• Z reklamy
Celaskon long effect 500mg 60kps

Celaskon long effect 500mg 60kps

500mg vitamínu C v 1 kapsuli s predĺženým účinkom (8-12 hodín)

8,99 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
6,29 €
4,19 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CELASKON LONG EFFECT
 
tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
kyselina askorbová
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať CELASKON LONG EFFECT obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-       Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-       Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-       Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-       Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov  sa dozviete:
1. Čo je CELASKON LONG EFFECT a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete CELASKON LONG EFFECT 
3. Ako užívať CELASKON LONG EFFECT 
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať CELASKON LONG EFFECT 
6. Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE CELASKON LONG EFFECT A NA ČO SA POUŽÍVA
CELASKON LONG EFFECT sa užíva na posilnenie odolnosti organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie.
Užívanie lieku CELASKON LONG EFFECT zmierňuje a skracuje príznaky chrípky a nachladnutia.
CELASKON LONG EFFECT posilňuje imunitný systém, znižuje možnosť ochorenia z nachladnutia.
CELASKON LONG EFFECT pokrýva zvýšenú potrebu vitamínu C organizmu v stresových situáciách.
Liek CELASKON LONG EFFECT obsahuje vitamín C, ktorý je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev, pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa prenosu nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, vstrebávanie železa z potravy, normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a hojenie rán.
Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvoriť, preto je ho potrebné do organizmu dodávať.
CELASKON LONG EFFECT sa ďalej užíva pri stavoch zvýšenej potreby vitamínu C, v tehotenstve a období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE CELASKON LONG EFFECT
Neužívajte CELASKON LONG EFFECT,
- ak ste precitlivený (alergický) na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek CELASKONu LONG EFFECT.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CELASKON LONG EFFECT :
Upozornite lekára, ak
-          trpíte poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza),
-          máte oxalátové obličkové kamene,
-          trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov.
Pri dodržaní odporúčaného dávkovania je liek vhodný pre diabetikov.
Vzhľadom na liekovú formu tento liek nie je vhodný pre deti do 3 rokov.
Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na skryté krvácanie v stolici.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Pri súčasnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová vstrebávanie železa a V-penicilinu. Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať spätné vstrebávanie salicylátov v obličkách. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť liekov proti zrážavosti krvi, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Lekár by mal byť informovaný o dojčení a tehotenstve (aj predpokladanom).
V období tehotenstva a dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy liek užívať, obyčajne jednu kapsulu denne. Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.
 
 Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách CELASKON LONG EFFECT
CELASKON LONG EFFECT obsahuje oranžovú žlť, ktorá môže u niektorých pacientov spôsobiť alergické reakcie.
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete tento liek užívať.
 
 
 
3. Ako užívať CELASKON LONG EFFECT
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka je jedna kapsula denne.
Pri liečbe hypovitaminózy C (nedostatok vitamínu C) sa užívajú vyššie dávky, až 2000 mg denne, podľa odporučenia lekára.
 
 
Ak užijete viac CELASKON LONG EFFECT, ako máte
Príjem vyšších ako odporúčaných dávok môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov. Špecifická terapia nie je známa, možno liečiť len príznaky.
 
Ak zabudnete užiť CELASKON LONG EFFECT
Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY   
Tak ako všetky lieky, aj CELASKON LONG EFFECT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri odporúčanom dávkovaní sa nežiaduce účinky objavujú len výnimočne.
Nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať s určitou frekvenciou výskytu, ktoré sú definované nasledovne:
 
Veľmi časté:
Vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta z 10
Časté:
Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100
Menej časté:
Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1 000
Zriedkavé:
Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000
Veľmi zriedkavé:
Vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10 000
Neznáme:
neznáme (z dostupných údajov)
 
Menej časté nežiaduce účinky
·         ekzém
·         urtikária (žihľavka)
·         nauzea (nutkanie na vracanie)*
·         vracanie*
·         hnačka*
 
Zriedkavé nežiaduce účinky
·         pocit slabosti*
·         oxalátové močové kamene**
 
Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky
·         hemolytická anémia (málokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek)**
·         zlyhanie obličiek**
* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)
** pri veľmi vysokých dávkach
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.         Ako UCHOVÁVAť  CELASKON LONG EFFECT
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 oC.
Nepoužívajte CELASKON LONG EFFECT po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo CELASKON LONG EFFECT obsahuje
 
Liečivo je kyselina askorbová 500 mg v 1 kapsule.
Ďalšie zložky sú zrnkový cukor, prírodný šelak, kyselina vínna, mastenec, želatína, oranžová žlť, oxid titaničitý.
 
Ako vyzerá CELASKON LONG EFFECT a obsah balenia
Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0, vrchná časť je nepriehľadná, oranžová, spodná časť je priehľadná oranžová, ktoré obsahujú biele až krémové pelety.

Veľkosť balenia:

10 kapsúl ( 1 blister v škatuľke)
30 kapsúl ( 3 blistre v škatuľke)
40 kapsúl ( 4 blistre v škatuľke)
60 kapsúl ( 6 blistrov v škatuľke)
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
ZENTIVA, a. s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 33 100 100
e-mail: zentiva@zentiva.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.