Enterol liek na hnačku

Enterol 250 mg 10 kapsúl

Enterol obsahuje živé probiotické kultúry kvasinky Saccharomyces boulardii, ktorá sa používa ako náhrada črevnej flóry v tráviacom trakte pri liečbe a/alebo prevencii hnačky z rôznych príčin

7,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
17,50 €
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

Enterol 250 mg 10 kapsúl

Liek obsahuje živé probiotické kultúry kvasinky Saccharomyces boulardii, ktorá sa používa ako náhrada črevnej flóry v tráviacom trakte pri liečbe a/alebo prevencii hnačky z rôznych príčin, ako napríklad::

 • akútna infekčná hnačka u detí a dospelých,
 • kolitída a hnačka v dôsledku užívania antibiotík,
 • kombinovaná liečba s vankomycínom/metronidazolom, ktorá sa používa na preventívnu liečbu opakovaného výskytu ochorenia spôsobeného Clostridium difficile,
 • preventívna liečba hnačky vyvolanej kŕmením pomocou enterálnej trubice,
 • liečba hnačky súvisiacej so syndrómom získanej imunodeficiencie
 • liečba syndrómu dráždivého čreva,
 • liečba cestovateľskej hnačky

Odporúčaná denná dávka je 50 mg 4x denne až 250 mg 4x denne, pri hnačke v súvislosti s kŕmením pomocou enterálnej trubice alebo pri AIDS môžu byť denné dávky zvýšené až na 3 000 mg/deň.

Ak lekár neurčí inak, užívajú sa:
- dospelí 2 kapsuly 2x denne.
- deti od 3 rokov 1 kapsulu 2x denne.
- deti vo veku 0-3 rokov 1 kapsulu 1x denne.

Liek sa môže užívať po skončení hnačky ešte niekoľko dní.
Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

Kapsuly sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutín.

Pri podávaní dojčatám a deťom vo veku do 6 rokov alebo pacientom, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním kapsúl je potrebné kapsuly otvoriť a ich obsah zmiešať s malým množstvom vody, sladkým nápojom, potravou alebo potravou v dojčenskej fľaške. V týchto prípadoch je vhodné užívať liek vo forme prášku na prípravu perorálnej suspenzie.

Kapsuly sa nesmú miešať s veľmi teplým jedlom alebo nápojmi (viac ako 50°C), ale ani s ľadovými potravinami alebo alkoholom.

Vzhľadom na riziko kontaminácie vzduchom sa kapsuly nemajú otvárať v izbách pacientov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú pri manipulácii s probiotikami použiť rukavice, ktoré potom musia okamžite zlikvidovať a dôkladne si umyť ruky.

 

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia len po dôkladnom zvážení prínosu liečby a jej rizika pre plod.
Hnačka u detí mladších ako 2 roky sa musí liečiť pod dohľadom lekára.
Ak sa objaví krv v stolici alebo horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim a prijímať dostatočné množstvo tekutín, ak to je potrebné, zvážiť rehydratáciu organizmu. Liečba nenahradzuje rehydratáciu v prípade jej potreby.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať chránené pred vlhkosťou pri teplote do 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiadúce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas užívania Enterolu sa u vás môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky zoradené do skupín podľa častosti ich výskytu:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):
plynatosť (vetry).

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • závažné alergické reakcie spojené s problémami s dýchaním (anafylaktická reakcia),
 • angioedém (opuch kože, slizníc a podkožného tkaniva spojený s problémami s dýchaním),
 • exantém (kožná vyrážka),
 • svrbenie, žihľavka, vyrážka (prejavy kožnej alergickej reakcie),
 • preniknutie kvasiniek do krvi (fungémia) u pacientov so závažným ochorením alebo oslabeným imunitným systémom.

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápcha.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Upozornenie 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte liek pred vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Biocodex
Balenie: 10ks
Kód:
MAG01046
ŠUKL kód: 78712
EAN:
3583316669187
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémHnačkaPoruchy trávenia
Trápi ma: HnačkaNevoľnosť, zvracanieNadúvanieTrávenie a metabolizmus