Espumisan liek proti nafukovaniu

Espumisan L perorálna emulzia 30ml

Úľava od žalúdočno-črevných ťažkostí spôsobených nahromadením plynu, vhodné aj pre bábätká

5,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
4,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Espumisan® L
 
40 mg/ml, perorálna emulzia
simetikón
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-          Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.    Čo je Espumisan® L a na čo sa používa
2.     Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijeteEspumisan® L   
3.     Ako užívaťEspumisan® L   
4.     Možné vedľajšie účinky
5.     Ako uchovávať Espumisan® L   
6.     Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.     Čo je Espumisan® L a na čo sa používa
 
Espumisan® L pôsobí v žalúdkovo-črevnom trakte ako odpeňovacia látka a používa sa ako diagnostická pomôcka. Môže sa používať pre všetky vekové skupiny.
Liečivo simetikón rozkladá plynové bubliny nachádzajúce sa v prijatej potrave a v sliznici žalúdkovo-črevného traktu. Plyny uvoľnené týmto procesom sa následne môžu cez črevnú stenu vstrebať a vylúčiť prostredníctvom pohybu čriev.
 
Použitie
 
-          Na liečbu príznakov žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s plynmi, napr. hromadenie plynov v črevách (flatulencia, meteorizmus), pocit plnosti a detská kolika
-          Na prípravu pred diagnostickým vyšetrením v oblasti brucha, napr. röntgenové vyšetrenie, sonografia (ultrazvukové vyšetrenie) a gastroskopia
-          Ako odpeňovací prostriedok pri otrave detergentami (tenzidmi)
      
 
2.      Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Espumisan® L
 
Neužívajte Espumisan® L   
 
-   ak ste alergický (precitlivený) na liečivo simetikón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
     tohto lieku (uvedených v časti 6). 
 
Upozornenia a opatrenia   
 
V prípade novoobjavených a/alebo pretrvávajúcich ťažkostí v brušnej dutine treba navštíviť lekára, aby sa mohla identifikovať príčina ťažkostí a možné základné ochorenie, ktoré vyžaduje liečbu.
 
Iné lieky a Espumisan® L
Nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.
 
Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť
Espumisan® L sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.
 
Espumisanu® L obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3. Ako užívať Espumisan® L   
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je:
 
Liečba žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s plynmi
 
·         napr. flatulencia (meteorizmus), pocit plnosti, detská kolika:
 
Veková skupina
Dávkovanie v kvapkách (ml)
 
Častosť podania
Dojčatá
25 kvapiek (zodpovedá 1 ml) do každej fľašky s mliekom alebo pred alebo po každom dojčení
Deti vo veku 1 – 6 rokov
25 kvapiek (zodpovedá 1 ml)
3 až 5 krát denne
Deti vo veku 6 – 14 rokov
25 - 50 kvapiek
(zodpovedá 1 - 2 ml)
3 až 5 krát denne
Dospievajúci nad 14 rokov a dospelí
50 kvapiek
(zodpovedá 2 ml)
3 až 5 krát denne
 
Poznámka: Espumisan® L  sa môže užívať aj po operáciách.
 
Espumisan® L  sa užíva s jedlom alebo po jedle, ak je to potrebné, aj pred spaním.
 
Dĺžka užívania Espumisanu® L  závisí odpretrvávajúcich ťažkostí.
Ak je to potrebné, Espumisan® Lsa môže užívať aj dlhodobo.
 
Príprava na diagnostické vyšetrenia v oblasti brucha
 
·         röntgenové vyšetrenie, ultrazvuk:
 
Deň pred vyšetrením
Ráno v deň vyšetrenia
 
3 - krát 2 ml (≙ 3 - krát 50 kvapiek)
2 ml (≙ 50 kvapiek)
 
 
 
 
·         Ako prídavok k suspenziám kontrastných látok:
 
4 – 8 ml (≙ 100 - 200 kvapiek) na 1liter kontrastnej látky pre dvojité kontrastné zobrazenie
 
 
 
 
·         Príprava na endoskopické vyšetrenie hornej časti žalúdkovo-črevného traktu (gastroskopia):
 
Pred endoskopiou 4 - 8 ml (≙ 100 - 200 kvapiek).
Ak je to potrebné, niekoľko ml emulzie sa môže podať cez endoskopickú trubicu počas vyšetrenia na odstránenie penových bublín, ktoré prekážajú pri vyšetrení.
 
Ako odpeňovací prostriedok pri otrave detergentami (tenzidmi):
Závisí od závažnosti otravy:
 
Vek
 
 Dávka
 
 Deti
2,5 – 10 ml (≙ 65 kvapiek až 1/3 obsahu fľaštičky)
 
Dospelí
10 – 20 ml (≙ 1/3 až 2/3 obsahu fľaštičky)
 
 
 
Poznámka: Ak užijete Espumisan® L ako prvú pomoc po prehltnutí detergentu, musíte ihneď navštíviť lekára!
 
Spôsob užívania
 
Pred použitím fľaštičku dobre potriasť.
 
Pri kvapkaní držte fľaštičku obrátenú nadol.
25 kvapiek (1 ml perorálnej emulzie) obsahuje 40 mg simetikónu.
 
Ak užijete viac Espumisanu® L, ako máte
 
Otrava po užití Espumisanu® L nie je známa.   
Liečivo Espumisanu® L,simetikón, rozkladá penu v žalúdkovo-črevnom trakte výlučne fyzikálnym spôsobom a je biologicky a chemicky úplne neaktívny. Otrava je preto prakticky vylúčená. Aj veľké množstvá Espumisanu® L boli znášané bez problémov.   
 
Ak zabudnete užiť Espumisan® L   
 
Vynechanú dávku môžete kedykoľvek nahradiť.
 
Ak prestanete užívať Espumisan® L
 
Môže dôjsť k návratu ťažkostí.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.      Možné vedľajšie účinky
 
 Doteraz neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky spojené s užívaním Espumisanu® L.   
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
5.      Ako uchovávať Espumisan® L   
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte Espumisan® Lpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku na flaštičke po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
Čas použiteľnosti po prvom otvorení
 
Espumisan® L sa môže používať 6 mesiacov po prvom otvorení.
 
 
6.     Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Espumisan® L obsahuje
 
Liečivo je simetikón.
25 kvapiek (1 ml perorálnej emulzie) obsahuje 40 mg simetikónu.
 
Ďalšie zložky sú makrogol stearát, glycerol monostearát, karboméry, banánová aróma, sodná soľ acesulfamu , tekutý sorbitol, chlorid sodný, trinátriumcitrát, hydroxid sodný, kyselina sorbová, čistená voda.
 
Ako vyzerá Espumisan® L a obsah balenia
 
Espumisan® Lje mliečno-biela, nízko-viskózna emulzia.
 
Espumisan® L je dostupný v baleniach s 30 ml a 50 ml perorálnej emulzie (s kvapkadlom).
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 10/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Berlin-Chemie (Menarini Group)
Balenie: 30ml
Kód:
59166
ŠUKL kód: 59166
EAN:
4013054023518
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémPlynatosťPoruchy trávenia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusNadúvanie