Espumisan 50kps

Espumisan 50kps

žalúdočno-črevné ťažkosti spôsobené nahromadením plynu

5,10 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Espumisan
40 mg, mäkké kapsuly
simetikón
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajśí účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa vaše príznaky nezlepšia alebo sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Espumisan a na čo sa používa
2.      Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteEspumisan
3.      Ako užívaťEspumisan
4.      Možné vedľajšie účinky
5.      Ako uchovávať Espumisan
6.      Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.      Čo je Espumisan a na čo sa používa
 
Espumisan je liek na žalúdočno-črevné ťažkosti, pôsobí proti nadúvaniu a používa sa ako príprava na diagnostické vyšetrenia. Liečivo simetikón, spôsobuje rozpad plynových bublín v mase potravy a v hliene tráviaceho traktu. Plyn uvoľnený týmto procesom sa vstrebáva črevnou stenou a odstraňuje pohybom čriev.
 
Použitie:
 
·   na symptomatickú liečbu žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynu, napríklad plynatosť, nadúvanie a pocit plnosti
·   ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad rtg vyšetrenie a sonografia (ultrazvuk).
 
Ťažkosti súvisiace s plynatosťou môžu byť tiež znakom funkčných porúch v žalúdkovo-črevnej oblasti a prejavujú sa pocitom tlaku a plnosti, predčasným pocitom najedenia, grganím, škŕkaním v črevách a nadúvaním.
 
2.      Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Espumisan.
 
Neužívajte Espumisan
-                ak ste alergický na simetikón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Espumisan.
 
V prípade, že sa u vás objavia a/alebo pretrvávajú žalúdočné ťažkosti, navštívte lekára, aby sa mohla určiť príčina ťažkostí a možné základné ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu.
 
Espumisan obsahuje 9,67 mg glycerolu v jednej kapsule.10g / dávka (1 000 kapsúl) môže vyvolať bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti a hnačku.
Metylparabén môže vyvolať alergické reakcie, aj oneskoreného typu.
Espumisan obsahuje farbivo oranžovú žlť FCF (E110), ktoré môže vyvolať alegické reakcie.
 
Iné lieky a Espumisan
Nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Vzhľadom na účinok simetikónu a schopnosť nevstrebávať sa z tráviaceho traktu do tela, sa neočakávajú žiadne negatívne účinky Espumisanu počas užívania v tehotenstve a počas dojčenia.
Nie sú k dispozícii údaje o použití simetikónu u tehotných žien.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.
 
Espumisan obsahuje metylparabén, želatínu, glycerol, oranžovú žlť (E110), chynolínovú žlť (E104).
 
 
3.      Ako užívať Espumisan
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je:
 
Pri žalúdočno-črevných ťažkostiach súvisiacich s plynnatosťou, napríklad nafukovanie, plynnatosť, pocit plnosti:
 
Vek
Dávka
Frekvencia užívania
Deti od 6 rokov, dospievajúci a dospelí
2 kapsuly (zodpovedajúce 80 mg simetikónu)
3 až 4 krát denne
 
Poznámka: Tiež je možné užívať Espumisan po operáciách.
 
Pre malé deti a dojčatá sú prístupné iné formy liečiva.
 
Espumisan sa užíva s jedlom alebo po jedle, i pred spanín, ak je to potrebné.
 
V prípade potreby sa Espumisan môže užívať aj dlhodobo. Prosím, prečítajte si časť 2: „Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Espumisan“.
 
Ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad rtg a sonografia (ultrazvuk):
 
 
1 deň pred vyšetrením
Ráno pred vyšetrením
2 kapsuly 3 krát denne
(≙ total 240 mg simetikónu)
2 kapsuly
(≙ 80 mg simetikónu)
 
Ak užijete viac Espumisanu, ako máte
Otrava je preto prakticky vylúčená. Dokonca aj veľké množstvá Espumisanu sú znášané bez problémov. Liečivo v lieku Espumisan rozkladá penu v žalúdkovo-črevnom trakte výlučne na fyzikálnom princípe a je biologicky a chemicky úplne neúčinný. Simetikón sa nevstrebáva a je chemicky alebo biologicky nemenný počas prechodu črevom.
 
Ak zabudnete užiť Espumisan
Vynechanú dávku môžete kedykoľvek nahradiť.
 
Ak prestanete užívať Espumisan
Ťažkosti sa môžu znovu prejaviť.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Doteraz neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky súvisiace s užívaním Espumisanu.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.         Ako uchovávať Espumisan
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 30 °C
 
Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, nálepke a na škatuľke, po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekaŕne, Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Espumisan obsahuje
 
Liečivo je simeticonum (simetikón). 
Každá mäkká kapsula lieku Espumisan obsahuje 40 mg simetikónu.
 
Ďalšie zložky sú:
metylparabén, želatína, glycerol, chinolínová žlť (E 104), oranžová žlť (E 110).
 
Ako vyzerá Espumisan a obsah balenia
 
Espumisan sú takmer okrúhle žlté mäkké kapsuly, s lemom a hladkým povrchom.
Obsah kapsúl je bezfarebný a môže byť mierne zakalený.
 
Espumisan je dostupný v baleniach po:  
25 mäkkých kapsúl
50 mäkkých kapsúl
100 mäkkých kapsúl.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlín
Nemecko
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12 /2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Berlin-Chemie (Menarini Group)
Balenie: 50 kapsúl
Kód:
M57586
ŠUKL kód: M57586
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémPlynatosť
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusNadúvanie