GS Mamatest 10 2ks

GS Mamatest 10 2ks

Pre včasnú detekciu tehotenstva. Citlivosť < 10mlU/ml. Viac ako 99% spoľahlivosť. Pozitívny výsledok do 1 minúty kedykoľvek počas dňa.

3,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

GS Mamatest 10

Rýchle, jednoduché a spoľahlivé zistenie tehotenstva.
Princíp:
GS Mamatest 10 pre skoré zistenie tehotenstva je rýchly test založený na laterálnej prietokovej imunochromatografii na prúžku a slúži ku kvalitatívnemu stanoveniu ľudského choriongonadotropínu (hCG) v moči, pomocou ktorého je možné zistiť tehotenstvo. Test využíva kombináciu protilátok zahrňujúcich monoklonálne hCG protilátky selektívne zamerané na zvýšené hladiny hCG. Test sa vykonáva ponorením absorbujúceho konca prúžku do nádobky s močom. Získaný výsledok sa odčíta podľa vytvorených farebných línií.
Pokyny k vykonaniu testu:
 1. Odoberte moč do suchej čistej nádobky.
 2. Vyberte prúžok z ochrannej fólie a časť prúžku označenú šípkami ponorte do moču. Prúžok držte zvisle v moči aspoň 10 - 15 sekúnd. Prúžok neponárajte pod vyznačenú maximálnu líniu (MAX) na testovacom prúžku, viď obr. 1.
 3. Vyberte prúžok z moču, položte ho na vodorovnú nevsiakavú podložku a začnite merať čas.
 4. Ako náhle test začne prebiehať, uvidíte postupnú tvorbu farebných línií pri pohybe moču prúžkom. Najskôr je to testovacia línia v oblasti označenej (T) a potom kontrolná línia v oblasti (C) .
 5. Výsledok odčítate do 3 minút. Pokiaľ sa do tej doby žiadna farebná línia neobjaví, počkajte ešte o 1 minútu dlhšie. Niektoré pozitívne výsledky sa môžu objaviť naopak o niečo skôr, a to v závislosti na koncentrácii hCG. Po 10 minútach už výsledok v žiadnom prípade neodčítavajte, nie je možné ho považovať za preukázateľný.
Odčítanie a interpretácia výsledkov:
Ste tehotná Objavia sa dve zreteľne vyfarbené línie (viď obr. 2). Jedna línia by mala byť v kontrolnej oblasti (C) a druhá v testovacej oblasti (T). Testovacia línia môže byť slabšia ako kontrolná, a to v prípade, že množstvo hCG vo Vašom moči je zatiaľ nízke. Nie ste tehotná Jedna farebná línia sa objaví v kontrolnej oblasti (C). V testovacej oblasti (T) sa neobjaví žiadna línia (viď obr. 2). Neplatný výsledok Výsledok je neplatný, pokiaľ sa neobjaví žiadna farebná línia v kontrolnej oblasti (C), i keď sa môže objaviť línia v testovacej oblasti (T) (viď obr. 2). Odporúčame test zopakovať s novým testovacím prúžkom.
Dôležité upozornenia:
 • Skladujte test na suchom mieste pri teplote 2-30 °C. Neskladujte v mraziacom priestore. Skladujte test mimo dosahu detí.
 • Nepoužívajte test, pokiaľ bola porušená ochranná fólia. Neotvárajte ochrannú fóliu testu, kým nemáte pripravené všetko k vykonaniu testu.
 • Nepoužívajte test opakovane a po uplynutí dátumu spotreby vyznačeného na obale. Použité testy zlikvidujte s domácim odpadom.
 • In vitro diagnostikum určené k seba testovaniu. Neužívať vnútorne.
Obmedzenie použiteľnosti:
 1. Lieky, ktoré obsahujú hCG (napr. Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), môžu poskytovať falošné pozitívne výsledky. Alkohol, perorálna antikoncepcia, lieky proti bolesti, antibiotiká alebo hormonálna liečba, súčasťou ktorých nie je hCG, by nemali ovplyvniť výsledok.
 2. Zvýšená hladina hCG sa môže vyskytovať aj v iných prípadoch, než je tehotenstvo, napríklad pri cystách vaječníkov alebo pri mimomaternicovom tehotenstva (plod uhniezdený inde, ako v maternici), a môže sa prejaviť falošne pozitívnym výsledkom testu.
  V takých prípadoch nie je vylúčené, že test môže vykazovať falošné výsledky. Konzultujte preto výsledky testu so svojim gynekológom.
Najčastejšie otázky spotrebiteliek:
 1. Ako funguje GS Mamatest 10 pre včasnú detekciu tehotenstva?

  GS Mamatest 10 pre včasnú detekciu tehotenstva preukazuje v moči hormón, ktorý telo produkuje počas tehotenstva (hCG- -ľudský choriongonadotropín). Množstvo hormónu postupne narastá s dĺžkou trvania tehotenstva.

 2. Pokiaľ sa domnievam, že som tehotná, kedy najskôr môžem použiť test?

  Test môžete použiť už odo dňa očakávanej menštruácie.

 3. Musím k testovaniu použiť prvý ranný moč?

  GS Mamatest 10 pre včasnú detekciu tehotenstva je natoľko citlivý, že ho môžete používať kedykoľvek v priebehu dňa. Odporúčame Vám však vykonať test z ranného moču, kedy je koncentrácia hCG najvyššia.

 4. Aká je spoľahlivosť testu?

  Pri klinickom testovaní bolo vykonané porovnanie výsledkov získaných GS Mamatestom 10 pre včasnú detekciu tehotenstva s iným komerčne dostupným membránovým testom na stanovenie hCG v moči. Klinické testovanie bolo vykonané na 100 vzorkách moču. Oboma testami bolo zistených 75 pozitívnych a 25 negatívnych výsledkov. Výsledky preukázali > 99% zhodu GS Mamatestu 10 pre včasnú detekciu tehotenstva s iným porovnávacím membránovým hCG testom.

 5. Nakoľko je test citlivý?

  GS Mamatest 10 pre včasnú detekciu tehotenstva deteguje hladinu hCG v moči už v koncentráciách od 10 mI.U./ml.

 6. Čo by som mala robiť, keď výsledok ukazuje, že som tehotná?

  Test ukázal, že Váš moč obsahuje hCG a ste pravdepodobne tehotná. Navštívte svojho lekára, aby Vaše tehotenstvo potvrdil a prediskutujte s ním, ako by ste sa mali o seba teraz starať.

 7. Ako zistím, že test bol vykonaný správne?

  Vytvorenie farebnej línie v kontrolnom okienku (C) Vám hovorí, že test bol vykonaný správne a s dostatočným množstvom moču, ktorý bol absorbovaný.

 8. Čo by som mala robiť, keď výsledok ukazuje, že nie som tehotná?

  Pokiaľ sa ukáže, že hCG nebol vo Vašom moči zistený, potom pravdepodobne nie ste tehotná. V prípade, že sa do 1 týždňa nedostaví menštruácia, vykonajte test znovu s novým prúžkom. Pokiaľ aj opakovaný test ukazuje rovnaký výsledok a stále ešte nemáte menštruáciu, navštívte svojho lekára.

V záujme dobrého priebehu tehotenstva a zdravia svojho budúceho dieťaťa by ste mali podniknúť nasledujúce kroky:
 1. Použiť GS Mamatest 10 pre včasnú detekciu tehotenstva hneď, ako náhle Vám mešká menštruácia. Budete sa tak môcť naučiť čo najskôr starať o seba v priebehu tehotenstva.
 2. Pokiaľ je výsledok testu pozitívny, obráťte sa čo najskôr na svojho lekára, aby ste mohli začať s prenatálnou starostlivosťou.
 3. Veľmi dôležitá je zdravá a vyvážená strava. Odporúčame prestať fajčiť a nepožívať alkoholické nápoje.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.