Dulcolax 40tbl

Dulcolax 40tbl

Účinné preháňadlo jemné k Vášmu telu.

5,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Dulcolax
 
gastrorezistentné tablety
 
bisakodyl
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-        Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-        Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Dulcolax a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dulcolax
3.       Ako užívať Dulcolax
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Dulcolax
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Dulcolax a na čo sa používa
 
Dulcolax je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré vyvoláva stimuláciu peristaltiky hrubého čreva a zmäkčuje stolicu.
 
Ako preháňadlo, ktoré pôsobí v hrubom čreve, Dulcolax špecificky stimuluje prirodzený vyprázdňovací proces v nižších častiach gastrointestinálneho traktu. Preto je Dulcolax neúčinný pri úprave trávenia alebo vstrebávania živín alebo akýchkoľvek výživových zložiek v tenkom čreve.
 
Dulcolax sa užíva
-        u pacientov trpiacich zápchou,
-        pri príprave na diagnostické vyšetrenia, pri pred- a pooperačnej liečbe a pri stavoch, kedy je potrebné uľahčiť vyprázdnenie.
 
 
2.    Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dulcolax
 
Neužívajte Dulcolax
-        ak ste precitlivený (alergický) na bisakodyl alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
-        ak máte nepriechodnosť čriev (dočasné zastavenie pohybu čriev) alebo upchatie čriev;
-        ak máte akútne brušné príhody vrátane zápalu slepého čreva alebo akútne zápalové ochorenie čriev;
-        ak vaše telo stratilo veľa vody;
-        ak ste niekedy mali závažnú bolesť brucha spojenú s nevoľnosťou a vracaním – môže to naznačovať viaceré závažné stavy;
-        ak máte zriedkavé vrodené stavy, ktoré môžu byť nezlučiteľné s pomocnou látkou lieku (prosím, pozrite časť „Dulcolax obsahuje laktózu a sacharózu“).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Dulcolax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
-                 ak potrebujete preháňadlá na každodenné alebo dlhodobé používanie, musíte kontaktovať svojho lekára kvôli zisteniu príčiny zápchy, pretože dlhodobé nadmerné užívanie môže viesť k poruche rovnováhy tekutín a elektrolytov a nízkej hladine draslíka v krvi (hypokaliémii).
-        ak pociťujete smäd alebo máte zníženú tvorbu moču, ktoré môžu byť príznakom dehydratácie (odvodnenia) z dôvodu straty tekutín a ktoré môže byť nebezpečné pre starších pacientov alebo pacientov s obličkovou nedostatočnosťou - liečba Dulcolaxom sa má prerušiť a opätovne sa môže začať len pod lekárskym dohľadom.
 
Môžete spozorovať krv v stolici, tento stav je zvyčajne dočasný a odoznie sám.
 
U pacientov, ktorí užívali Dulcolax, boli hlásené závraty a/alebo mdloby. Tieto vedľajšie účinky môžu súvisieť so zápchou (sťažená stolica, bolesť brucha) a nie nevyhnutne s podávaním samotného bisakodylu.
 
Iné lieky a Dulcolax
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Pri súčasnom užívaní vysokých dávok lieku Dulcolax a diuretík (močopudné lieky) alebo steroidov môže vzrásť riziko vzniku elektrolytovej nerovnováhy. Elektrolytová nerovnováha môže viesť k zvýšenej citlivosti na srdcové glykozidy (skupina liečiv používaných na liečbu zlyhania srdca a nepravidelného srdcového rytmu, napr. digoxín).
 
Gastrorezistentné tablety majú špeciálny obal a nesmú sa užívať s liekmi znižujúcimi kyslosť hornej časti tráviaceho traktu, ako sú napr. lieky, ktoré neutralizujú kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku (antacidá) alebo lieky, ktoré potláčajú tvorbu žalúdočnej kyseliny (inhibítory protónovej pumpy).
 
Dulcolax a jedlo a nápoje
Gastrorezistentné tablety majú špeciálny obal a nesmú sa užívať s prípravkami znižujúcimi kyslosť hornej časti tráviaceho traktu, ako je mlieko.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek
 
Tak, ako aj pri ostatných liekoch, Dulcolax sa má užívať počas tehotenstva len na základe lekárskeho odporúčania. Dulcolax sa môže užívať počas dojčenia.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Dulcolaxu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
Treba však vedieť, že následkom kŕčov v bruchu súvisiacich so zápchou sa môžu vyskytnúť závraty a/alebo mdloby. Ak sa u vás objavia kŕče v bruchu, nevykonávajte potenciálne nebezpečné činnosti, ako je riadenie vozidiel alebo obsluha strojov.
 
Dulcolax obsahuje laktózu a sacharózu
Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 33,2 mg laktózy, čo je pri maximálnej odporúčanej dennej dávke 2 tablety 66,4 mg laktózy pri liečbe zápchy u dospelých a detí nad 10 rokov. Pri rádiografickom vyšetrení to bude 132,8 mg pri maximálnej odporúčanej dennej dávke u dospelých.
 
Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 23,4 mg sacharózy, čo je pri maximálnej odporúčanej dávke 2 tablety denne 46,8 mg sacharózy pri liečbe zápchy u dospelých a detí nad 10 rokov. Pri rádiodiagrafickom vyšetrení to bude 93,6 mg pri maximálnej odporúčanej dennej dávke u dospelých.
 
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.       Ako užívať Dulcolax
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
·                Pri zápche
 
Dospelí
Užívajte 1 - 2 tablety (5 - 10 mg) denne. Začnite s 1 tabletou. Dávka sa môže upraviť až na maximálnu odporúčanú dávku 2 tablety, aby stolica bola pravidelná. Neprekračujte maximálnu dennú dávku 2 tablety.
 
Použitie u detí a dopievajúcich
 
Deti nad 10 rokov:
Užívajte 1 - 2 tablety (5 - 10 mg) denne. Začnite s 1 tabletou. Dávka sa môže upraviť až na maximálnu odporúčanú dávku 2 tablety, aby stolica bola pravidelná. Neprekračujte maximálnu dennú dávku 2 tablety.
 
Deti vo veku 2 - 10 rokov:
Užívajte 1 tabletu (5 mg) denne. Deti do 10 rokov s chronickou alebo pretrvávajúcou zápchou sa môžu liečiť len pod dohľadom lekára.
 
·                Príprava na vyšetrenie a pred operáciou
 
Pri príprave na vyšetrenie a pred operáciou sa má Dulcolax podávať len pod dohľadom lekára.
 
Dospelí
Aby sa dosiahlo úplné vyprázdnenie, dospelí užívajú 2 tablety (10 mg) ráno a 2 tablety (10 mg) večer pred vyšetrením a následne 1 čapík ráno v deň vyšetrenia, ako odporučil lekár.
 
Použitie u detí a dopievajúcich
Pre deti vo veku od 4 rokov sa odporúča 1 tableta (5 mg) večer a detské laxatívum vyvolávajúce okamžité vyprázdnenie (napr. čapík) nasledujúce ráno.
 
Spôsob podávania:
Tablety sa odporúča užiť večer pred spaním, aby sa vyvolalo vyprázdnenie nasledujúce ráno. Majú sa užiť vcelku s dostatočným množstvom tekutiny (ale nie s mliekom, pozri “ Dulcolax a jedlo a nápoje”).
 
Tablety sa nesmú užívať spolu s prípravkami znižujúcimi aciditu horného gastrointestinálneho traktu, ako je mlieko, antacidá (lieky neutralizujúce kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku) alebo inhibítory protónovej pumpy (potláčajú tvorbu žalúdočnej kyseliny), aby sa predčasne nerozpustil enterosolventný obal.
 
Ak užijete viac Dulcolaxu, ako máte
Ak užijete viac Dulcolaxu, ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vo vysokých dávkach môže spôsobiť vodnaté stolice, kŕče v bruchu a stratu draslíka a iných elektrolytov.
 
Tak ako aj pri ostatných laxatívach, dlhodobé používanie vysokých dávok Dulcolaxu môže spôsobiť vznik chronickej hnačky, bolesti brucha, nízkej hladiny draslíka v krvi, sekundárneho hyperaldosteronizmu (zvýšená produkcia hormónu aldosterón, ktorý kontroluje hladinu sodíka a draslíka v krvi) a obličkových kameňov. V súvislosti s dlhodobým užívaním laxatív sa zaznamenalo poškodenie obličkových tubulov (druh poškodenia obličky), metabolická alkalóza (stav, ktorý sa vyskytne, keď je v organizme viac zásad ako kyselín) a sekundárna svalová slabosť podmienená zníženou hladinou draslíka.
 
Ak zabudnete užiť Dulcolax
Ak zabudnete užiť Dulcolax, užite dávku, len čo si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať Dulcolax
Dulcolax sa má užívať iba vtedy, keď to potrebujete a má byť vysadený po vyprázdnení.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
·                kŕče v bruchu
·                bolesť brucha
·                hnačka
·                nevoľnosť
 
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
·                závrat
·                nepríjemný pocit v bruchu (brušný dyskomfort)
·                vracanie
·                krv v stolici
·                nepríjemný pocit v oblasti konečníka (anorektálny dyskomfort)
 
Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)
·                reakcie precitlivenosti
·                mdloby
 
Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)
·                opuch kože a sliznice, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním (angioneurotický edém)
·                rýchlo prebiehajúca, život ohrozujúca alergická (anafylaktická) reakcia
·                strata tekutín (dehydratácia)
·                zápal hrubého čreva
 
Závraty a mdloby môžu súvisieť so zápchou (sťažená stolica, bolesť brucha) a nie nevyhnutne s podávaním samotného bisakodylu.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Dulcolax
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.    Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Dulcolax obsahuje
-                 Liečivo je 5 mg bisakodylu v jednej gastrorezistentnej tablete.
-                 Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob sušený, škrob rozpustný, glycerol 85 %,
magnéziumstearát, sacharóza, mastenec, arabská guma, oxid titaničitý, eudragit L100 a S100, ricínový olej, makrogol 6000, žltý oxid železitý (E172), biely vosk, karnaubský vosk, šelak.
 
Ako vyzerá Dulcolax a obsah balenia
Okrúhle béžovožlté dvojvypuklé gastrorezistentné tablety s hladkým lesklým povrchom a bielym jadrom.
 
Veľkosť balenia:
10 gastrorezistentných tabliet
20 gastrorezistentných tabliet
30 gastrorezistentných tabliet
40 gastrorezistentných tabliet
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
Výrobca
Delpharm Reims S.A.S.
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims
Francúzsko
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v auguste 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boehringer Ingelheim
Balenie: 40 tabliet
Kód:
50355
ŠUKL kód:
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémPoruchy trávenia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusZápcha