Canephron 60tbl

Canephron 60tbl

Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním. Na podpornú liečbu a doplnenie špecifických opatrení v prípade miernych zápalových ochorení močových ciest a na výplachy močových ciest ako prevencia usadzovania obličkového piesku.

12,90 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 6 bonusových bodov
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Canephron®
obalené tablety
 
Centaurium erythraea Rafn, herba; Levisticum officinale Koch, radix;
Rosmarinus officinalis L., folium
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Canephronobalené tablety pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Canephron a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Canephron
3. Ako užívať Canephron
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Canephron
6. Ďalšie informácie
 
 
1. ČO JE CANEPHRON A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Canephron je tradičný rastlinný liek.
 
Užíva sa tradične na podpornú liečbu a doplnenie špecifických opatrení v prípade miernych zápalových ochorení močových ciest a na výplachy močových ciest ako prevencia usadzovania obličkového piesku.
 
Canephron je tradičný rastlinný liek určený na indikácie založené výhradne na jeho dlhodobom používaní.
 
 
2. SKÔR AKO UŽIJETE CANEPHRON
 
Nepoužívajte Canephron
- keď ste alergický (precitlivený) na vňať zemežlče, koreň ligurčeka, listy rozmarínu, na rastliny   
 čeľade horcovité, zelerovité, hluchavkovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Canephronu
 
- ak trpíte na peptické vredy (ide o typ vredu žalúdka alebo dvanástnika)
 
- ak máte zhoršenú funkciu obličiek, v prípade zápalových ochorení obličiek je nutné
 konzultácia s lekárom.
 
- ak máte opuch pre nadbytočné zadržiavanie vody v tele a zníženú funkciu srdca alebo obličiek.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Canephron
-       pri výskyte krvi v moči, poruchách močenia a akútnej retencii moču (náhla neschopnosť vyprázdnenia) kontaktujte ihneď lekára.
 
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov.
 
Užívanie iných liekov
Interakcie s inými liekmi nie sú doposiaľ známe.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vzhľadom na to, že nie sú dostupné skúsenosti s liečbou počas tehotenstva a laktácie, liek sa nemá podávať tehotným a dojčiacim ženám.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Canephron obalené tablety
Tento liek obsahuje glukózu, sacharózu a laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ CANEPHRON
 
Vždy užívajte Canephron presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Vek
Jednotlivá dávka
3-krát denne
Celková denná dávka
Deti od 6 do 11 rokov
1 obalená tableta
3 obalené tablety
Mladiství od 12 rokov a dospelí
2 obalené tablety
6 obalených tabliet
 
Tablety sa majú užiť nerozhryzené a zapiť s trochou tekutiny.
 
Pre optimálny účinok sa odporúča počas liečby Canephronom výdatný príjem tekutín.
 
Dĺžka liečby
Tradičná dĺžka liečby je 3 až 6 mesiacov. Ak symptómy pretrvávajú počas používania lieku, poraďte sa so svojim lekárom.
 
Ak si myslíte, že liek Canephron účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s Vašim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak užijete viac lieku Canephron ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť Canephron
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Canephron môže  spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Vedľajšie účinky, ktoré sú časté (môžu sa prejaviť u viac ako 1 zo 100 pacientov):
nevoľnosť, zvracanie, hnačka
 
Vedľajšie účinky, ktoré sú menej časté (môžu sa prejaviť u menej ako 1 zo 100 pacientov):
 alergické kožné reakcie
 
Pokiaľ sa u Vás vyskytnú tieto alebo iné nežiaduce účinky, prestaňte ihneď s užívaním lieku Canephron a oznámte to svojmu lekárovi.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ CANEPHRON
 
Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Canephron po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli či vnútornom blistri ako mesiac/rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Canephron obsahuje
1 obalená tableta obsahuje liečivá:
Centaurium erythraea Rafn, herba (vňať zemežlče menšej)        18 mg
Levisticum officinale Koch, radix (koreň ligurčeka lekárskeho)   18 mg
Rosmarinus officinalis L., folium (listy rozmarínu lekárskeho)     18 mg
 
Ďalšie zložky sú:
Uhličitan vápenatý, glukózový sirup, monohydrát laktózy, stearan horečnatý, želatínový kukuričný škrob a modifikovaný kukuričný škrob, montanglykolový vosk, povidon (25, 30), prírodný ricínový olej, sacharóza, šelak, vysoko disperzný dioxid silikónu, mastenec.
 
Farbivá: oxid železitý (III) (E172), riboflavín (E101), oxid titaničitý (E171).
 
Ako vyzerá Canephron a obsah balenia
Canephron sú obalené tablety a k dispozícii sú tieto veľkosti balenia: 60, 120 a 200 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
 
Informácia pre diabetikov:
Jedna obalená tableta lieku Canephron obsahuje približne 0,020 sacharidových jednotiek.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BIONORICA AG
Kerschensteinerstrasse 11-15
D-92318 Neumarkt
Nemecko
tel. 0049-9181/231 90
fax: 0049-9181/231 265
e-mail: info@bionorica.de
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
ASI Bratislava, s.r.o.
Grösslingová 58
SK-811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/529 24 583
E-mail: asi@computel.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Bionorica
Balenie: 60 tabliet
Kód:
86819
ŠUKL kód: 86819
EAN:
4029799164171
Kategórie: Voľnopredajné liekyMočovo-pohlavné orgányNaše sezónne tipy
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuMočové a pohlavné orgány