Gastrocynesine 60tbl

Gastrocynesine 60tbl

tráviace ťažkosti, pálenie záhy, nafukovanie

6,80 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
GASTROCYNESINE, tablety
Homeopatický liek
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pretože, obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať GASTROCYNESINE
tabletyobozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.  
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo sú GASTROCYNESINE tablety a na čo sa používajú.
2.         Skôr ako užijete GASTROCYNESINE  tablety.
3.         Ako užívať GASTROCYNESINE tablety?
4.         Možné vedľajšie účinky.
5.         Ako uchovávať GASTROCYNESINE tablety?
6.         Ďalšie informácie.
 
 
1.         ČO SÚ GASTROCYNESINE tablety A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ?
 
GASTROCYNESINE, tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú
liečbu tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle a
gastroezofagálny reflux.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE GASTROCYNESINE tablety  
 
Neužívajte GASTROCYNESINE tablety  
- keď ste alergickí (precitlivení) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
GASTROCYNESINE tablety.
 
Buďte zvlášť opatrní pri užívaní GASTROCYNESINE tablety  
- Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.
 
Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
 
Užívanie iných liekov
Žiadne interakcie nie sú známe.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie GASTROCYNESINE  tabliet s jedlom a nápojmi
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
GASTROCYNÉSINE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách GASTROCYNESINE tabliet
Pomocné látky so známym účinkom : sacharóza, laktóza.
 
 
3.         AKO UŽÍVAŤ GASTROCYNESINE, tablety
 
Zvyčajná dávka je:
Dospelí a deti: 1-2 tablety ¼ hodiny pred jedlom. Tablety sa nechajú voľne rozpustiť v ústach. V prípade pretrvávania príznakov je nutné dávku zopakovať aj po jedle.
 
Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody.
 
Spôsob podania:
Vnútorné užitie.
 
Ak užijete viac GASTROCYNESINE tabliet ako máte
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
 
Ak zabudnete užiť GASTROCYNESINE tablety   
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať GASTROCYNESINE tablety   
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj GASTROCYNESINE tablety  môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ GASTROCYNESINE tablety   
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
 
Nepoužívajte GASTROCYNESINE tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
po „ Dátum exspirácie: “.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo GASTROCYNESINE tablety obsahuje
 
Liečivá pre riedenie 4CH: 1 tableta (300 mg) obsahuje :
 
Abies nigra (smrek čierny americký) 4 CH…………………….……………….75 mg              
Nux vomica (strychnínovník indický) 4 CH………….……………...................75 mg
Carbo vegetabilis (drevené uhlie) 4 CH………………........................................75 mg                       
Robinia pseudo-acacia (agát biely) 4 CH……………………………………….75 mg
 
Ďalšie zložky sú:
sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát.
 
 
Ako vyzerájú GASTROCYNESINE tablety a obsah balenia
 
 tableta - 300 mg
 
Obsah balenia: 60 tabliet, Al/ PVC blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľov.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 SAINTE FOY LES LYON
FRANCÚZSKO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.