Carbotox 20tbl

Carbotox 20tbl

Účinný pri otravách niektorými jedmi. Adsorpčné uhlie pohlcuje na svoj povrch plyny a toxické látky zo zažívacieho ústrojenstva. Prídavok tiosíranu sodného má mierne preháňajúci účinok a neutralizuje niektoré jedy.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CARBOTOX
tablety
(Carbo activatus, Natrii thiosulfas)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Carbotox obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 dní, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Carbotox a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Carbotox
3.       Ako užívať Carbotox
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Carbotox
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE CARBOTOX A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Carbotox patrí do skupiny liekov obsahujúcich aktívne uhlie, ktoré pohlcuje plyny a toxické látky z tráviaceho systému. Prítomný tiosíran sodný má mierne preháňavý účinok a neutralizuje niektoré jedy.
 
Carbotox je určený na liečbu dospelých, mladistvých a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu liek krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien                   a mladiství pri akútnej hnačke spôsobenej diétnou chybou a pri dráždivom tračníku.
Liek sa používa tiež pri diagnostickom vyšetrení žlčníka a žlčových ciest.
 
Liek nie je určený pre deti do 3 rokov. Deťom od 3 rokov môže byť liek podávaný len po odporúčaní lekára.
Len na odporúčanie lekára užívajú liek dospelí, ktorí trpia vredovým zápalom hrubého čreva, zápalom sliznice žalúdka a nadmerným rozkladom potravy v čreve a pri akútnych otravách toxickými látkami.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE CARBOTOX
 
Neužívajte Carbotox
-        keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zložku lieku Carbotox
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaníCarbotoxu
Ak trpíte:
-        vredovým zápalom hrubého čreva
-        zápalom sliznice žalúdka
-        nadmerným rozkladom potravy v čreve
Ak sa Vás týká niektorý z vyššie uvedených bodov, poraďte se pred užívaním Carbotoxu s lekárom.
 
Užívanie iných liekov
Účinky Carbotoxu a účinky iných súčasne užívaných liekovsa môžu navzájom ovplyvňovať.
Carbotox ovplyvňuje účinok nasledujúcich liekov:
-           znižuje účinky antikoncepčných prípravkov užívaných ústami a preto je potrebné, aby sa ženy     v období užívania Carbotoxu poistili aj inou formou antikoncepcie.
-           znižuje vstrebávanie a tým účinky iných liekov podávaných ústami, preto musí byť medzi            užitím Carbotoxu a užitím iných liekov dodržaný interval aspoň dvoch hodín.
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
 
Užívanie Carbotoxus jedlom a nápojmi
Tablety sa užívajú celé a zapijú malým množstvom vody, alebo sa nechajú rozpadnúť v pohári v malom množstve vody, dôkladne sa rozmiešajú a obsah pohára sa vypije. Odporúča sa užívať Carbotox dve hodiny po jedle alebo užití iného lieku ústami.
Pri liečbe týmto liekom nepite alkoholické nápoje.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Carbotox sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Carbotox nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ CARBOTOX
 
Vždy užívajte Carbotox  presne tak, ako je uvedené v písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste istý, ako užívať liek, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dávkovanie
Bez odporúčania lekára neužívajte dlhšie ako 2 dni. Odporúčané dávky sú nasledujúce.
 
Dospelí a mladiství:
Zvyčajná denná dávka užívaná k liečbe je 2 - 3 tablety 3 - 4 -  krát denne.
 
Deti od 3 rokov:
Zvyčajná dávka je 2 - 3 tablety 3 - 4 - krát denne.
 
Tablety sa užívajú celé a zapijú malým množstvom vody, alebo sa nechajú rozpadnúť v pohári v malom množstve vody, dôkladne sa rozmiešajú a obsah pohára sa vypije. Tablety sa môžu rozhrýzť alebo rozdrviť a zapiť vodou. Pri otravách toxickými látkami sa podávajú tablety rozdrvené. Deťom sa tablety podávajú vždy ako suspenzia, ktorá vznikne rozdrvením alebo rozpadnutím tabliet v malom množstve vody a dávku dieťa zapije pohárom vody alebo teplého čaju.
 
 
Ak užijete viac Carbotoxu, ako máte
Predávkovanie môže spôsobiť vracanie.
Ak predpokladáte, že došlo k predávkovaniu liekom, oznámte to lekárovi.
 
Ak prestanete užívať Carbotox
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, aj Carbotox môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Žalúdočno-črevné poruchy:
-           zníženie vstrebávania a tým účinkov súčasne podávaných liekov ústami,
-           čierne zafarbenie stolice, ktoré môže maskovať krvácanie do tráviaceho ústrojenstva,
-           vyššie dávky môžu spôsobiť vracanie.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ CARBOTOX
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Carbotox po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Carbotox obsahuje
 
-          Liečivá sú carbo activatus 320 mg a natrii thiosulfas 25 mg v jednej tablete.
-          Ďalšie zložky sú sacharóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol 85 %, želatína, mastenec,
       stearan horečnatý, a sodná soľ karboxymetylškrobu.
 
Ako vyzerá Carbotox a obsah balenia
Čierne okrúhle ploché tablety so skosenými hranami.
Balenie obsahuje 20 tabliet.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválena v  auguste 2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.