crp test

CRP rýchlotest

Test na rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Rýchlotest CRP

Rýchlotest CRP slúži na detekciu C-reaktívneho proteínu zo vzorky plnej krvi. C-reaktívny proteín je nešpecifický marker, ktorý sa tvorí najmä v pečeni a pomáha pri stanovení bakteriálnej infekcie a iných zápalových ochorení. Ide o bielkovinu, ktorá sa nachádza v krvi a úzko súvisí so zápalom. Hovorí sa jej aj “bielkovina akútnej fázy zápalu”. Na vyšetrovanie a diagnostiku zápalu, ale aj srdcovocievnych chorôb sa používa od 90. rokov minulého storočia. Hlavným zámerom lekárov pri použití testu CRP je nedať pacientovi zbytočne antibiotiká a liečiť infekciu. či iné ochorenie v jeho tele správne. Používa sa tiež pri kontrole antibiotickej liečby a ukazuje, či organizmus na antibiotiká reaguje.

Hodnoty CRP v organizme stúpajú do 6-8 hodín po vniknutí infekcie do tela. CRP je hlavnou zložkou imunitnej odpovede organizmu. Normálne hodnoty sú do 10 mg/l u dospelých a u detí je to 5 mg/l. Odber z prsta je rýchly, takmer bezbolestný a vhodný najmä u detí. Do úvahy treba aj brať trvanie choroby. Pri krátkom trvaní, kratšom ako jeden deň, môže byť hladina CRP normálna aj v prípade vážnej bakteriálnej infekcie s prudkými telesnými prejavmi. U detí s horúčkou je podozrenie na vírusovú infekciu, ak pri trvaní choroby viac než 12 hodín, je hladina CRP pod 20 mg/l a klinické príznaky jasne nepoukazujú na bakteriálnu infekciu. Ak je hladina CRP medzi 20 - 40 mg/l a viac, ide o bakteriálnu infekciu a je potrebné nasadiť antibiotiká.

HODNOTY CRP

  • < 10 mg/l: normálna hodnota
  • 10 – 25 mg/l: zvýšená hodnota, nevylučuje bakteriálnu infekciu, ak choroba v čase odberu vzorky trvala príliš krátko, o niekoľko hodín neskôr sa odoberá nová vzorka
  • 25 – 50 mg/l: v organizme je infekcia, ďalší vývoj CRP v krátkom čase ukáže, či je bakteriálna alebo vírusová
  • 50 – 100 mg/l: bežné pri bakteriálnych infekciách, zriedkavé pri vírusových infekciách
  • > 100 mg/l: bežné pri bakteriálnych infekciách

Použitie

Test je určený na jednorazové použitie. Počas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii. V závislosti od koncentrácie CRP sa v kontrolnom okienku objavia rôzne čiarky umožňujúce semikvantitatívne vyhodnotenie výsledkov testu. Vyhodnocovanie hodnôt treba vždy konzultovať s lekárom, ktorý rozhodne o spôsobe liečby!

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: VEDA.LAB FR
Balenie: 1ks
Kategórie: Diagnostické testy
Trápi ma: Nachladnutie, chrípka