Daleron COLD 3 24tbl

Daleron COLD 3 24tbl

liečba horúčkových vírusových ochorení, akútnych i chronických ochorení respiračného traktu

5,00 €
Dostupnosť: Nedostupné
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Daleron COLD 3
filmom obalené tabety
paracetamol, pseudoefedríniumchlorid, dextrometorfániumbromid
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Daleron COLD 3 pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Daleron COLD 3 a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Daleron COLD 3
3.         Ako užívať Daleron COLD 3
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Daleron COLD 3
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE DALERON COLD 3 A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Daleron COLD 3 je kombinovaný liek, ktorý obsahuje tri účinné látky: paracetamol, ktorý znižuje teplotu a tlmí bolesť; pseudoefedríniumchlorid odstraňuje zdurenie nosovej sliznice a dextrometorfániumbromid, ktorý potláča kašeľ priamym pôsobením na centrum kašľa v predĺženej mieche. Tento účinok nastupuje rýchlo a pretrváva 4-6 hodín.
 
Daleron COLD 3 sa užíva pri liečbe horúčkovitých vírusových akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest sprevádzaných suchým, dráždivým či záchvatovým kašľom. Liek môžu užívať deti od 15 rokov a dospelí.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE DALERON COLD 3
 
Neužívajte Daleron COLD 3
-        keď ste alergický (precitlivený) na paracetamol, psedoefedríniumchlorid, dextrometorfánium-bromid alebo na niektorú z ďalších zložiek Daleronu COLD 3;
-        keď máte závažné poškodenie pečene;
-        keď máte závažné poškodenie obličiek;
-        keď máte žltačku;
-        keď máte závažné zvýšenie krvného tlaku;
-        keď máte závažné ochorenie vencových tepien srdca (angína pektoris);
-        keď máte epilepsiu;
-        keď vrodenú nedostatočnosť enzýmu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách;
-        keď sa liečite na depresiu;
-        počas 14 dní po ukončení liečby inhibítormi monoaminoxidázy – IMAO (lieky proti depresii);
-        keď dlhodobo pijete alkohol.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Dalronu COLD 3
U niektorých ochorení treba zvláštnu opatrnosť pri užívaní lieku. Ak trpíte niektorým z nasledovných ochorení, poraďte sa so svojim lekárom o vhodnosti užívania Daleronu COLD 3:
-        ochorenie štítnej žľazy;
-        ochorenie srdca a ciev;
-        zväčšená prostata;
-        zelený zákal;
-        priedušková astma;
-        vredová choroba žalúdka a dvanástnika, zhoršená priechodnosť medzi žalúdkom a dvanástnikom.
 
Užívanie iných liekov
Účinky Daleronu COLD 3 sa môžu navzájom ovplyvňovať s účinkami iných súčasne užívaných liekov. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ide najmä o lieky proti depresii (tzv. tricyklické antidepresíva (SSRI) a tzv. inhibítory monoaminoxidázy (IMAO)) a lieky, ktoré tlmia činnosť centrálneho nervového systému (napr. lieky proti nespavosti, lieky na ukľudnenie, lieky proti bolesti, a pod.).
Daleron COLD 3 sa nesmie užívať ani do 14 dní po ukončení liečby inhibítormi monoaminoxidázy – IMAO (lieky proti depresii).
Bez konzultácie s lekárom neužívajte žiadne ďalšie voľnopredajné lieky, najmä lieky podporujúce vykašliavanie (tzv. expektoranciá a mukolytiká), pretože Daleron COLD 3 tlmí vykašliavanie a vytvorený hlien by sa mohol hromadiť v dýchacích cestách.
 
Užívanie Daleronu COLD 3 s jedlom a nápojmi
Pri užívaní lieku Daleron COLD 3 nesmiete piť alkoholické nápoje!
 
Tehotenstvo a dojčenie
Bezpečnosť lieku v priebehu tehotenstva a dojčenia nebola dosiaľ jednoznačne zistená. Jeho užívanie počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Preto sa o prípadnom vykonávaní týchto činností poraďte s lekárom.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ DALERON COLD 3
 
Vždy užívajte Daleron COLD 3 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka je pre dospelých a deti staršie ako 15 rokov je 1-2 tablety maximálne 3-krát denne. Medzi jednotlivými dávkami by mal byť odstup aspoň 4 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 tabliet.
Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti staršie ako 15 rokov.
Liek neužívajte dlhšie ako 5 dní bez konzultácie so svojím lekárom. Pokiaľ sa Váš stav nezlepšuje, a najmä pokiaľ sa zhoršuje, poraďte sa s lekárom.
Pokiaľ vykašliavate hlieny, poraďte sa o používaní lieku s lekárom.
Niektoré z produktov metabolizmu pseudoefedríniumchloridu sú na zozname dopingových látok, preto je treba vyvarovať sa použitiu Daleronu COLD 3 u aktívnych športovcov.
Poraďte sa o dávkovaní so svojím lekárom, ak máte ochorenie obličiek s ich zníženou funkciou.
Bez odporučenia lekára neužívajte tento liek súčasne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol.
 
Ak užijete viac Daleronu COLD 3 ako máte
Užívanie vyšších, ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Bolesť brucha môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká za 1-2 dni.
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom vyvolajte vracanie a ihneď vyhľadajte lekára!
 
Ak zabudnete užiť Daleron COLD 3
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Daleron COLD 3 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní odporúčaných dávok sú nežiaduce účinky vzácne a mierne. Zriedkavo sa môže vyskytnúť nevoľnosť, sucho v ústach, podráždenosť a vzrušenie, veľmi zriedkavo nárast krvného tlaku.
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov prerušte užívanie lieku a poraďte sa so svojím lekárom.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ DALRON COLD 3
 
Uchovávajte pri teplote do 30 ˚C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Daleron COLD 3 obsahuje
-           Liečivá sú paracetamol, pseudoefedríniumchlorid a dextrometorfániumbromid.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedrínium-chloridu a 15 mg dextrometorfániumbromidu.
-           Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, predželatinovaný škrob, mastenec, kukuričný škrob, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý, chinolínová žltá E104, indigokarmín E132, makrogol.
 
Ako vyzerá Daleron COLD 3 a obsah balenia
Daleron COLD 3 sú svetlozelené podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety.
 
Obsah balenia
V škatuľke sa nachádza 10, 12 alebo 24 filmom obalených tabliet balených v blistri (Al/bezfarebný priehľadný PVC/PVDC)
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz, 02/571 04 501
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2008.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Krka
Balenie: 24 tabliet
Kód:
40094
ŠUKL kód: 40094
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyNachladnutie a chrípka
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyDýchanieHorúčkaDráždivý kašeľZápal dutín