Celaskon 500mg červený pomaranč, šumivé tablety 30ks

Celaskon 500mg červený pomaranč, šumivé tablety 30ks

500mg vitamínu C v 1 tablete s príchuťou červeného pomaranča

7,30 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CELASKON 500 MG červený pomaranč
 
šumivé tablety
kyselina askorbová
.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať CELASKON 500 MG  obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je CELASKON 500 MG  a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete CELASKON 500 MG
3.         Ako užívať CELASKON 500 MG 
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať CELASKON 500 MG
6.         Ďalšie informácie
 
1.       ČO JE CELASKON 500 MG  A NA ČO SA POUŽÍVA
 
CELASKON 500 MG sa užíva na posilnenie odolnosti organizmu pri infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie.
Užívanie lieku CELASKON 500 MG  zmierňuje a skracuje príznaky chrípky a nachladnutia.
CELASKON 500 MG  posilňuje imunitný systém, znižuje možnosť ochorenia z nachladnutia.
CELASKON 500 MG  pokrýva zvýšenú potrebu vitamínu C  organizmu v stresových situáciách.
Liek CELASKON 500 MG  obsahuje vitamín C, ktorý je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a ciev, pre tvorbu látok zúčastňujúcich sa na prenose nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov, vstrebávanie železa z potravy, normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a  hojenie rán.
Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvoriť, preto je potrebné ho do organizmu dodávať.
CELASKON 500 MG  sa ďalej užíva pri stavoch zvýšenej potreby vitamínu C, v tehotenstve a v období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán a zlomenín.
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE CELASKON 500 MG 
Neužívajte CELASKON 500 MG 
-        keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek CELASKONu 500 MG 
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CELASKONu 500 MG 
Upozornite lekára, ak:
-          trpíte poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza),
-          máte oxalátové obličkové kamene,
-          trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov.
Pri dodržaní odporúčaného dávkovania je liek vhodný pre diabetikov.
Vzhľadom na obsah hydrogénuhličitanu sodného nie je tento liek vhodný pre deti do 3 rokov.
Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na okultné krvácanie v stolici.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Pri súčasnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová vstrebávanie železa, penicilínu a etinylestradiolu (ženského pohlavného hormónu, ktorý býva často súčasťou hormonálnej antikoncepcie). Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať spätné vstrebávanie salicylátov v obličkách. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť liekov proti zrážavosti krvi, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12.
Ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov, poraďte sa o užívaní CELASKONu 500 MG s lekárom alebo lekárnikom.
 
Tehotenstvo a dojčenie
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Lekár by mal byť informovaný o dojčení a tehotenstve (aj predpokladanom).
V období tehotenstva a dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy liek užívať, zvyčajne jednu tabletu denne. Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách CELASKONu 500 MG 
Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom skôr než začnete CELASKON 500 MG  užívať.
Tento liek obsahuje 246 mg sodíka. Toto je nutné vziať do úvahy u pacientov na diéte s nízkym obsahom sodíka.
 
3.       AKO UŽÍVAŤ CELASKON 500 MG 
 
Vždy užívajte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka je jedna tableta denne.
 
Pri liečbe hypovitaminózy C (nedostatok vitamínu C) sa užívajú vyššie dávky, až 2000 mg denne, podľa odporučenia lekára.
Tabletu rozpusťte asi v 150 ml vody a vypite.
 
Ak užijete viac CELASKONu 500 MG  ako máte
 
Príjem vyšších ako odporúčaných dávok môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov. Špecifická terapia nie je známa, možno liečiť len príznaky.
Ak zabudnete užiť CELASKON 500 MG 
 
Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete.                                                            Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj CELASKON 500 MG  môže spôsobovať   vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri odporúčanom dávkovaní sa nežiaduce účinky objavujú len výnimočne.
Nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať s určitou frekvenciou výskytu, ktoré sú definované nasledovne:
 
Veľmi časté:
Vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta z 10
Časté:
Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100
Menej časté:
Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1 000
Zriedkavé:
Vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000
Veľmi zriedkavé:
Vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10 000
Neznáme:
neznáme (z dostupných údajov)
 
Menej časté nežiaduce účinky
·         ekzém
·         urtikária (žihľavka)
·         nauzea (nutkanie na vracanie)*
·         vracanie*
·         hnačka*
 
Zriedkavé nežiaduce účinky
·         pocit slabosti*
·         oxalátové močové kamene**
 
Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky
·         hemolytická anémia (málokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek)**
·         zlyhanie obličiek**
* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)
** pri veľmi vysokých dávkach
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte CELASKON 500 MG po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo CELASKON 500 MG  obsahuje
 
Liečivo je kyselina askorbová (acidum ascorbicum) 500 mg v 1 šumivej tablete.
Ďalšie zložky sú: kyselina citrónová, sorbitol, hydrogénuhličitan sodný, laktóza, acesulfam K, kyselina fumarová, mandarínková aróma.
 
Ako vyzerá CELASKON 500 MG  a obsah balenia
 
Vzhľad: biele až takmer biele mramorovité okrúhle hladké hygroskopické tablety s mandarínkovou príchuťou.
Veľkosť balenia: 10, 20 alebo 30 šumivých tabliet.
                                                                                                                
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
ZENTIVA, a. s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 33 100 100
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Zentiva
Balenie: 30 šumivých tabliet
Kód:
M6091
ŠUKL kód: M6091
EAN:
8584005701596
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyNachladnutie a chrípka
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuImunitaImunita dospelých