• Odporúčame
Elmetacin, dermálna roztoková aerodisperzia 100ml

Elmetacin, dermálna roztoková aerodisperzia 100ml

Rýchlo uľaví od bolesti, znižuje opuch a zápal. Je vhodný pri bolestiach chrbtice, kĺbov, stuhnutej šiji, rovnako je jeho užívanie vhodné aj pri športových poraneniach. Sprejová forma zabezpečuje pohodlné dávkovanie a rýchle pôsobenie.

11,90 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 5 bonusových bodov
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Elmetacin
Dermálna roztoková aerodisperzia
Indometacín
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
 
V tejto písomnej informácií pre používateľov nájdete:
1.         Čo je to Elmetacin a na čo sa používa
2.         Skôr ako použijete liek Elmetacin
3.         Ako používať liek Elmetacin
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Uchovávanie lieku Elmetacin
 
 
Liečivo: 1 ml (0,8 g) roztoku obsahuje indometacinum (indometacín) 8 mg.
 
Ďalšie zložky sú izopropylalkohol, izopropylmyristát, parfém drom.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel, Nemecko
 
Výrobcovia
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko
 
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Nemecko
 
 
1.       ČO JE TO Elmetacin A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Elmetacin sa dodáva v plastových fľašiach s obsahom 50 a 100 ml roztoku.
Elmetacin sa používa na vonkajšiu podpornú symptomatickú liečbu bolesti
-          v prípade akútnych pomliaždení, vyvrtnutí a natiahnutí horných a dolných končatín následkom tupých poranení, napr. športových poranení
-          v prípade reumatických zápalových ochorení mäkkých tkanív, napr. tendinitída (zápal šľachy) a tendovaginitída (zápal šľachovej pošvy).
Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, treba sa poradiť s lekárom.
 
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Elmetacin
 
Nepoužívajte Elmetacin:
-          keď ste precitlivený (alergický) na indometacín alebo niektorú z ďalších zložiek ElmetacinU alebo na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť) alebo antireumatiká (lieky proti reumatizmu) (nesteroidové protizápalové lieky),
-          keď máte otvorené rany, zapálenú alebo infikovanú kožu, ekzémy, sliznice alebo do očí;
-          keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Elmetacinu:
-     keď máte žalúdočné alebo dvanástnikové vredy,
-          keď máte astmu, sennú nádchu, nosové polypy, chronické obštrukčné ochorenia dýchacích ústrojov alebo chronické infekcie dýchacej sústavy (najmä v kombinácii s príznakmi podobnými sennej nádche), pretože je u vás zvýšené riziko vzniku astmatického záchvatu, lokálneho opuchu kože a slizníc alebo žihľavky,
 
Elmetacin sa nesmie používať u detí a mladistvých, keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím v týchto vekových skupinách.
Deti by sa mali sledovať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú môcť dotýkať akýchkoľvek častí tela, ktoré boli ošetrené týmto liekom.
 
Len na vonkajšie použitie! Nepoužívajte vnútorne!
Roztok obsahuje alkohol: ľahko horľavý.
 
Gravidita
Skôr ako začnete používať liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
V prvom a druhom trimestri tehotenstva sa Elmetacin má používať len po starostlivom posúdení pomeru úžitku k riziku liečby.
V poslednom trimestri gravidity sa Elmetacin nesmie používať.
 
Dojčenie
Skôr ako začnete používať liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Aby sa zabránilo priamemu kontaktu dieťaťa s Elmetacinom, počas tohto obdobia sa aerodisperzia nemá aplikovať na prsníky.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Nie sú známe.
 
Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.
V súvislosti s odporúčaným dávkovaním a podávaním Elmetacínu neboli známe žiadne interakcie.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ Elmetacin
 
Vždy užívajte Elmetacin presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Elmetacin sa aplikuje 3 až 5-krát denne. Podľa veľkosti bolestivej plochy je na ošetrenie potrebných 0,5 – 1,5 ml roztoku Elmetacinu, t.j. tlačidlo rozprašovača treba stlačiť 4 – 13-krát.
 
Elmetacin sa rozprašuje na postihnuté časti tela, aby úplne pokryl plochu.
 
Celková denná dávka nemá prekročiť 7,5 ml roztoku Elmetacinu, čo zodpovedá 60 mg indometacínu.
Použitie aerodisperzie pod kompresívnymi bandážami sa neodporúča.
 
Spravidla je postačujúca 1až 2 týždňová liečba. Terapeutický úžitok liečby presahujúci toto obdobie nie je stanovený. V prípade športových a náhodných poranení sa má dĺžka liečby obmedziť na 7 dní.
 
Liek je určený iba pre dospelých pacientov.
 
Ak máte dojem, že účinok Elmetacinu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak ste užili viac lieku Elmetacin, ako ste mali:
Pri prekročení dávky odporúčanej na lokálnu aplikáciu roztok odstráňte z kože a umyte ju vodou.
V prípade značného predávkovania alebo po náhodnom perorálnom užití Elmetacinu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 
Ak ste zabudli užiť Elmetacin:
Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Elmetacin môže mať vedľajšie účinky.
-          V štúdiách sa pozorovali lokálne kožné reakcie, napr. sčervenenie, svrbenie, pálenie alebo vyrážka, vrátane pľuzgierov a modrín. Tieto reakcie však zvyčajne vymiznú po vysadení lieku.
-          Reakcie precitlivenosti alebo lokálne alergické reakcie (kontaktná dermatitída) sú menej časté.
-          Vdýchnutie roztoku môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť podráždenie dýchacej sústavy.
-          U pacientov s predispozíciou sa môže veľmi zriedkavo vyskytnúť bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).
-          Pri povrchovej aplikácii lieku sa vo veľmi zriedkavých prípadoch popísalo zhoršenie psoriázy.
-          Ak sa Elmetacin aplikuje na rozsiahle plochy a používa počas dlhšieho časového obdobia, menej často sa vyskytujú vedľajšie účinky postihujúce špecifické orgánový systém alebo celý organizmus, ako možno pozorovať po systémovom podaní liekov s obsahom indometacínu.
 
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
5.       UCHOVÁVANIE LIEKU Elmetacin
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na škatuli.  
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v 02/2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.