieť sa musia o užívaní lieku poradiť s lekárom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.
 
 
3.         Ako užívať Ibalgin 400
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dospelí a deti od 12 rokov
Odporúčaná dávka:
·       pri horúčkovitých ochoreniach sa zvyčajne užíva 1 filmom obalená tableta Ibalginu 400 3-krát denne;
·       pri bolestiach 1 filmom obalená tableta jednorazovo alebo podľa potreby, najviac 3 filmom obalené tablety denne;.
·       v prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice alebo mimokĺbového reumatizmu sa podávajú vyššie dávky. O užívaní dávok vyšších ako 1 200 mg denne je nutné sa poradiť s lekárom. Na odporúčanie lekára dospelí zvyčajne užívajú 1 – 2 filmom obalené tablety 3-krát denne.
 
Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny.
Účinok tabliet môžete podporiť nanesením krému s obsahom ibuprofenu na postihnuté miesto (napr. kĺby, svaly, šľachy).
 
Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Ak sa počas liečby objavia tráviace ťažkosti, liek užívajte počas jedla alebo ho zapite mliekom.
 
Ak sa vaše príznaky pri liečbe liekom Ibalgin 400 nezlepšia v prípade horúčky do 3 dní a v prípade bolesti do 5 dní, alebo ak sa zhoršia, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.
Bez poradenia sa s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní.
 
V prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice alebo mimokĺbového reumatizmu sa pred užitím lieku poraďte s lekárom.
 
Ak užijete viac Ibalginu 400, ako máte
Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac filmom obalených tabliet, vyhľadajte lekára.
 
Ak zabudnete užiť Ibalgin 400
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Užite dávku hneď, ako si spomeniete. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny.
 
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak sa objavia závažnejšie reakcie, ako žihľavka, náhle vzniknutý opuch okolo očí, pocit zvierania na hrudníku alebo dýchacie ťažkosti, ďalej bolesti v nadbrušku či čierno sfarbená stolica alebo poruchy videnia, prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.
 
Pri užívaní ibuprofenu (liečivo Ibalginu 400) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zaradené podľa častosti výskytu:
 
Veľmi časté (u viac než u 1 z 10 pacientov):
nútenie na vracanie, vracanie, pálenie záhy, hnačka, zápcha, nadúvanie.
Časté (u 1 až 10 zo 100 pacientov):
bolesť v nadbrušku.
Menej časté (u 1 až 10 z 1 000 pacientov):
bolesť hlavy, závraty.
Zriedkavé (u 1 až 10 z 10 000 pacientov):
zápal sliznice žalúdka, žalúdočný alebo dvanástnikový vred, krvácanie z tráviaceho traktu (prejavuje sa ako čierna stolica v dôsledku natrávenej krvi alebo krv v stolici), perforácia (prederavenie) sliznice tráviaceho traktu (Tieto vedľajšie účinky môžu, ale nemusia byť sprevádzané varovnými príznakmi. Riziko ich vzniku stúpa so zvyšujúcou sa dávkou, je vyššie u starších pacientov, u osôb, u ktorých sa v minulosti vyskytol žalúdočný, či dvanástnikový vred, najmä ak bol spojený s krvácaním alebo prederavením sliznice žalúdka, či dvanástnika, ďalej u pacientov liečených dlhodobo kyselinou acetylsalicylovou na zníženie zrážavosti krvi. U týchto pacientov môže lekár navrhnúť súčasné podávanie liečiv, ktoré chránia sliznicu tráviaceho traktu), alergické reakcie ako horúčka, vyrážka, poškodenie pečene, zlyhanie srdca, opuchy, sterilný zápal mozgových plien(najmä u pacientov s ochorením spojiva, ako sú systémový lupus erythematosus a niektoré typy kolagenóz), zúženie priedušiek(u pacientov s prieduškovou astmou), poruchy videnia a vnímania farieb, tupozrakosť, poškodenie pečeňových funkcií (poškodenie pečeňových funkcií je zvyčajne prechodné).
 
Veľmi zriedkavé (u menej než u 1 z 10 000 pacientov):
zápal sliznice ústnej dutiny sprevádzaný vznikom vredov (ulcerózna stomatitída), nové vzplanutie zápalových ochorení s tvorbou vredov na sliznici tráviaceho traktu (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), pokles počtu krviniek alebokrvných doštičiek, zadržiavanie vody a/alebo soli s opuchmi, nespavosť, depresia, citová labilita, palpitácie (búšenie srdca vnímané pacientom), zníženie krvného tlaku, vysoký krvný tlak, zápal močového mechúra, prítomnosť krvi v moči, porucha funkcie obličiek, zápal obličiek, nefrotický syndróm (súbor príznakov pri ochorení obličiek), pľuzgierovité kožné reakcie.
 
 
Lieky, ako je Ibalgin 400 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia
uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácii
o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Ibalgin 400
 
Uchovávajte pri teplote do 25 C v pôvodnom vnútornom obale, vnútorný obal uchovávajte v škatuľke.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Ibalgin 400 obsahuje
 
-         Liečivo je: ibuprofen 400 mg v 1 filmom obalenej tablete.
-         Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, kyselina steárová, mastenec, bezvodý oxid kremičitý, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý E 171, erytrozín E 127, simetikónová emulzia SE 4.
 
Ako vyzerá Ibalgin 400 a obsah balenia
 
Vzhľad lieku: svetlo fialovočervené filmom obalené tablety s priemerom 12,2 mm.
 
Veľkosť balenia:
10, 12, 24, 30, 36 alebo 48 filmom obalených tabliet - liek nie je viazaný na lekársky predpis
100 filmom obalených tabliet – liek je viazaný na lekársky predpis
 
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013 .

Hodnotenie produktu

Zákazník
22.03.2020