• Produkt mesiaca
Celaskon tablety 250mg 100ks

Celaskon tablety 250mg 100ks

250mg vitamínu C v 1 tablete Prvá voľba v prevencii a liečbe sezónnych ochorení. Vhodný do výbavy každej domácnosti.

5,55 €
4,89 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
2,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CELASKON® tablety 250 mg
(kyselina askorbová)
tablety
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Pri jeho užívaní dodržiavajte, prosím, nasledujúce pokyny. Písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete :
1.         Čo je CELASKON tablety 250 mg a na čo sa užíva
2.         Skôr ako užijete CELASKON tablety 250 mg 
3.         Ako užívať CELASKON tablety 250 mg 
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať tablety CELASKON 250 mg 
6.         Ďalšie informácie
 
1.         Čo je CELASKON® tablety 250 mg a na čo sa užíva
CELASKON tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitamínu C (vitamín C je kyselina askorbová) v jednej tablete.
Vitamíny sú zložité látky nevyhnutné pre mnohé funkcie v organizme. Vitamín C patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.
Zvýšená potreba vitamínu C je u ťarchavých a dojčiacich žien, u detí v období rastu, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, v rekonvalescencii po infekčných chorobách, po ťažkých úrazoch, popáleninách, rozsiahlych operáciách, pri pobyte v extrémne nízkych teplotách, u obyvateľov veľkých miest, u fajčiarov (až trojnásobná potreba v porovnaní s nefajčiarmi), u alkoholikov, pri nedostatočnej alebo jednostrannej výžive, najmä u starých ľudí.                                                                                                                                           Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvárať, preto ho treba do organizmu dodávať.
 
 
2.         Skôr ako užijete CELASKON 250 mg OCHUTENÉ TABLETY
Neužívajte tento liek
-           keď ste precitlivený na vitamín C alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku CELASKON tablety 250 mg
Upozornite lekára, ak
- trpíte poruchou látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza),
- máte oxalátové obličkové kamene.
Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov (najmä stanovenie glukózy v moči, test na skryté krvácanie v stolici a i.). Poraďte sa s lekárom, ako dlho pred laboratórnymi testami je nutné dávkovanie CELASKONu tablety 250 mg znížiť alebo ho celkom vysadiť.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Pri odporúčanom dávkovaní u stavov, pri ktorých je nedostatok vitamínu C alebo jeho zvýšená potreba, nedochádza k ovplyvneniu účinku iných liekov. O vhodnosti užívania Celaskonu tablety 250 mg súčasne s voľnopredajnými prípravkami, ktoré takisto obsahujú vitamín C, sa poraďte s lekárom. Ak užívate vitamín C v dávkach vyšších ako 1 g, informujte o tom lekára pri predpisovaní iných liekov.
 
Užívanie lieku CELASKONu tablety 250 mg s jedlom a nápojmi
Pre dobré zužitkovanie v organizme je vhodné užívať celkovú dennú dávku rozdelenú na niekoľko čiastkových dávok. Celaskon tablety 250 mg sa užíva najlepšie pred jedlom a dostatočne sa zapije vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
V tehotenstve a v období dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy CELASKON tablety 250 mg prechodne užívať. Vitamín C prechádza do krvi plodu a do materského mlieka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v ťarchavosti môžu viesť u novorodencov k jeho zvýšenej potrebe až k prejavom jeho nedostatku.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.
 
3.         Ako užívať CELASKON tablety 250 mg 
Zvyčajná dávka tohto vitamínu je:
-          dospelí aj deti staršie ako 6 rokov zvyčajne užívajú 2 - 4 tablety Celaskonu tablety 250 mg denne, na pokrytie zvýšenej potreby na prechodný čas 1 - 2 tablety Celaskonu tablety 250 mg denne.
-          deťom vo veku 2 - 6 rokov sa Celaskon tablety 250 mg podáva len na odporučenie lekára,              1/2 - 1 tableta Celaskonu tablety 250 mg denne.
-          deťom mladším ako 2 roky sa Celaskon tablety 250 mg nepodáva.
 
Ak užijete viac CELASKONu tablety 250 mg  ako máte
Pri dávkovaní vyššom ako 4 tablety denne, najmä dlhodobejšom, môže dôjsť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov. Pri jednorazovom predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac tabliet, môže dôjsť k nevoľnosti až dáveniu, nadbytočné množstvo vitamínu C sa vylúči močom.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, CELASKON tablety 250 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri odporúčanom dávkovaní sa Celaskon tablety 250 mg veľmi dobre znáša, pretože množstvo vitamínu C, ktoré presahuje potreby organizmu, sa rýchlo vylúči do moču. Pri dávkach vyšších ako 1 g vitamínu C denne (4 tablety Celaskonu tablety 250 mg) môže dôjsť k podráždeniu žalúdočnej sliznice, nevoľnosti, dáveniu, celkovej slabosti, hnačkám a k tvorbe obličkových kameňov (bolesti v chrbte). U alergických osôb sa môžu celkom ojedinele objaviť ekzémy, žihľavka alebo aj astmatický záchvat.
Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa poraďte s lekárom.
 
5.         Ako uchovávať CELASKON tablety 250 mg 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
CELASKON tablety 250 mg  nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 – 25 °C, chráňte pred svetlom!
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo CELASKON tablety 250 mg obsahuje
 
Liečivo je kyselina askorbová (vitamín C) 250 mg v 1 tablete.
Pomocné látky sú: kukuricový škrob , predželatínovaný kukuricový škrob, dihydrát edetanu dvojsodného, mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, mikrokryštalická celulóza, hlinitý lak oranžovej žltej E 110.
 
Ako vyzerá CELASKON tablety 250 mg  a obsah balenia
CELASKON tablety 250 mg  sú mramorované oranžovo biele až oranžovo takmer biele ploché tablety s deliacou ryhou o priemere 9 mm.
Obsah balenia: 30 a 100 tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva k. s., Praha, Česká republika
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2009. 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sanofi-aventis
Balenie: 100 tabliet
Kód:
78278
ŠUKL kód: 78278
EAN:
8594739701625
Kategórie: Voľnopredajné lieky
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuImunitaImunita dospelých