Homeogene 9 60tbl

Homeogene 9 60tbl

bolesti hrdla, zápaly hrtana

5,90 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
HOMEOGENE 9, tablety
Homeopatický liek
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať HOMEOGENE 9
tabletyobozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo sú HOMEOGENE 9 tabletya na čo sa používajú.
2.       Skôr ako užijete HOMEOGENE 9 tablety.
3.       Ako užívať HOMEOGENE 9 tablety?
4.       Možné vedľajšie účinky.
5.       Ako uchovávať HOMEOGENE 9 tablety?
6.       Ďalšie informácie.
 
 
1.         ČO SÚ HOMEOGENE 9 tablety A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ
 
HOMEOGENE 9 je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana.
Farmakodynamické vlastnosti účinných látok zodpovedajú výsledkom patogenetických
pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE HOMEOGENE 9 tablety
 
Neužívajte HOMEOGENE 9 tablety
- keď ste alergickí (precitlivení) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
 HOMEOGENE 9 tablety .
 
Buďte zvlášť opatrní priužívaní HOMEOGENE 9 tablety
- Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.
 
- Ak príznaky vášho ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
 
Užívanie iných liekov
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie HOMEOGENE 9 tabliet s jedlom a nápojmi
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
HOMEOGENE 9 tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách HOMEOGENE 9 tabliet
Pomocná látka so známym účinkom : sacharóza
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ HOMEOGENE 9 tablety
 
Vždy užívajte HOMEOGENE 9 tablety presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka je:
Dospelí a deti: 1 tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu medzi jedlami .
Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
Deťom do 1 roka (dojčatá ) je možné podať liek rozpustený v troške vody.
 
Spôsob podania:
Perorálne použitie.
 
Ak užijete viac HOMEOGENE 9 tablety, ako máte
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiť HOMEOGENE 9 tablety 
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať HOMEOGENE 9 tablety 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj HOMEOGENE 9 tablety môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ HOMEOGENE 9 tablety
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
 
Nepoužívajte HOMEOGENE 9 tablety po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po „ Dátum exspirácie: “.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo HOMEOGENE 9 tablety obsahujú
 
Liečivá: 1 tableta (200 mg) obsahuje :
Mercurius solubilis (Hahnemannova rozpustná ortuť) 3CH                                            0,667 mg
Pulsatilla (Poniklec lúčny) 3CH                                                                                    0,667 mg
Spongia tosta (Hubka mycia) 3CH                                                                               0,667 mg
Bryonia (Posed ) 3CH                                                                                                0,667 mg
Bromum (Bróm) 3CH                                                                                                 0,667 mg
Belladonna (Ľuľkovec zlomocný) 3CH                                                                         0,667 mg
Phytolacca decandra (Líčidlo americké) 3CH                                                               0,667 mg
Arum triphyllum (Áron trojlistý) 3CH                                                                           0,667 mg
Arnica montana (Arnika horská) 3CH                                                                          0,667 mg
 
Ďalšie zložky sú:
Pomocné látky: saccharosum (sacharóza), talcum (mastenec), magnesii stearas (stearan horečnatý),
acaciae gummi (arabská guma), q.s. ad 200 mg v 1 tablete.
 
Ako vyzerajú HOMEOGENE 9 tablety a obsah balenia
 
tableta - 200 mg
Obsah balenia: 60 tabliet ,  Al/ PVC  blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 Sainte - Foy – lès- Lyon
FRANCÚZSKO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 60 tabliet
Kód:
17423
ŠUKL kód: 17423
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePálenie v hrdleZápal dutín