Carbocit 20tbl

Carbocit 20tbl

Proti hnačke, plynatosti a črevným infekciám. Adsorpčné uhlie pohlcuje na svoj povrch plyny a toxické látky zo zažívacieho ústrojenstva. Prítomná zlúčenina bizmutu má miestny dezinfekčný a adstringentný účinok v tráviacom trakte. Kyselina citrónová nahradzuje nedostatok protónov pri ich nedostatočnom vylučovaní žalúdočnou sliznicou.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CARBOCIT
tableta
(Carbo activatus, Bismuthi subgallas, Acidum citricum monohydricum)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Carbocit obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 dní, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Carbocit a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Carbocit
3.       Ako užívať Carbocit
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Carbocit
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE CARBOCIT A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Carbocit patrí do skupiny liekov obsahujúcich aktívne uhlie, ktoré pohlcuje plyny a toxické látky         z tráviaceho systému. Prítomná zlúčenina bizmutu má miestny dezinfekčný a adstringentný účinok v tráviacom trakte. Kyselina citrónová nahradzuje nedostatok protónov pri ich nedostatočnom vylučovaní žalúdočnou sliznicou. 
 
Carbocit je určený na liečbu dospelých, mladistvých a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu liek krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí a mladiství pri akútnej hnačke spôsobenej diétnou chybou, pri výskyte menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami a pri dráždivom tračníku.
 
Liek nie je určený pre deti do 3 rokov. Deťom od 3 rokov môže byť liek podávaný len po odporúčaní lekára.
Len na odporúčanie lekára užívajú liek dospelí, ktorí trpia vredovým zápalom hrubého čreva, zápalom sliznice žalúdka a nadmerným rozkladom potravy v čreve, alebo hnačkou, ktorá sa vyskytne v priebehu iných základných ochorení (cukrovka).
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE CARBOCIT
 
Neužívajte Carbocit
-          keď ste alergický (precitlivený) na zlúčeniny bizmutu alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku lieku Carbocit
 
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Carbocitu
Ak trpíte:
-        vredovým zápalom hrubého čreva
-        zápalom sliznice žalúdka
-        nadmerným rozkladom potravy v čreve
-        hnačkou, ktorá sa vyskytne v priebehu iných základných ochorení (cukrovka)
Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov, poraďte se pred užívaním Carbocitu s lekárom.
 
Užívanie iných liekov
Účinky Carbocitu a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Carbocit ovplyvňuje účinok nasledujúcich liekov:
-           znižuje účinky antikoncepčných prípravkov užívaných ústami, a preto je potrebné, aby sa ženy     v období užívania Carbocitu poistili aj inou formou antikoncepcie.
-           znižuje vstrebávanie a tým účinky iných liekov podávaných ústami, preto musí byť medzi            užitím Carbocitu a užitím iných liekov dodržaný interval aspoň dvoch hodín.
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
 
Užívanie Carbocitu s jedlom a nápojmi
Tablety sa užívajú celé a zapijú malým množstvom vody, alebo sa nechajú rozpadnúť v pohári            v malom množstve vody, dôkladne sa rozmiešajú a obsah pohára sa vypije. Odporúča sa užívať Carbocit dve hodiny po jedle alebo užití iného lieku ústami.
Pri liečbe týmto liekom nepite alkoholické nápoje.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s užívaním Carbocitu počas tehotenstva a dojčenia sa v prípade potreby o užívaní poraďte s lekárom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Carbocit nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ CARBOCIT
 
Vždy užívajte Carbocit presne tak, ako je uvedené v písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste istý, ako užívať liek, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dávkovanie
Bez odporúčania lekára neužívajte dlhšie ako 2 dni. Odporúčané dávky sú nasledujúce.
 
Dospelí a mladiství:
Zvyčajná denná dávka užívaná k liečbe menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi                    a baktériami a pri dráždivom tračníku je 2 - 4 tablety 3 - 4 - krát denne. Pri akútnej hnačke spôsobenej diétnou chybou sa užíva 4 - 5 tabliet 3 - 4 - krát denne.
 
Deti od 3 rokov:
Zvyčajná dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4 - krát denne.
 
Tablety sa užívajú celé a zapijú malým množstvom vody, alebo sa nechajú rozpadnúť v pohári            v malom množstve vody, dôkladne sa rozmiešajú a obsah pohára sa vypije. Tablety sa môžu rozhrýzť alebo rozdrviť a zapiť vodou. Deťom sa tablety podávajú vždy ako suspenzia, ktorá vznikne rozdrvením alebo rozpadnutím tabliet v malom množstve vody a dávku dieťa zapije pohárom vody alebo teplého čaju.
 
Ak užijete viac Carbocitu, ako máte
Prítomná zlúčenina bizmutu môže pri predávkovaní spôsobiť nauzeu a vracanie.
Ak predpokladáte, že došlo k predávkovaniu liekom, oznámte to lekárovi.
 
Ak prestanete užívať Carbocit
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, aj Carbocit môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Žalúdočno-črevné poruchy:
-           zníženie vstrebávania a tým účinkov súčasne podávaných liekov ústami,
-           čierne zafarbenie stolice, ktoré môže maskovať krvácanie do tráviaceho ústrojenstva,
-           vyššie dávky môžu spôsobiť nauzeu a vracanie.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ CARBOCIT
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Carbocit po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojko lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Carbocit obsahuje
 
-          Liečivá sú carbo activatus 320 mg, bismuthi subgallas 25 mg a acidum citricum monohydricum
3 mg v jednej tablete.
-          Ďalšie zložky sú sacharóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol 85 %, želatína, mastenec, stearan horečnatý, sodná soľ karboxymetylškrobu a citrónová silica.
 
Ako vyzerá Carbocit a obsah balenia
Čierne okrúhle ploché tablety so skosenými hranami.
Balenie obsahuje 20 tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválena v júli 2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.