Coldrex MaxGrip Lesné ovocie 10 vreciek

Coldrex MaxGrip Lesné ovocie 10 vreciek

Prášok na prípravu horúceho nápoja. Proti príznakom chrípky a silného prechladnutia. Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, tlmí bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos. Obsahuje vitamín C. Nespôsobuje ospalosť.

10,10 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 5 bonusových bodov

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE
prášok na perorálny roztok
 
(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 2 až 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Coldrex MaxGrip Lesné ovocie a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
3.       Ako užívať Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Coldrex MaxGrip Lesné ovocie a na čo sa používa
 
Coldrex MaxGrip horúci nápoj s príchuťou lesného ovocia obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti a horúčke, ktorý odstraňuje bolesť v hrdle, bolesť hlavy, svalov i kĺbov a znižuje horúčku. V lieku je obsiahnutý v maximálnej dávke. Ďalej obsahuje fenylefrín, ktorý uvoľňuje upchatý nos a vedľajšie nosové dutiny a tak uľahčuje dýchanie. Coldrex MaxGrip Lesné ovocie tiež obsahuje vitamín C, ktorý je bežnou súčasťou liekov proti chrípke. Dopĺňa vitamín C, ktorý v počiatočnom štádiu chrípky a prechladnutia telu často chýba. Liečivá v Coldrexe MaxGrip Lesné ovocie nespôsobujú ospalosť.
 
Coldrex MaxGrip Lesné ovocie je vhodný pre dospelých od 18 rokov (vrátane starších osôb) s telesnou hmotnosťou nad 65 kg na úľavu od nepríjemných príznakov chrípky, silného prechladnutia a iných horúčkovitých ochorení sprevádzaných upchatým nosom alebo upchatými prinosovými dutinami. Coldrex MaxGrip Lesné ovocie odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle, bolesť svalov a kĺbov, uvoľňuje upchatý nos aj prinosové dutiny a znižuje horúčku.  
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
 
Pamätajte si:
 
-                 Coldrex MaxGrip Lesné ovocie obsahuje paracetamol. Neužívajte tento liek s akýmikoľvek ďalšími liekmi obsahujúcimi paracetamol.
-                 Neužívajte tento liek bez odporučenia lekára, ak máte problémy s pitím alkoholu a/alebo trpíte pečeňovým ochorením.
-                 Coldrex MaxGrip Lesné ovocie obsahuje aj dekongestant (liek odstraňujúci upchatie nosa). Neužívajte tento liek s ďalšími liekmi, ktoré sa užívajú na zmiernenie chrípky, prechladnutia alebo opuchu nosovej sliznice (upchatého nosa).
-                 Nesmiete prekročiť dávkovanie uvedené nižšie (pozri časť 3). Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
-                 Coldrex MaxGrip Lesné ovocie nie je určený na dlhodobú liečbu.
 
Neužívajte Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
 
-                 ak ste alergický/á na paracetamol, fenylefríniumchlorid, vitamín C alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-                 ak trpíte závažným ochorením pečene alebo máte žltačku,
-                 ak máte závažné problémy s vysokým krvným tlakom,
-                 ak máte závažnú hemolytickú anémiu (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek),
-                 ak trpíte zvýšeným vnútroočným tlakom (zelený zákal),
-                 ak ste užívali počas posledných dvoch týždňov lieky známe ako inhibítory monoaminooxidázy (lieky proti depresii).
 
Vzhľadom na obsah liečiv sa nesmie podávať deťom a mladistvým do 18 rokov.
 
Upozornenia a opatrenia
 
Pred užívaním Coldrexu MaxGrip Lesné ovocie sa poraďte s lekárom, ak máte niektorý z týchto zdravotných problémov:
-                 ochorenie pečene alebo obličiek,
-                 vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca,
-                 cievne ochorenie ako je Raynaudov syndróm alebo ochorenie postihujúce mozgové cievy,
-                 zvýšenú činnosť štítnej žľazy, zväčšenú prostatu,
-                 prieduškovú astmu, cukrovku,
-                 feochromocytóm (nádor drene nadobličiek),
-                 glaukóm s úzkym uhlom (zelený zákal),
-                 nedostatok glukózo-6-fosfát dehydrogenázy alebo hemolytickú anémiu,
-                 užívate tzv. tricyklické antidepresíva (lieky proti depresii) alebo betablokátory (lieky na zníženie krvného tlaku a spomalenie srdcovej činnosti).
Liek nie je vhodný pre tehotné ženy. Dôjčiace ženy môžu liek užívať len na odporučenie lekára.
 
Iné lieky a Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
 
Účinky Coldrexu MaxGrip Lesné ovocie a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.Predtým, ako začnete užívať Coldrex MaxGrip Lesné ovocie, je potrebné sa poradiť s lekárom v týchto prípadoch:
-                 užívate metoklopramid alebo domperidón (na liečbu nevoľnosti a vracania) alebo cholestyramín (na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi), pretože dochádza k ovplyvneniu vstrebávania paracetamolu,
-                 užívate lieky na zníženie zrážavosti krvi (napr. warfarín), pretože by mohlo dôjsť k zvýšeniu krvácavosti,
-                 ak užívate Coldrex MaxGrip Lesné ovocie, neužívajte súbežne iné lieky na chrípku a prechladnutie alebo dekongestanty, najmä iné lieky obsahujúce paracetamol,
-                 užívanie lieku s akýmikoľvek súbežne užívanými liekmi je možné len po porade s lekárom, pretože riziko postihnutie pečene pôsobením paracetamolu je vyššie pri súbežnom užívaní iných liekov, ktoré môžu spôsobovať poškodenie pečene alebo liekov indukujúcich pečeňové mikrosomálne enzými, napr. niektoré lieky proti epilepsii.
-                 Fenylefrín nachádzajúci sa v lieku môže v kombinácii s niektorými liekmi proti depresii spôsobiť zvýšenie krvného tlaku.
-                 Rovnako súbežné podávanie s betablokátormi (lieky na zníženie krvného tlaku a spomalenie srdcovej činnosti) môže znížením účinku týchto liekov viesť k zvýšeniu krvného tlaku.
-                 Ak užívate probenecid (na liečbu dny), lamotrigín (na liečbu epilepsie), fenobarbital (na liečbu epilepsie), izoniazid (na liečbu tuberkulózy), zidovudín (na liečbu infekcie HIV), rifampicín alebo chloramfenikol (na liečbu bakteriálnych infekcií).
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Coldrex MaxGrip Lesné ovocie a jedlo a nápoje
 
Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene. Ak máte problémy s pitím alkoholu, poraďte sa pred začiatkom liečby s lekárom.
Liek sa môže podávať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženiu účinku paracetamolu.
 
Tehotenstvo a dojčenie
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Liek nie je vhodné užívať počas tehotenstva. Dôjčiace ženy môžu liek užívať len na odporučenie lekára.  
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 
Coldrex MaxGrip Lesné ovocie nemá žiadny alebo má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Coldrex MaxGrip Lesné ovocie môže u niektorých pacientov vyvolať závraty. Ak sa závraty vyskytnú, pacient nesmie viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Coldrex MaxGrip Lesné ovocie obsahuje cca 5,1 mmol (118 mg) sodíka v dávke. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Tento liek obsahuje 5 000 mg sacharózy v dávke. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.
Obsahuje oranžovú žlť (E110) a azorubín (E122). Môžu vyvolať alergické reakcie.
 
 
3.       Ako užívať Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
 
Vždy užívajte tento liekpresne podľa pokynov v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Obsah vrecka vysypte do pohára a zalejte horúcou vodou. Miešajte, kým sa prášok nerozpustí.
V prípade potreby pridajte studenú vodu, podľa chuti môžete prisladiť medom alebo cukrom a vypite.
Dospelí (vrátane starších osôb) s telesnou hmotnosťou nad 65 kg: 1 vrecko 1 až 4-krát denne s odstupom 4 - 6 hodín. Jednotlivé dávky užívajte najskôr po 4 hodinách. Maximálna jednotlivá dávka je 1 vrecko, maximálna denná dávka sú 4 vrecká. Neprekračujte odporučené dávkovanie.
Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
 
Ak nedôjde do 3 dní k zlepšeniu príznakov (horúčka, bolesť) alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky alebo neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom.
Bez porady s lekárom neužívajte tento liek dlhšie ako 7 dní.
 
Ak užijete viac Coldrexu MaxGrip Lesné ovocie, ako máte
 
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie a povedzte mu presne, aké množstvo lieku ste užili. Ukážte im použité balenie a túto písomnú informáciu pre používateľa. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene. V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
 
Užite jednu dávku hneď, keď si na to spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neužívajte viac ako 1 dávku počas 4 hodín.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky paracetamolu sú zriedkavé, vyskytujú sa s frekvenciou  1-10 pacientov z 10 000 a môžu sa prejaviť ako:
-                 alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie v dôsledku zúženia priedušiek (bronchospazmus), svrbenie, potenie,
-                 zmeny krvného obrazu (poruchy krvných doštičiek a kmeňových buniek),
-                 bolesť žalúdka alebo iné tráviace ťažkosti, nevoľnosť a vracanie, hnačka,
-                 závrat, nevoľnosť, zvýšená teplota, depresia, zmätenosť, halucinácie, triaška, opuchy,
-                 abnormálna funkcia pečene, zlyhanie pečene, žltačka.
 
Vedľajšie účinky spojené s fenylefrínom s neznámou frekvenciou výskytu:
-                 nervozita, bolesť hlavy, závrat, nespavosť a palpitácie (búšenie srdca), zrýchlená srdcová činnosť,
-                 hnačka, vracanie,
-                 poruchy videnia,
-                 alergické reakcie (kožné vyrážky, žihľavka),
-                 sťažené alebo bolestivé močenie.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.       Ako uchovávať Coldrex MaxGrip Lesné ovocie
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Coldrex MaxGrip Lesné ovocie obsahuje
 
Liečivá sú paracetamol 1000 mg, fenylefríniumchlorid 10 mg a kyselina askorbová (vitamín C) 70 mg.
Ďalšie zložky sú sacharóza, kyselina vinná, trinátriumcitrát, aspartám, ovocná príchuť v prášku (obsahuje sacharózu, maltodextrín, oxidovaný kukuričný škrob, rastlinný olej), farbivá: oranžová žlť (E110), azorubín (E122) a zeleň S (E142).
 
Ako vyzerá Coldrex MaxGrip Lesné ovocie a obsah balenia
 
Coldrex MaxGrip Lesné ovociejeprášok na perorálny roztok ružovej až broskyňovej farby s ovocno mentolovou príchuťou. Dodáva sa v jednodávkových zatavených vrstvených vreckách (papier/PE/ALU/PE).
Veľkosť balenia: 1, 3, 5, 6, 10 alebo 12 vreciek v škatuľke.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľom rozhodnutia o registrácii:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.
Výrobca:
SmithKline Beecham, S.A., Alcalá de Henares, Madrid, Španielsko.
 
Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
Telefón: +421 2 4826 1111
Fax: +421 2 4826 1214
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.