Calcium 500mg Pharmavit, šumivé tablety 20ks

Calcium 500mg Pharmavit, šumivé tablety 20ks

Šumivé tablety s citrónovou príchuťou s obsahom vápnika.

3,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
šumivá tableta
uhličitan vápenatý/ nátriumriboflavínfosfát
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.         Čo je CALCIUM 500 mg PHARMAVIT a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
3.         Ako užívať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE CALCIUM 500 mg PHARMAVIT A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek obsahuje šumivé tablety s citrónovou príchuťou s obsahom vápnika, ktorý je nevyhnutný pre správnu funkciu svalov a nervov, pre rast kostí a zubov. Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 až 2 000 mg a zvyšuje sa počas tehotenstva, v období dojčenia a počas rastu. Riboflavín je dôležitou súčasťou enzymatických systémov nevyhnutných pre látkovú výmenu.
Liek sa užíva na pokrytie zvýšenej potreby vápnika v období rastu, počas tehotenstva a v období dojčenia. Na odporúčanie lekára sa užíva ako súčasť liečby pri rednutí kostí (osteoporóza), pri mäknutí kostí (osteomalácia), pri chorobne zvýšenej priepustnosti kapilár pri alergických reakciách, ako podporná liečba spazmofílie a tetanie (zvýšená nervová dráždivosť so sklonom k svalovým kŕčom) a podporuje takisto hojenie zlomenín.
Liek môžu užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien, deti od 5 rokov a mladiství. Liek neobsahuje cukor, preto je vhodný aj pre diabetikov.


2.         SKOR AKO UŽIJETE CALCIUM 500 mg PHARMAVIT

Neužívajte CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku
- keď trpíte na ťažkú poruchu funkcie obličiek a s obličkovými kameňmi
- keď máte zvýšenú hladinou vápnika v krvi (napr. pri ochorení prištítnych teliesok) a u pacientov s hypervitaminózou D
- keď užívate lieky proti srdcovému zlyhaniu (digoxín), môžete vápnik užívať iba so súhlasom ošetrujúceho lekára a pod jeho kontrolou.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní
O vhodnosti súčasného užívania lieku CALCIUM 500 mg PHARMAVIT s inými liekmi sa poraďte so svojím lekárom.
Bez porady s lekárom neužívajte súčasne žiadne lieky obsahujúce vápnik alebo vitamín D.
Pri predávkovaní alebo náhodnom použití väčšieho množstva tabliet dieťaťom vyhľadajte lekára.
 
Užívanie iných liekov
Účinky lieku CALCIUM 500 mg PHARMAVITa iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.
Vápnik môže zosilňovať účinok a zhoršovať znášanlivosť kardiotoník (napr. digoxínu), znižovať účinok niektorých antibiotík (tetracyklínu a kanamycínu) a vitamínov rozpustných v tukoch (vitamín A a D), pretože znižuje ich vstrebávanie. Naopak vstrebávanie vápnika zhoršuje kyselina fytová a šťavelová, soli horčíka, draslíka a sodíka. Pri súčasnom užívaní lieku s vitamínom D vzniká riziko hyperkalciémie (nadmerné množstvo vápnika v krvi).
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi

 Tehotenstvo a dojčenie
Vápnik a riboflavín predstavujú normálne a potrebné zložky potravy a ich potreba je v období tehotenstva a dojčenia zvýšená. Počas tehotenstva a dojčenia používajte CALCIUM 500 mg PHARMAVIT iba pod lekársky dohľadom.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenia vozidla a obsluha strojov
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT nemá žiaden vplyv na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
Liek neobsahuje cukor, preto je vhodný aj pre diabetikov.


3.         AKO UŽÍVAŤ CALCIUM 500 mg PHARMAVIT

Vždy užívajte CALCIUM 500 mg PHARMAVIT presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka, pokiaľ lekár neurčí inak je u dospelých 2-3 tablety denne. Deti od 5 rokov a dospievajúci do 24 rokov užívajú jedenkrát denne jednu tabletu. Tablety sa rozpustia v pohári vody (asi 200 ml), roztok sa užíva počas jedla alebo hneď po ňom.
Liek sa môže užívať na pokrytie zvýšenej potreby vápnika počas dvoch mesiacov bez kontroly lekára. Pokiaľ užívate liek na odporúčanie lekára, dávkovanie a dĺžku liečby Vám určí Váš lekár.

Ak užijete viac tabliet CALCIUM 500 mg PHARMAVIT ako máte
Ak užijete viac šumivých tabliet alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára.
Pri užívaní vápnika vo forme šumivých tabliet nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, CALCIUM 500 mg PHARMAVIT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
CALCIUM 500 mg PHARMAVITsa obvykle dobre znáša, niekedy sa však môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako zápcha, nechutenstvo alebo tlak v nadbrušku.
Precitlivenosť na liek sa môže prejaviť náhle vzniknutým opuchnutím tváre s poruchami dýchania, vyrážkou a svrbením kože. V tomto prípade ihneď prerušte užívanie lieku a vyhľadajte lekára!
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.         AKO UCHOVÁVAŤ CALCIUM 500 mg PHARMAVIT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku na tube po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia môžu chrániť životné prostredie.


6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo CALCIUM 500 mg PHARMAVIT obsahuje
 
            Liečivá sú: calcii carbonas (uhličitan vápenatý) 1 250 mg zodpovedá calcium (vápnik) 500 mg, riboflavini natrii phosphas (nátriumriboflavínfosfát) 0,2 mg.
Ďalšie zložky sú: acidum citricum anhydricum (bezvodá kyselina citrónová), natrii hydrogencarbonas (hydrogénuhličitan sodný), macrogolum (makrogol), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), aroma citri (citrónová aróma).

Ako vyzerá CALCIUM 500 mg PHARMAVIT
Okrúhle, svetložlté šumivé tablety s citrónovou príchuťou a vôňou.
Balenie obsahuje 20 šumivých tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
WALMARK a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2008.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Walmark
Balenie: 20 šumivých tabliet
Kód:
99889
ŠUKL kód:
EAN:
Kategórie: Vitamíny a minerályVitamíny a minerályVoľnopredajné liekySvaly, kosti a kĺby
Trápi ma: