Drosera Compose, perorálne kvapky 30ml

Drosera Compose, perorálne kvapky 30ml

dusivý kašeľ

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
DROSERA COMPOSE
perorálne kvapky
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať DROSERA COMPOSE
perorálne kvapky obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.  
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte kontaktovať lekára.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo sú DROSERA COMPOSE perorálne kvapky a na čo sa používajú.
2.         Skôr ako užijete DROSERA COMPOSE perorálne kvapky.
3.         Ako užívať DROSERA COMPOSE perorálne kvapky?
4.         Možné vedľajšie účinky.
5.         Ako uchovávať DROSERA COMPOSE perorálne kvapky?
6.         Ďalšie informácie.
 
 
1.        ČO SÚ DROSERA COMPOSE perorálne kvapky A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ
 
DROSERA COMPOSE perorálne kvapky je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na podpornú liečbu suchého, dusivého kašľa.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE DROSERA COMPOSE perorálne kvapky
 
Neužívajte DROSERA COMPOSE perorálne kvapky
-           keď ste alergickí (precitlivení) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku DROSERA COMPOSE perorálne kvapky.
 
Buďte zvlášť opatrní pri užívaní DROSERA COMPOSE perorálne kvapky
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na 10 kvapiek.
 
- Ak príznaky vášho ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
 
Užívanie iných liekov
Žiadne interakcie nie sú známe.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie DROSERA COMPOSE perorálne kvapky s jedlom a nápojmi
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
DROSERA COMPOSE perorálne kvapkynemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách DROSERA COMPOSE
Pomocná látka so známym účinkom: etanol
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ DROSERA COMPOSE perorálne kvapky
 
Zvyčajná dávka je:
Dospelí: 10 kvapiek 3 krát denne
Deti od 3 do 15 rokov: 5 kvapiek 3 krát denne
Deti mladšie ako 3 roky: 2 kvapky 3 krát denne
 
Spôsob podania:
Vnútorné užitie.
Podávať s malým množstvom vody pred jedlom.
 
Ak užijete viac DROSERA COMPOSE perorálne kvapky, ako máte
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
 
Ak zabudnete užiť DROSERA COMPOSE perorálne kvapky
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať DROSERA COMPOSE perorálne kvapky
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj DROSERA COMPOSE perorálne kvapky môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ DROSERA COMPOSE perorálne kvapky
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
 
Nepoužívajte DROSERA COMPOSE perorálne kvapkypo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli po „ Dátum exspirácie: “.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo DROSERA COMPOSE perorálne kvapky, obsahujú
 
Liečivá sú: 100 ml roztoku obsahuje:
Drosera rotundifolia (rosička okrúhlolistá) 3 CH....................................10 ml
Arnica montana (arnika horská) 3 CH.....................................................10 ml
Belladonna (ľuľkovec zlomocný) 3 CH...................................................10 ml
Artemisia cina (palina cicvárová) 3 CH....................................................10 ml
Coccus cacti (červec nopálový) 3 CH......................................................10 ml
Corallium rubrum (červený korál) 3 CH..................................................10 ml
Cuprum metallicum (kovová meď) 3 CH.................................................10 ml
Ferrum phosphoricum (fosforečnan železnatý) 3 CH..............................10 ml
Ipecacuanha (uragoga pravá) 3 CH..........................................................10 ml
Solidago virgaurea (zlatobyľ obyčajná) 1 CH..........................................10 ml
 
Ďalšia zložka je:
etanol 30% V/V
 
Ako vyzerajú DROSERA COMPOSE perorálne kvapky a obsah balenia
 
DROSERA COMPOSE perorálne kvapky sú vo forme číreho, bezfarebného roztoku.
 
Obsah balenia: Liekovka z tmavého skla, plastový šraubovací a kvapkací uzáver, papierová
škatuľka, písomná informácia pre používateľov, 30 ml roztoku.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
BOIRON
20, rue de la Libération
Sainte-Foy-lès-Lyon
FRANCÚZSKO

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 30ml
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieDráždivý kašeľ